Annons
Annons Annons

Nr 15–16/2017

Inledare

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv 687

Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser.

(0 kommentarer)

Signerat

Snabbare och patientsäker väg till svenskt leg 689

»Vi tar ett gemensamt ansvar för nya kollegor – oavsett var de är utbildade.«

(0 kommentarer)

Debatt

Svårt formulera riktlinjer för PCSK9-hämmare 700

Gällande riktlinjer för PCSK9-hämmarbehandling måste i skenet av FOURIER-studien ses som alltför konservativa. Å andra sidan är behandlingen alltför dyr för att kunna erbjudas alla med kardiovaskulär sjukdom, konstaterar Anders G Olsson.

(6 kommentarer)

Sverige ledande på värdebaserad vård 701

Sverige ligger högst i en internationell jämförande studie om värdebaserad vård. Rapporten visar tydligt ambitionerna från ett flertal internationella organ att införa värdebaserad vård för styrningen av sjukvården globalt, skriver Gunnar Akner.

(4 kommentarer)

För lång väg från idé till införande av medicintekniska produkter 702

Utvecklingen av medicintekniska produkter går snabbt, men vägen från idé till applikation är lång och innebär risk för att värdefulla produkter inte överlever och att nya produkter införs på bristfälliga underlag. Susanne Palmcrantz och Jörgen Borg föreslår åtgärder.

(0 kommentarer)

Nyheter

Höstens terrorövning förberedde sjukhusen 690

Beredskap och bemanning var god på sjukhusen när attentatet på fredagseftermiddagen var ett faktum. Och höstens katastrofövning bland Stockholmssjukhusen spelade stor roll. 

(1 kommentarer)

Läkarna ryckte ut direkt och tog hand om skadade - Lastbilsattacken i Stockholm: 690

På Cityakuten i Stockholm, i hörnet av Olof Palmes gata och Drottninggatan, höll ortopedkirurgen Joakim Nordahl i fredags på att avsluta veckan tillsammans med sina kollegor när de uppmärksammades på att något hade hänt. 

(1 kommentarer)

Så vill distriktsläkarna stärka primärvården 691

För att primärvården ska verkligen ska bli basen i sjukvården krävs åtgärder för den politiska styrningen. Det anser DLF och SFAM, som i dag lämnar över ett digert åtgärdsprogram till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

(0 kommentarer)

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider 692

Susanne Billum, ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, tycker att ytterligare en åtgärd behövs för fall där varken prövotid eller återkallad legitimation passar. »Jag vill inte återinföra disciplinpåföljderna. Men något mer skulle behövas«, säger hon. 

(0 kommentarer)

Fortfarande ingen effekt på antalet prövotider - Sex år med patientsäkerhetslagen: 692

Ett viktigt syfte med patientsäkerhetslagen var att hitta fler riskindivider bland hälso- och sjukvårdens anställda. Prövotid lyftes fram som en central del i tillsynen – och prövotiderna förväntades öka rejält. Men så har det inte blivit.

(0 kommentarer)

Akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset: - Tvärfackligt arbete svetsar samman 694

Vårdplatsbristen plågar landets akutmottagningar. Sahlgrenska universitetssjukhuset är inget undantag och där har intensiven blivit värst i landet på att skicka runt patienter. Men efter ett tvärfackligt engagemang har vårdplatsfrågan hamnat högt på agendan och personalen vädrar en viss morgonluft.

(0 kommentarer)

Krönika

»Utmaningen kanske blir att med åren bibehålla empatin utan att gråta.« 703

Det är svårt att inte gråta när man konfronteras med terminalt sjuka patienter med bara timmar kvar att leva. AT-läkaren Sofia Palmarsson minns hur det var de första gångerna, och hoppas i sin krönika att den sköld som läkarrollen förser en med tappas mer sällan ju oftare man får använda den.

(4 kommentarer)

Kultur

Chefen som sa »pyssket« var bäst på empati 738

Dr E var jovialisk, självständig och något »omodern«. Han talade nedlåtande om »pyssket« när psykiatrin kom på tal. Men i fråga om empati var han bättre än någon annan chef, minns Monika Björklund, specialist i allmän psykiatri, numera pensionär. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

Geriatrik handlar ofta om förebyggande vård 741

Agnes Lindbo, ST-läkare i geriatrik, fick nyligen sitt diplom som Silvialäkare. Hon har gått utbildningen som ges av Karolinska institutet och Stiftelsen Silviahemmet för att ge fördjupade kunskaper om demens.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Skilda världar 705

»Men visst är det intressant att … man kan miss­förstå varandra så kapitalt?«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Zandra Olivecrona 705

Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, Örebro, är en av författarna till en artikel där nya riktlinjer för handläggning av minimala till medelsvåra skallskador hos barn presenteras.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

PCSK9-hämmare minskar LDL-kolesterol med 60 procent - FOURIER-studien ger stöd för monoklonala antikroppars plats i kardiovaskulär prevention – men hälsoekonomiska studier krävs 706

Evolocumab tillhör en ny klass av lipidsänkande läkemedel, där en monoklonal antikropp binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) och sänker LDL-kolesterol med ca 60 procent. I studien FOURIER sänktes antalet primära kardiovaskulära händelser med 15 procent efter behandling med evolocumab vs placebo.

(14 kommentarer)

Nya rön

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen 708

En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats.

(0 kommentarer)

Viktökning ökade risk för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt 708

Typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har väldigt hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Det visar en studie av data om över 30 000 personer, där de som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt.

(2 kommentarer)

Läkemedel mot influensa var säkra att använda under graviditet 709

Neuraminidashämmare under graviditet ökade inte riskerna för barnet. Det visar en stor studie från Skandinavien och Frankrike, publicerad i BMJ.

(0 kommentarer)

Ny behandling för levertumörer 709

En svensk studie förstärker bilden av IRE (irreversibel elektroporation) som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer.

(0 kommentarer)

Översikt

Nya skandinaviska riktlinjer för att handlägga skallskador hos barn - Evidens- och konsensusbaserade rekommendationer för minimala, lätta och medelsvåra skador 711

De nya riktlinjerna syftar till att hitta barn med risk för eller med allvarliga komplikationer efter skallskada, samtidigt som onödiga DT-undersökningar av barn med vissa skallskador kan undvikas.

(0 kommentarer)

Rapport

Nya SCORE bättre på att skatta risk för död i hjärtinfarkt och stroke - Viktigt att riskmodeller rekalibreras och implementeras i den kliniska vardagen 716

En ny version av SCORE baserad på aktuella svenska data har nyligen publicerats och visar god förmåga att skatta risk att dö i stroke eller infarkt inom 10 år.

(3 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Höftfrakturer 718

I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år; två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan. Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Denna patientgrupp konsumerar en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!