Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

Signerat 13 NOV 2018 »Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.« ()

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

Signerat 30 OKT 2018 »Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentarer)

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta

Signerat 23 OKT 2018 »Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.« (5 kommentarer)

Fredspriset uppmärksammar sexualiserat våld

Signerat 16 OKT 2018 »… finns flera rapporter som visar att respekten för läkares roll i väpnade konflikter kontinuerligt hotas.« ()

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

Signerat 09 OKT 2018 »Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.« ()

Visst är det möjligt att utveckla primärvården

Signerat 02 OKT 2018 »Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.« (1 kommentar)

Sjukvårdspolitik är långdistans

Signerat 25 SEP 2018 »I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.« ()

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025

Signerat 18 SEP 2018 »Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.« ()

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Signerat 11 SEP 2018 »Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.« ()

Handledning måste bygga på hög kvalitet

Signerat 28 AUG 2018 »De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

När festivalen är slut fortsätter arbetet

Signerat 14 AUG 2018 »Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.« ()

Listning på läkare är det nya svarta

Signerat 25 JUL 2018 »Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentarer)

Bered studenterna plats i primärvården

Signerat 03 JUL 2018 »Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.« ()

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol

Signerat 19 JUN 2018 »Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.« ()

Akutsjukvårdens uppdrag behöver definieras

Signerat 13 JUN 2018 »Akutsjukvård är inte ’ad hoc’-sjukvård utan är i sig till stor del högspecialiserad verksamhet.« ()

Mer behövs för en nationell läkemedelslista

Signerat 29 MAJ 2018 »Läkemedels­listan behöver bli mycket mer än en samman­slagning av register.« (1 kommentar)

Regeringens uppväxling till fler ST-tjänster välkomnas

Signerat 22 MAJ 2018 »Det finns en stor frustration kopplat till svårigheterna att komma med på SK-kurserna.« ()

Professionell autonomi Läkarförbundets ansvar

Signerat 08 MAJ 2018 »Det är vårt ansvar att även fortsättningsvis värna och utveckla profes­sionsintressen.« ()

Stoppa jakten på privatläkare!

Signerat 24 APR 2018 »… att utgå från att privat verksamma läkare gör fel och utsätta dem för rent Kafkaartade processer är inte värdigt ett rättssamhälle.« ()

Den fragmentiserade vården måste styras upp

Signerat 17 APR 2018 »Skulden för fragmentiseringen borde … falla på de styrsystem som reglerar sjuk­vården.« (1 kommentar)