Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Framtidens läkare ställer krav på arbetsgivaren

Signerat 22 JAN 2019 »Det duger inte längre för arbetsgivare att reducera oss läkare till ett anställningsnummer eller ett namn för att få schemat att gå ihop.« ()

Vem vill ha utdaterad medicin?

Signerat 15 JAN 2019 »Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång

Signerat 08 JAN 2019 »Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.« ()

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform?

Signerat 18 DEC 2018 »Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.« ()

Grattis till landets försäkringsdistributörer

Signerat 04 DEC 2018 »Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.« ()

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

Signerat 27 NOV 2018 »… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.« ()

»Fake news« hör inte hemma i vården

Signerat 20 NOV 2018 »Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.« ()

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

Signerat 13 NOV 2018 »Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.« ()

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

Signerat 30 OKT 2018 »Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentarer)

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta

Signerat 23 OKT 2018 »Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.« (5 kommentarer)

Fredspriset uppmärksammar sexualiserat våld

Signerat 16 OKT 2018 »… finns flera rapporter som visar att respekten för läkares roll i väpnade konflikter kontinuerligt hotas.« ()

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

Signerat 09 OKT 2018 »Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.« ()

Visst är det möjligt att utveckla primärvården

Signerat 02 OKT 2018 »Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.« (1 kommentar)

Sjukvårdspolitik är långdistans

Signerat 25 SEP 2018 »I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.« ()

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025

Signerat 18 SEP 2018 »Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.« ()

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Signerat 11 SEP 2018 »Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.« ()

Handledning måste bygga på hög kvalitet

Signerat 28 AUG 2018 »De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

När festivalen är slut fortsätter arbetet

Signerat 14 AUG 2018 »Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.« ()

Listning på läkare är det nya svarta

Signerat 25 JUL 2018 »Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentarer)

Bered studenterna plats i primärvården

Signerat 03 JUL 2018 »Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.« ()