Annons
Annons Annons

Nr 11/2016

Signerat

Samma rättigheter för alla – utan förbehåll 501

»Lika rättigheter och möjligheter för våra medlemmar, och alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, är en viktig fråga för Läkarförbundet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! - Meriter och transparens 514

Gensvaret visar att det finns ett starkt missnöje med rekryteringen till underläkarvikariat före AT, konstaterar Jingcheng Zhao och Mamud Miyan (bilden) som följt upp sin egen debattartikel med en enkät via Facebook.

(4 kommentarer)

»Medicinsk barnmisshandel« saknar vetenskaplig grund 514

Göran Högberg (bilden) tycker att det är oroande att begreppet »medicinsk barnmisshandel« slagit igenom så starkt att det används i svenska domstolar som argument för att omhänderta barn.

(2 kommentarer)

Indikatorer och svikna patienter 515

Det spelar ingen roll vilka indikatorer man har om man inte satsar på att förbättra osteoporosvården, skriver denna författargrupp apropå en artikel i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Vilseledande om virusinfektioner, handhygien och handsprit 516

Malin Bengnér vänder sig mot »svepande formuleringar och direkta felaktigheter« gällande virusinfektioner och nyttan av handsprit respektive tvätt med tvål och vatten.

(8 kommentarer)

Apropå! - Riksrevisionen och KBT 516

Det är vår förhoppning att regeringen fortsätter att satsa på ökad tillgänglighet till KBT, skriver Li Wolf och medförfattare apropå debatten om Riksrevisionens granskning av rehabiliteringsgarantin.

(1 kommentarer)

Nyheter

Knäck i primärvård ger sockrad lön 502

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.

(5 kommentarer)

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte - Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor 502

Den motion som lockade till längst och ivrigast diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag bottnar inte i något nytt. Ändå var det uppenbart att frågan om ekonomisk ersättning vid övertid och arbetsgivarens sätt att skriva bort det i anställningskontrakt fortfarande väcker känslor.

(0 kommentarer)

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna 503

»Årets visslare« kirurgen Johan Tjärnström, presenterades som en chef som vågar stå emot ledningen. Och hans agerande hyllades av många under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Journalisten Bosse Lindquist och Läkare utan gränser fick dela på Sjukhusläkarnas »Årets Friska Sjukvårdspris«.

(0 kommentarer)

»Fördubbla anslagen till medicinsk forskning« 503

Nätverket Agenda för hälsa och välstånd kräver i ett manifest inför den kommande forskningspropositionen att anslagen till medicinsk forskning på lång sikt fördubblas till fyra öre per vårdkrona.

(0 kommentarer)

Sex regioner föreslås 504

Dagens 21 landsting och regioner ska slås ihop till 6. Det föreslår den statliga Indelningskommittén, som i dag, den 9 mars, för första gången presenterade en karta över hur den vill att de nya regionerna ska se ut.

(0 kommentarer)

Tobaksfria pensionsfonder möjligt 504

Hur kan man förmå pensionsförvaltare att avstå från tobaksaktier? Den frågan stod i fokus på ett seminarium som arrangerades gemensamt av Lärare mot tobak, tankesmedjan Tobaksfakta och Läkarförbundet på torsdagen.

(0 kommentarer)

Ännu en Macchiarini-utredning till Centrala etikprövningsnämnden 506

Karolinska institutet, KI, vill att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, uttalar sig om den oredlighetsanmälan mot Macchiarini som en belgisk professor gjorde 2014. Macchiarini friades från anklagelserna efter en utredning av KI:s etikråd.

(0 kommentarer)

Lancet tar bort svensk författare 506

En svensk läkare har fått sitt namn borttaget från en artikel i Lancet. Orsaken är det så kallade Macchiarini-ärendet.

(12 kommentarer)

Läkare utan gränser tar strid mot Pfizer om pneumokockvaccin 507

Läkare utan gränser vill hindra att Pfizer får patent på sitt framgångsrika pneumokockvaccin PCV13 i Indien. Organisationen anser att företagets höga prisnivåer hindrar barn från att få skydd mot lunginflammation.

(0 kommentarer)

Läkare riskerar åtal efter olovlig tvångsvård 509

En överläkare riskerar åtal efter att en patient hållits frihetsberövad en dryg månad utan beslut om tvångsvård.

(0 kommentarer)

Kartläggning av svenska professioner: - Läkare yrke med hög trovärdighet – men låg autonomi 510

Läkaryrket har hög status i samhället och är den profession som är mest fokuserad på det vetenskapliga i arbetet. Men samtidigt är läkarna den yrkesgrupp som upplever näst lägst autonomi av alla: bara lärare har det värre, visar en studie av professionernas arbetsvillkor.

(4 kommentarer)

»Läkare måste få större befogenheter« 513

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller helt med om att den byråkratiska styrningen av hälso- och sjukvården har gått för långt och menar att det nu är dags att ge läkarna större befogenheter och en friare yrkesroll.

(4 kommentarer)

Patientsäkerhet

Kritik för sen upptäckt av hjärtfel 508

Mer än två månader efter de första symtomen ställdes diagnosen på en nyfödd flicka med hjärtfel. Händelsen har nu lett till kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

(0 kommentarer)

Barn bands fast - läkare kritiseras 509

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren
(7 kommentarer)

Krönika

»När han och jag ses igen föreslår jag att vi ska lägga ner behandlingarna och låta cancern vara.« 517

En patients utsatthet och bristande nätverk kan påverka en cancerbehandling. Det gäller för läkaren att vara följsam i fråga om såväl praxis som patient. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett fall.

