VI fortsätter rapporteringen om #metoo-uppropet inom läkarkåren. I ett upprop till stöd för kvinnliga kollegor (sidan 2178) skriver drygt 1 500 manliga läkare och läkarstudenter bland annat: 

»Vi är fast beslutna att

  • öppet ge stöd till den som utsatts för sexuella trakasserier, att lyssna och alltid ta vad individen berättar på allvar,
  • rannsaka oss själva och förändra felaktiga beteenden,
  • säga ifrån och aldrig acceptera när någon annan går över gränsen,
  • aktivt arbeta för att all vårdpersonal ska känna sig trygg på sin arbetsplats och med sina kollegor.«

De manliga läkarna kräver också, liksom många kvinnliga läkare redan har gjort, att arbetsgivare och chefer ska ta vittnesmålen från kvinnliga läkare på allvar, ha en tydlig policy mot sexuella
trakasserier och ta »sitt fulla ansvar mot sexuella trakasserier enligt arbetsmiljölagen«.

Dessa läkares upprop kan ses som ett stöd för arbetskamrater i vården men också som ännu en påminnelse om vikten av att #metoo-upprop leder fram till ett betydligt bättre bemötande av kvinnor, i det privata och på arbetet.

För, som läkarna skriver i sitt inlägg: »Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstill­hörighet saknar plats i ett modernt samhälle.«