Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

En realistisk övning gav råg i ryggen

Inledare 09 MAJ 2018 »Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.«  ()

Låt läkare ta plats även inom politiken

Inledare 25 APR 2018 Med tanke på hälso- och sjukvårdens grundläggande vikt inom det svenska samhället är det lätt att säga att det finns en kompetens inom läkarkåren (och andra yrken inom vården) som bör kunna bidra till ett konstruktivt arbete i riksdagen. ()

Dags att lära sig mer om tillstånd som orsakar lidande

Inledare 18 APR 2018 Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. ()

Patienter som vill byta läkare möts med regler

Inledare 11 APR 2018 – Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist. ()

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren

Inledare 29 MAR 2018 »Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.« ()

Möt handledare som inspirerar och engagerar

Inledare 21 MAR 2018 Tyvärr fungerar inte handledningen bra på alla platser inom vården. Det är därför glädjande att det finns ett tydligt fackligt engagemang i frågan. Exempelvis kommer Sylf, Sveriges yngre läkares förening, i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras. ()

Den vanliga läkaren visas via statistiken

Inledare 14 MAR 2018 »Sveriges vanligaste läkare hastar fram i korridorerna på ett stort sjukhus i en storstadsregion. Hen är specialist i allmänmedicin, internmedicin eller kirurgi, tjänar i genomsnitt 75 000 kronor i månaden och är rätt nöjd med sin lön.« ()

Fina förslag men de ska också bli verklighet

Inledare 28 FEB 2018 »Svaren är djupt samstämmiga: partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården.« ()

Vård måste bort när pengarna har tagit slut

Inledare 21 FEB 2018 – Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt. ()

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Inledare 13 FEB 2018 Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. ()

Videomötet har en given plats inom sjukvården

Inledare 07 FEB 2018 I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentarer)

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

Inledare 31 JAN 2018 I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«. ()

Timanställning kan ge läkare det goda livet

Inledare 24 JAN 2018 – Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson. ()

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar

Inledare 17 JAN 2018 En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«. ()

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

Inledare 10 JAN 2018 – Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen. ()

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården

Inledare 19 DEC 2017 »Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.« ()

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt

Inledare 05 DEC 2017 »Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.« ()

Riga ny favorit bland läkarstudenterna

Inledare 29 NOV 2017 »Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.« ()

Arbetsvillkoren för läkare ämne för ministern

Inledare 21 NOV 2017 I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primärvårdsutredaren Anna Nergårdhs uppdrag och läkares arbetsvillkor. ()

Här är läkarna som tar hand om sina kollegor

Inledare 15 NOV 2017 Gruppen, som heter »Vem tar hand om doktorn?«, har blivit ett forum där medlemmarna delar med sig av sina berättelser.  ()