(3 kommentarer)

Kultur

Barnläkaren som förnyade poesin förlöste över 3000 kvinnor 558

Den amerikanske läkaren William Carlos Williams var en flitig, omtyckt och mångkunnig barnmedicinare.
Men han var också en produktiv författare och förnyare av poesin, som umgicks med sin tids litterära giganter.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Arbetet med asylhälsan är utvecklande« 561

Lars Arvidsson, specialist i allmenmedicin, arbetar kliniskt som resurs och kompetens på Asylhälsan i Dalarna. Enheten har nyligen fått länsövergripande ansvar för att bistå vårdcentralerna i sjukvården för nyanlända.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Andreas Schult 519

Andreas Schult har tillsammans med Ingalill Friis-­Liby skrivit en översiktsartikel om ascites i veckans tema Den sviktande levern.

(0 kommentarer)

Reflexion

Vad är det som kostar? 519

»Sjukvård som både behövs och är bra, kostar den egent­ligen någonting?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Ebolaepidemin – få smittade men många indirekt drabbade - Epidemibegränsande arbete bör också fokusera på att minska effekterna hos dem som drabbas indirekt 520

För ebola har stort fokus legat på de smittade. Utöver de smittade är en stor grupp människor, ofta mångdubbelt fler, indirekt drabbade. Vid nya utbrott av ebola eller liknande sjukdomar bör fokus även ligga på att ­minska effekterna hos de indirekt drabbade.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kirurgs inlärningskurva påverkar överlevnaden i matstrupscancer 522

Det behövs 60 operationer av matstrupscancer innan allmänt erfarna kirurger uppnår stabila överlevnadsresultat hos patienterna. Vid färre utförda operationer riskerar bristande erfarenhet påverka den långsiktiga prognosen negativt. Det visar en ny studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.

(0 kommentarer)

Digital bildanalys av biomarkörer var bättre än manuell analys 522

Digital bildanalys av biomarkörer vid bröstcancer ökar reproducerbarheten och förbättrar klassifikationen av molekylära subtyper med bättre överensstämmelse med genexpressionsanalys jämfört med klassisk manuell analys, visar en svensk studie.

(0 kommentarer)

Tidig HPV-vaccination skyddade bäst 523

HPV-vaccin skyddar bäst mot höggradiga cellförändringar om det ges tidigt, enligt en svensk studie publicerad i International Journal of Cancer.

(1 kommentarer)

Begränsat stöd för koppling mellan stillasittande och hälsoutfall 523

En nyligen publicerad metaanalys visar att det finns begränsat vetenskapligt stöd för ett samband mellan stillasittande och hälsoutfall under barn- och ungdomsåren.

(0 kommentarer)

Temainledning

Leversjukdom med akut försämring kräver omedelbar handläggning 525

Handläggning av akut dekompensation vid kronisk leversjukdom är en utmaning för alla läkare inom akutmedicin. Detta tema vill bidra till ökad kunskap om handläggningen av denna patientgrupp. 

(0 kommentarer)

Översikt

Akut-på-kronisk leversvikt är en egen klinisk entitet - Leder till svikt i ett eller flera organ – understödjande IVA-vård kan vara livräddande 526

Akut-på-kronisk leversvikt kan ses hos 30 procent av de patienter med kronisk leversjukdom som insjuknar i akut dekompensation (dvs ascites, gastrointestinal blödning, hepatisk encefalopati eller bakteriell infektion). Akut-på-kronisk leversvikt innebär akut dekompensation av cirrosen i kombination med organsvikt.

(0 kommentarer)

Akut njursvikt är en vanlig komplikation vid levercirros - Handlägg proaktivt för att förhindra ytterligare försämrad njurfunktion 530

Akut försämring av njurfunktionen är vanlig hos patienter med levercirros. Även en mindre försämring av njurfunktionen har betydelse för överlevnad. 

(0 kommentarer)

Hepatisk encefalopati – det akuta omhändertagandet 533

Hepatisk encefalopati är bara en av många orsaker till neuropsykiatriska symtom vid leversjukdom. En strukturerad beskrivning av tillståndet är viktig. Bedömningen innefattar aktiv differentialdiagnostik och att leta efter utlösande orsaker.

(0 kommentarer)

Ascites orsakas oftast av bakomliggande levercirros - Saltrestriktion och diuretika är grundval för behandling 536

Ascites är i de flesta fall orsakad av bakomliggande levercirros. Anamnes, klinisk undersökning och analys av ascitesvätska säkerställer etiologin i de flesta fall. Måttlig saltrestriktion och behandling med diuretika är hörnpelare i behandlingen.

(0 kommentarer)

Blödning och trombos – akuta komplikationer vid levercirros 539

Tidigare antogs patienter med leversjukdom och påverkade koagulationsprov inklusive trombocytopeni ha en naturlig blödningsbenägenhet och därmed minskad trombosrisk. Men detta har visat sig vara fel. Utöver en ökad blödningsrisk har dessa patienter även en paradoxal benägenhet till venösa tromboser. 

(0 kommentarer)

Infektioner vanliga vid akut och kronisk leversjukdom 542

Infektioner hos patienter med cirros är vanligt, ökar kraftigt risken för försämrad leverfunktion och är associerat med hög mortalitet. Förståelse för att cirros är ett immunbristliknande tillstånd, minimering av riskfaktorer, korrekt diagnostik och tidig behandling är viktigt för att förbättra prognosen.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!