Annons Annons

Nr 11 2015

Signerat

Nationella läkemedels­strategins arbete fortsätter 503

»Utmaningarna för Nationella läkemedelsstrategin är nu att koncentrera strategin till färre områden med ökat fokus på resultat och genomförande.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Rökfritt mål odiskutabelt men vägen dit bör diskuteras 504

Regeringen vill eliminera rökningen fram till år 2025. Finns det anledning att återvända till den tid då tobaksförsäljningen endast skedde i specialbutiker? Den och andra frågor diskuterar forskaren Magnus Stenbeck.

(0 kommentarer)

Apropå! Patientens rätt till rätt information - Nej, hjärtsjukdom kommer inte att utrotas 505

Det är inte alltid lätt att värdera risk och chans, konstaterar Gunnar Nyberg apropå konsten att ge begriplig information om lipidbehandling.

(5 kommentarer)

Apropå! Återlämnande av kvarlevor - »Spöken« på Karolinska? 505

Regeringen har nyligen beslutat att delar av den så kallade Retzius-kollektionens stulna kranier ska återbördas till Nya Zeeland, vilket uppmärksammas av Pouya Ghelichkhan. 

(1 kommentarer)

BB-ronden kan med små medel stärka mammor som vill amma 542

Kristin Svensson och medförfattare diskuterar BB-rondens roll i att stärka nyblivna föräldrar och ge stöd till de mammor som vill amma.

(0 kommentarer)

Replik från Heidi Stensmyren: - Förbundet är aktivt, men kan inte vara ombud 543

Läkarförbundet är angeläget om att erbjuda medlemmarna adekvat stöd på olika sätt. Förbundet har dock i dag inte möjlighet att vara ombud för medlemmar som åtalats för brott, skriver Heidi Stensmyren i denna replik till Magnus Westgren.

(0 kommentarer)

Uppmaning till Läkarförbundet: - Ge stöd till den som åtalas för fel i arbetet 543

Att läkare lagförs på grund av brister i sin yrkesutövning är ett nytt fenomen. Läkarförbundets tystnad vid dessa processer är slående och stötande, skriver Magnus Westgren. 

(2 kommentarer)

In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs 544

Ompröva diagnostik och behandlingsupplägg vid ADHD skrev Lars Jacobsson och Bruno Hägglöf i LT 9/2015. Magnus Landgren och medförfattare håller med.

(1 kommentarer)

Nyheter

EU:s lagförslag hot mot medicinsk registerforskning 506

I det vällovliga syftet att stärka EU-medborgarnas integritet riskerar EU:s lagstiftare att omöjliggöra medicinsk registerbaserad epidemiologisk forskning.

(1 kommentarer)

DLF kritisk till tolkning av nya patientlagen - Listning i primärvården kan bli ett överspelat begrepp 510

Flera landsting tolkar den nya patientlagen så att vårdcentralerna måste ta emot alla patienter, oavsett om de är listade eller inte. Men en sådan tolkning kan hota vården för patienter med komplexa behov, anser Distriktsläkarföreningen, DLF.

(0 kommentarer)

Färre läkarleg återkallades 511

Förra året återkallades 55 legitimationer bland vårdanställda. Det är den högsta siffran sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011. Men färre läkarlegitimationer drogs in.

(0 kommentarer)

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård 511

Vårdgivaren bör ha huvudansvar för att utreda klagomål från patienter medan IVO ska ta hand om de allvarliga fallen. Det föreslår den så kallade Klagomålsutredningen i ett delbetänkande.

(0 kommentarer)

Socialförsäkringsutredningen vill ge sjukvården tyngre roll 512

Sjukvården måste ta ett större ansvar för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete. Det är en av huvudtankarna i Socialförsäkringsutredningen, som på måndagen överlämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

(3 kommentarer)

Göran Stiernstedt presenterar ett nytt lagförslag: - Så ska problemen med utskrivningsklara patienter lösas 512

Regeringens utredare Göran Stiernstedt vill se en helt ny lag som tvingar kommuner och landsting att samarbeta bättre om de utskrivningsklara patienterna. Han räknar med att förslaget kommer få mycket kritik – särskilt från kommunerna.

(2 kommentarer)

Kultur

Nyfikenhet utan gränser - Aldous Huxley prövade hallucinogener för att rikta blicken mot en annan värld 545

Författaren Aldous Huxley dog nyfiken, trots livslång strävan att tillfredsställa sin gränslösa nyfikenhet genom encyklopedisk beläsenhet och ständiga resor – i bland även i världar till vilka endast hallucinogena droger kunde öppna dörrarna.

