Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Vård måste bort när pengarna har tagit slut

Inledare 21 FEB 2018 – Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt. ()

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Inledare 13 FEB 2018 Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. ()

Videomötet har en given plats inom sjukvården

Inledare 07 FEB 2018 I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentarer)

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

Inledare 31 JAN 2018 I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«. ()

Timanställning kan ge läkare det goda livet

Inledare 24 JAN 2018 – Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson. ()

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar

Inledare 17 JAN 2018 En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«. ()

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

Inledare 10 JAN 2018 – Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen. ()

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården

Inledare 19 DEC 2017 »Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.« ()

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt

Inledare 05 DEC 2017 »Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.« ()

Riga ny favorit bland läkarstudenterna

Inledare 29 NOV 2017 »Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.« ()

Arbetsvillkoren för läkare ämne för ministern

Inledare 21 NOV 2017 I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primärvårdsutredaren Anna Nergårdhs uppdrag och läkares arbetsvillkor. ()

Här är läkarna som tar hand om sina kollegor

Inledare 15 NOV 2017 Gruppen, som heter »Vem tar hand om doktorn?«, har blivit ett forum där medlemmarna delar med sig av sina berättelser.  ()

Välkommen till Läkartidningens arrangemang!

Inledare 08 NOV 2017 Detta seminarium är ett exempel på ett viktigt arbete som bedrivs inom ramen för Läkartidningens verksamhet. Det handlar om att via olika arrangemang sprida kunskap i för läkarkåren viktiga frågor. ()

Möt AT-läkaren som tog ledigt för att arbeta i Syrien

Inledare 25 OKT 2017 Anton Lifhjem tog tidigare i år ledigt för att som frivillig arbeta som läkare i Syrien i fem veckor. Han gjorde detta då han ville hjälpa skadade soldater som slogs mot Islamiska staten. (1 kommentar)

Etik är en del av yrket som aldrig kan väljas bort

Inledare 18 OKT 2017 Temat innehåller exempel på etiska aspekter på läkarens arbete i vardagen som berör alla kliniskt verksamma läkare och kan därmed ses som viktigt att ta del av. ()

Så blir patienten en partner inom arbetet i vården

Inledare 11 OKT 2017 »Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.« ()

Primärvårdens del av vårdens resurser svår men viktig fråga

Inledare 04 OKT 2017 Förra året utgjorde kostnaderna för primärvården cirka 17 procent av sjukvårdens totala nettokostnader i Sverige. ()

Vårdcentral som ger hopp om ljusare framtid

Inledare 27 SEP 2017 Utbildningsvårdcentralen i Visby (och de som finns på andra platser i landet) ger hopp om en ljusare framtid för primärvården. ()

En avdelning som ger energi och inspiration

Inledare 20 SEP 2017 »De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.« ()

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete

Inledare 13 SEP 2017 Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki. ()