Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

En avdelning som ger energi och inspiration

Inledare 20 SEP 2017 »De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.« ()

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete

Inledare 13 SEP 2017 Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki. ()

KI:s nya rektor vill vara ledare - och forska själv

Inledare 29 AUG 2017 Med tanke på vad som hänt på Karolinska institutet är det glädjande om Ole Petter Ottersen kan bli en rektor som ger Karolinska institutet arbetsglädje, framtidstro - och ett återupprättat rykte. ()

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats

Inledare 15 AUG 2017 I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter. ()

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion

Inledare 26 JUL 2017 Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver. ()

Utlokaliseringar behöver få mer uppmärksamhet

Inledare 05 JUL 2017 SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen. ()

Visst går det att jobba som chef på distans

Inledare 21 JUN 2017 Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans. ()

Engagemanget i utbildningen är glädjande

Inledare 07 JUN 2017 Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass. ()

Åtgärder krävs mot läkarnas sjukskrivningar

Inledare 31 MAJ 2017 »Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här«, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi. ()

Här ljusnar det för läkarna i primärvården

Inledare 17 MAJ 2017 2014 gjorde distriktsläkare Daniel Svedin en anmälan till Arbetsmiljöverket om den ohållbara arbetsmiljön för läkarna i Falu primärvårdsområde. Nu konstaterar han att antalet ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna har ökat från 70 till 100 på två år. ()

Sjukskrivningar kräver mer samverkan

Inledare 10 MAJ 2017 Läkares relation till Försäkringskassan är ett ämne som återkommande diskuteras.  ()

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

Inledare 26 APR 2017 »Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.« ()

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Inledare 12 APR 2017 Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser. ()

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Inledare 05 APR 2017 Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog. ()

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan

Inledare 29 MAR 2017 På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort. ()

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Inledare 22 MAR 2017 Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre.  ()

Läs om ett ämne varje läkare bör ägna intresse åt

Inledare 14 MAR 2017 Ett andra steg blir att fundera över vad man som enskild läkare kan göra för att minska på antalet diagnostiska fel och misstag. För, som Pelle Gustafson konstaterar, är diagnosställande huvudsakligen en uppgift för läkare. Arbetet för att minska på felen och misstagen kan således aldrig lyckas om inte läkare engagerar sig i det. ()

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Inledare 01 MAR 2017 Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp. ()

Visst kan man bli läkare när man är över 40

Inledare 21 FEB 2017 Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare. ()