De kvinnliga läkarnas upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården (se artikel på sidan 2118) innehåller liksom övriga #metoo-upprop fasansfulla berättelser. Den som inte drabbats kanske undrar: kan detta verkligen hända på och utanför arbetsplatser? Med tanke på den enorma mängd vittnesmål som nu finns blir svaret »ja«. 

Berättelser från läkar- och sjuksköterskestudenter vid ett av landets lärosäten (se sidan 2118) påminner förutom om övergrepp också om något Läkartidningen tidigare rapporterat om: att vården har problem med dåligt bemötande av studenter och unga medarbetare. I artikeln står bland annat: »Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser.« 

Vissa problem i samhället kan kräva mer kunskap för att bekämpas effektivt. Det som uppmärksammas i #metoo-uppropet är generellt sett inte sådana problem. Brott ska polisanmälas, arbetsrättsliga åtgärder ska användas mot människor som beter sig illa mot andra på arbetet och arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att se till att ett förbud mot dåligt bemötande upprätthålls.