Annons
Annons Annons

Nr 1–2 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tre tips om medicinskt kunnande 3

Det är en glädje för Läkartidningen att återkommande kunna bidra till ett ökat vetande om svensk medicin.

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Assisterad befruktning kan bli tillåten för ensamstående kvinnor - Utredning föreslår lagändringar för behandling på lika villkor 20

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor föreslås bli tillåten 2015, och samma regelverk föreslås som vid övrig assisterad befruktning med donerade gameter. Förslaget förväntas innebära en kraftig ökning av antalet behandlingar jämfört med dagens situation, vilket ställer stora krav på vårdgivarna.

(0 kommentarer)

Nya rön

Färre sjukhusinläggningar efter pneumokockvaccination 23

Risken för sjukhusvård av barn under 5 år för pneumoni och sinuit/etmoidit minskade efter att konjugerat pneumokockvaccin införts i barnvaccinationsprogrammet i Stockholms län år 2007, enligt en studie presenterad i Pediatrics.

(0 kommentarer)

Kvinnor 75 år och äldre hade också nytta av mammografi 23

Mammografi hos kvinnor 75 år eller äldre ledde till tidigare upptäckt av bröstcancer, mindre behandling och bättre sjukdomsspecifik överlevnad jämfört med kvinnor vars bröstcancer upptäcktes av patienten själv eller vid läkarundersökning.

(0 kommentarer)

Snabbtest på människor av vaccinkandidat mot ebola 24

En klinisk fas 1-prövning för att ta fram ett preventivt vaccin mot ebolaviruset har testat effekten på människa. Vaccinet, ett rekombinant adenovirus från schimpans betecknat cAd3-EBO, gav inga ogynnsamma effekter i studien.

(0 kommentarer)

Samband mellan yoghurtätande och låg incidens av typ 2-diabetes 24

En kohortstudie publicerad i tidskriften BMC Medicine visar ett samband mellan högre intag av yoghurt och minskad risk för typ 2-diabetes. Konsumtion av andra enskilda mejeriprodukter tycks dock inte ha något samband med incidensen av typ 2-diabetes.

(0 kommentarer)

Översikt

Bells pares ger resttillstånd hos 30 procent av vuxna patienter - Tidig behandling med kortison ökar utläkningen 25

Bells pares är en hastigt påkommen ensidig facialispares med svaghet i panna, öga och mun. Cirka 70 procent tillfrisknar utan behandling. Tidigt insatt kortisonbehandling ökar utläkningen. Svårt resttillstånd är ovanligt, men de patienter som får detta bör remitteras till facialismottagning/plastikkirurg.

(2 kommentarer)

Fler med förmaksflimmer får antikoagulantia sedan NOAK kom 32

Sedan introduktionen av NOAK (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) som trombosprofylax vid förmaksflimmer har det skett en markant ökning av antalet diagnostiserade patienter med förmaksflimmer i Stockholms läns landsting. Andelen som är behandlade med antikoagulantia har också ökat medan förskrivningen av ASA minskat.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Identifiering av paroxysmala, kortvariga arytmier: - Intermittent registrering mer effektiv än 24-timmars Holter-EKG 29

Patienter som söker för hjärtklappning blir ofta remitterade för Holter-EKG (24 timmar), trots att känsligheten för att upptäcka arytmier med denna metod är låg. Här redogörs för ett nytt bekvämt alternativ med högre känslighet som skulle kunna passa i primärvården.

(0 kommentarer)

Signerat

Opinion och förhandling att driva under 2015 7

»Efter den här summariska katalogen av utmaningar önskar jag till sist alla medlemmar i Läkarförbundet ett gott nytt år!«

 

(0 kommentarer)

Debatt

100-åringen som inte lät sig återupplivas 8

Hur kan vi undvika hjärt–lungräddning på en 100-åring där det finns en stor risk för att patienten inte går att återuppliva? Jörg Carlsson och Niels Lynøe resonerar kring det ökande användadet av hjärtstartare.

