Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Inledare 13 NOV 2019 Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden. ()

Patienterna är kvar även om driften byts ut

Inledare 30 OKT 2019 Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar.  ()

Arbetsmiljön ska locka läkare till sjukvården

Inledare 23 OKT 2019 – I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student. ()

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Inledare 16 OKT 2019 Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter. ()

Förtidsbörd ett område som kräver forskning

Inledare 09 OKT 2019 »Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.« ()

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar

Inledare 02 OKT 2019 – Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting. ()

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap

Inledare 18 SEP 2019 »Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård. ()

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Inledare 09 SEP 2019 Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad. ()

Välkommen att inspireras av olika karriärer

Inledare 28 AUG 2019 Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande. ()

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Inledare 14 AUG 2019 Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.« ()

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

Inledare 24 JUL 2019 »Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.« ()

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Inledare 03 JUL 2019 Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis. ()

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Inledare 19 JUN 2019 Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året.  ()

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

Inledare 12 JUN 2019 »Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.« ()

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

Inledare 29 MAJ 2019 »Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.« ()

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

Inledare 22 MAJ 2019 En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«. ()

Förväntningarna på nya ministern är omfattande

Inledare 08 MAJ 2019 – Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren. ()

Förhoppningsvis är Björn Zoëga det rätta valet

Inledare 02 MAJ 2019 Bakgrunden är välkänd. Karolinska universitetssjukhuset har under senare år kritiserats för en rad olika saker och den tidigare direktören Melvin Samsom meddelade förra året att han skulle avgå.  ()

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

Inledare 17 APR 2019 – Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ()

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

Inledare 09 APR 2019 »Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.« ()