(0 kommentarer)

Noterat: - Nättidskrift förenar kultur med medicin 547

En internationell tidskrift på nätet har som målsättning att förena medicin med kultur.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Medicinsk kommentar

Ännu inte visat att östradiol och »naturligt« progesteron är säkert - Evidens saknas för bröst- och endometrieskydd 514

Bioidentiskt (»naturligt«) progesteron som tillägg till östrogensubstitution vid klimakteriebesvär efterfrågas som ett alternativ till syntetiskt gestagen. Evidens saknas dock för bröst- och endometrieskydd. Bioidentiskt progesteron kan förskrivas på licens, men kontroller av endometriet bör då göras regelbundet.

(3 kommentarer)

Nya rön

Både ökade och minskade risker vid graviditet efter fetmaoperation 516

En fetmaoperation före en graviditet minskar risken för graviditetsdiabetes och överdriven fostertillväxt, men ökar risken för att barnet föds litet för tiden och för kortare graviditetslängd, enligt resultaten i en nypublicerad studie.

(0 kommentarer)

Epidural gav bättre smärtlindring än remifentanil vid förlossning 516

En studie i Nederländerna har jämfört effekten av epiduralblockad med patientkontrollerad analgesi med remifentanil under förlossning. Tillfredsställelsen med smärtlindringen var signifikant högre i gruppen av kvinnor som fick epiduralblockad.

(0 kommentarer)

Lägre risk för hjärtrelaterad död bland bastubadare 517

Regelbundet bastubadande är förknippat med lägre risk för plötslig hjärtdöd och andra dödliga hjärtsjukdomar, enligt en nyligen publicerad finsk studie.

(0 kommentarer)

Tidig hemgång efter höftfraktur hade samband med ökad dödlighet 517

Kortare inneliggande vårdtid efter höftfraktur kunde i en svensk studie kopplas till ökad risk att avlida inom 30 dagar efter utskrivning – men bara för patienter som skrevs ut från sjukhuset efter högst 10 dagar.

(0 kommentarer)

Medelpenisen definierad i metastudie 517

Genomsnittslängden på en slak penis är 9,16 cm och på en erigerad penis 13,12 cm. Detta enligt en metaanalys omfattande 17 studier och mer än 15 000 män.

(0 kommentarer)

Temainledning

Vanligt tillstånd som inte får negligeras 519

Järn är ett essentiellt mineral. Utan tillräckligt med järn fungerar inte kroppens enzymsystem, till exempel energiomsättning och syrgastransport. Järnbrist måste därför utredas och behandlas – peroralt eller intravenöst.

(0 kommentarer)

Översikt

Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem 520

Järnbrist och järnbristanemi är inga självständiga sjukdomar, och man ska alltid leta efter bakomliggande orsaker. Järnbristen behandlas i första hand peroralt med målet att normalisera hemoglobinnivån och fylla på järndepåerna.

(0 kommentarer)

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott 524

Gynekologiska–obstetriska tillstånd som menstruation, graviditet och amning ger kvinnor ökad risk för blodbrist. Globalt sett beräknas ungefär var tredje kvinna vara anemisk.

(0 kommentarer)

Inflammatorisk tarmsjukdom ger ofta anemi och järnbrist 528

Anemi är den vanligaste extraintestinala komplikationen vid inflammatorisk tarmsjukdom. Ofta behövs substitution med järn – peroralt eller intravenöst – eftersom anemin oftast är orsakad av järnbrist. 

(0 kommentarer)

Anemi är ett vanligt problem vid reumatisk sjukdom 530

Effekter av kronisk inflammation och gastrointestinala blödningar till följd av NSAID-behandling bidrar till att patienter med reumatiska sjukdomar ofta utvecklar anemi.

(0 kommentarer)

Järntillskott rekommenderas vid renal anemi 534

Såväl internationella som europeiska riktlinjer rekommenderar järntillskott vid renal anemi, en vanlig följd av kronisk njursvikt. Patienter som inte är i dialys kan i första hand få oralt järn. För patienter i dialys krävs intravenös behandling.

(0 kommentarer)

Behandling av järnbrist minskar symtom vid kronisk hjärtsvikt 537

Vi vet nu väsentligt mer än för några år sedan om hur patienter med järnbrist – med eller utan anemi – vid kronisk hjärtsvikt ska behandlas.

(1 kommentarer)

Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården 540

Järnbrist kan medföra flera symtom och påverka många av de kroniska sjukdomar som det är primärvårdens huvuduppgift att sköta. Man ska också ha i minnet att järnbrist inte är en sjukdom i sig utan ska medföra att man försöker fastställa orsaken.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!