(2 kommentarer)

Apropå! Barn som far illa - Kränk inte barnet på nätet 9

Jag efterlyser inrättande av en barnets nätombudsman, men först och främst måste vi vädja till föräldrar att tänka noga efter innan de skriver något om eller publicerar bilder på sina barn på internet, skriver Tor Lindberg, apropå barn som far illa.

(0 kommentarer)

Svenska Läkaresällskapet: - Värdebaserad vård är laddad med problem, men också möjligheter 38

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En värdefull vård ser allvarliga problem med värdebaserad vård, men även möjligheter.

(2 kommentarer)

Värdebaserad vård flyttar fokus från vårdproduktion till hälsa 39

Värdebaserad vård innebär ett paradigmskifte som gör det möjligt att sätta patienten i centrum, skriver Jonas Wohlin och medförfattare.

(4 kommentarer)

Adekvat vård eller medicinsk prostitution? - Riksrevisionens rapport bör ge råg i ryggen 40

Vi har i allra högsta grad Riksrevisionens rapport i ryggen, skriver Bengt Jönsson, apropå vårdvalets konsekvenser.

(12 kommentarer)

Nyheter

Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer 10

Allt fler läkare använder sig av nätbaserade kunskapsstöd som drivs på kommersiell basis. Enlig en enkät som Läkartidningen gjort har tiotusentals läkare  registrerat sig som användare på på någon av de svenskspråkiga sajter som finns. Men den som tar till sig råden gör det under eget ansvar.

(2 kommentarer)

Så svarar några läkare 12

1. Brukar du använda beslutsstöd på nätet? 
 2. Hur bedömer du om informationen är korrekt? 
 3. Har du varit med om att det stått fel?

(0 kommentarer)

Planerna på ett hälsobibliotek påverkar förutsättningarna 14

Ett nationellt hälsobibliotek skulle göra det lättare för läkare att hitta kvalitetssäkrad medicinsk information, men skulle också påverka förutsättningarna för de kommersiella aktörerna.

(0 kommentarer)

Hans Rosling i telefonintervju med Läkartidningen från Monrovia: - »Vi är fortfarande i en oerhört farlig situation« 15

Arbetet måste fortsätta tills viruset utrotas bland människor. Det säger Hans Rosling på telefon från Liberias huvudstad Monrovia på annandag jul.

(0 kommentarer)

Nu tar Västmanland ett samlat grepp om ST 17

Bedömning och återkoppling ska styras upp och en övergripande ST-studierektor anställas. Det är följden av en total genomlysning av hela landstingets ST-utbildning, som Landstinget Västmanland låtit göra. 

(1 kommentarer)

Patientkommentarer överklagas 18

Torsdagens beslut i Uppsala läns landsting om att patienter ska kunna kommentera i anslutning till nätjournalerna överklagas av läkarföreningen.

(0 kommentarer)

»Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala 18

I dag beslutade produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län att patienterna ska få möjlighet att kommentera sina journaler på nätet. En tjänst som läkarföreningen är starkt kritisk till.

(1 kommentarer)

Kultur

»Vi är här för att ge vad vi kan till livet, inte för att ta vad vi kan« - Sir William Osler – lekfull humanist och läkare med pediatriskt intresse 41

De bästa läkarna är i många fall lika intressanta studieobjekt som de sjukdomar som bär deras namn. En sådan var Sir William Osler, verksam kring förra sekelskiftet, en lekfull humanist med vittfamnande medicinska engagemang. 

(2 kommentarer)

Krönika

I fablernas värld 43

Rovdjuren och rovfåglarna i storsjukhusets djungel av försåt och fällor inger respekt, förmedlar trygghet, sprider arbetsglädje. Klockan fem när de går ut golfklädda genom huvudingången får det inte vara för alltid, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!