Annons
Annons Annons

Nr 13/2019

Inledare

Viktigt hitta en fungerande väg till legitimation 563

Magnus Hultin, ansvarig för det medicinska kunskapsprovet, tror att en viktig förklaring till att många inte klarar provet är bristande språkkunskaper. Läkarförbundet har dock synpunkter på provets utformning och vill att Socialstyrelsen gör en kartläggning över effekterna av provet.

(0 kommentarer)

Signerat

Beskattning helt utan lagligt stöd 565

»De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.«

(0 kommentarer)

Debatt

Ökad hälsomedvetenhet kan öka människors hälsoångest 576

Medierna har ett stort ansvar för att undvika alarmistiska hälsobudskap. Professionen måste debattera mot orimliga budskap och se till att sjukvården inte bidrar till att öka människors hälsoångest, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge et al.

(0 kommentarer)

Apropå! Förespråkarnas tystnad i debatten om skakvåld 576

Är förespråkare för diagnosen skakvåld inte längre övertygade om att triaden kan användas som medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel, eller menar de fortfarande att den är ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall bör de bekänna färg i debatten, skriver Knut Wester.

(5 kommentarer)

Nyheter

Klartecken för nya läkarutbildningen 566

Efter sex års väntan är det klart: det blir en ny sexårig läkarutbildning som ger läkarlegitimation direkt. Det beslutade regeringen under torsdagen. Som väntat skjuts starten upp ett år till hösten 2021.

(0 kommentarer)

Grönt ljus för ny läkarutbildning - Stefan Lindgren: »Det har tagit svårbegripligt lång tid« 566

Stefan Lindgren, hjärnan bakom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen, är glad över att beslutet äntligen har kommit. »Jag är lika frågande som alla andra över varför det dröjt så länge«, säger han.

(0 kommentarer)

Vaccin mot rotavirus till alla barn 567

Från och med i höst kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det har regeringen nu beslutat.

(1 kommentarer)

CSN stoppar utbetalningar till läkarstudenter i Bulgarien 567

CNS har beslutat att med omedelbar verkan stoppa utbetalningar av studiemedel till sju studenter som pluggar till läkare i Bulgarien. Alla saknar betyg för att kunna läsa till läkare.

(0 kommentarer)

Allmänläkare friserar sjukintyg enligt ny studie 567

Ett antal allmänläkare berättar i en ny, svensk intervjustudie om hur de känner sig tvingade att överdriva, utelämna och lägga till överflödiga uppgifter för att maximera chansen att Försäkringskassan godkänner deras sjukintyg.

(4 kommentarer)

Kunskapsprovet – tuff barriär för läkare utbildade utanför EU 568

Det medicinska kunskaps-provet är en svårforcerad barriär för många läkare utbildade utanför EU. Två och ett halvt år efter införandet väcker det fortfarande starka känslor, och specialistläkare känner sig tvungna att lämna Sverige för att kunna jobba 
i sitt yrke.

(7 kommentarer)

Medicinska kunskapsprovet - »Vården går miste om läkarnas kompetens« 573

Både fack och arbetsgivare ser stora problem med att så få läkare utbildade utanför EU klarar kunskapsprovet. Läkarförbundet vill se en harmonisering med övriga nordiska länder. Förbundet uppmanar också Socialstyrelsen att göra en utvärdering av vägen till legitimation.

(6 kommentarer)

»Vi kan inte ändra hur lagstiftningen ser ut« - Socialstyrelsen om kunskapsprovet: 574

Det går inte att komma ifrån att legitimationen är ett garantibevis för viss kompetens, säger Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

(1 kommentarer)

Krönika

»Jamen, hur svårt kan det vara? Det är väl klart att Ali behöver sitt insulin.« 579

Om en person med diabetes har fått avslag på sin asylansökan, och dokumentet som berättigar till subventionerat insulin har slutat gälla, blir det läkarens problem att säkra kontinuiteten i den livsnödvändiga behandlingen. Sophia Rössner berättar om en utmaning i vardagen på diabetesmottagningen.

(3 kommentarer)

Kultur

Månens faser, fasor – och medicinen 606

Månen på natthimlen har fascinerat människan i alla tider. Myter, drömmar, vidskepelser är kopplade till jordens ärrade satellit, som även tillskrivs förmågan att påverka medicinska tillstånd. En nyligen avslutad konstutställning ger anledning att begrunda månens närvaro i banan runt jorden och i våra inre världar. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

Hon berättar om tiden då kvinnor inte blev tagna på allvar i vården 609

Annika Forssén arbetade som distriktsläkare i Luleå under 1980-talet och såg då hur missförstådda många kvinnor blev i vården. Tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt bestämde hon sig för att djupintervjua äldre kvinnor för att öka kunskapen om kvinnors arbete i ett långtidsperspektiv. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Med professionen för patienten 581

»Behöver man då verkligen regelbundet nya floskler som ska uppfostra och i bästa fall inspirera medarbetare som redan valt att viga år av studier och yrkesmässiga liv till att hjälpa andra?«

 

(1 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Carmen Mesas Burgos 581

Carmen Mesas Burgos är en av författarna till en artikel om EXIT – en typ av fosterkirurgi som görs vid medfödda luftvägshinder. Behandlingen sker utanför livmodern, men före avnavling.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Olika tillstånd av pulmonell hypertension ska inte förväxlas - PAH-läkemedel bör inte användas vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom 582

Studier med PAH-läkemedel har visat skadliga effekter vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Sådan underhållsbehandling ska därför undvikas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans 584

Heteroresistens är en hittills bristfälligt undersökt förklaring till att antibiotikabehandling inte fungerar, trots att bakterierna verkar vara antibiotikakänsliga. I en aktuell studie visades att 27 procent av undersökta bakterie–antibiotikakombinationer uppvisade heteroresistens.

(0 kommentarer)

Hög utbildning hos föräldrar en oberoende skyddsfaktor mot barnfetma 584

En studie inkluderande över 3 000 barn visar att en hög utbildningsnivå hos föräldrar verkar vara en kraftfull skyddande faktor mot fetmautveckling i barndomen.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hemikorea/hemiballism – ovanlig komplikation till hyperglykemi - Ofrivilliga rörelser hos patient med nydebuterad diabetes 585

En fallrapport belyser en sällsynt komplikation till hyperglykemi. Symtomen är hemikorea/hemiballism. Patofysiologin är okänd.

(0 kommentarer)

Originalstudie

EXIT – säkraste förlossningsmetod för foster med livshotande luftvägshinder - Samlade erfarenheter från Karolinska universitetssjukhuset 588

EXIT är en livräddande insats vid medfödda övre luftvägshinder, exempelvis larynxatresi eller stora huvud–hals-tumörer. Här presenteras resultaten av 20 års erfarenhet av EXIT från Karolinska universitetssjukhuset. 

(0 kommentarer)

Översikt

Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi – en evidensöversikt - Orsakar onödigt lidande och ökade vårdkostnader, bästa förebyggande åtgärd ännu inte klarlagd 592

Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi är ovanliga, men när de inträffar orsakar de patienterna onödigt lidande, fördröjd sårläkning och kan resultera i missprydande ärrbildningar. Etiologin och patogenesen vid postoperativ sårinfektion inom hudkirurgi är inte helt klarlagd. De flesta befintliga preventiva åtgärder saknar stark vetenskaplig evidens.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!