Annons
Annons Annons

Nr 15/2016

Signerat

Tydligare regler kring donation räddar liv 713

»Ett stort upplysningsarbete riktat mot både allmänhet och sjukvården är nödvändigt för att lyckas.«

(0 kommentarer)

Debatt

QALY döljer oacceptabla värderingar: - Använd relevanta effekter för att avgöra läkemedelsnytta 724

När man värderar hälsoekonomiska analysmetoder är det viktigt att inse att dessa redskap inte existerar i ett värderingsfritt vakuum, skriver Peter Höglund och medförfattare.

(2 kommentarer)

Vårdassistent – nytt yrke i vården 725

Det är dags att införa en ny yrkeskategori i vården – vårdassistent, föreslår Johan Lökk.

(0 kommentarer)

Bisfosfonater vid osteoporos - Rekommendationer kan inte ersätta den kliniska bedömningen 726

De nya amerikanska rekommendationerna för behandlingstid med bisfosfonater kan även kan tillämpas under svenska förhållanden, anser Märit Wallander och medförfattare. 

(0 kommentarer)

Nyheter

Vårdcentralchef avsäger sig arbetsmiljöansvaret 714

Den akuta läkarbristen har fått verksamhetschefen på Kåge-Morö backe vårdcentral i Skellefteå att avsäga sig arbetsmiljöansvaret och meddela landstingsledningen att hon inte kan ta ansvar för patientsäkerheten.

(4 kommentarer)

Dags att i stället diskutera hur nätjournalen kan utveckla vården 714

Det är dags att lämna diskussionen om nätjournalerna är bra eller inte, och i stället fokusera på hur de kan utveckla vården. Det var Läkarförbundets och Vårdförbundets representanter eniga om vid årets Vitalis-mässa.

(0 kommentarer)

Marie Wedin gör facklig »comeback« 715

Marie Wedin, Läkarförbundets tidigare ordförande, som gör facklig »comeback« som ny ordförande för Nordvästra Skånes läkarförening.

(1 kommentarer)

Ny rapport visar positiva effekter av lean i sjukvården 716

Implementering av arbetssättet lean i sjukvården medförde att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades något och arbetstempot minskade, enligt en ny rapport från Kungliga Tekniska Högskolan.

(3 kommentarer)

Föreningar vill att förbundet driver chefskapsfrågan hårdare 716

Läkarförbundet måste driva frågan om läkares chefskap i vården hårdare. Det anser fyra av Läkarförbundets yrkesföreningar tillsammans med studentföreningen i en motion till årets förbundsfullmäktige.

(2 kommentarer)

Överbeläggningar - »Man känner sig maktlös inför situationen« 718

Mälarsjukhuset i Eskilstuna toppar statistiken för överbeläggningar. Bakom siffrorna finns dagliga krismöten om vårdplatsbristen, personal som går på knäna, en hotad patientsäkerhet och känslan av att ingen lyssnar.

(6 kommentarer)

Överbeläggningar - »Stora problem kräver nytänkande« 720

Lösningen på sjuksköterskebristen och tillika överbeläggningsproblematiken i Sörmland består av många pusselbitar. Att bli mer attraktiv som arbetsgivare och nya arbetssätt är två av dem, enligt divisionschef Maria Söderkvist.

(0 kommentarer)

Överbeläggningar - Vårdplatsbristen viktig fråga för Läkarförbundet 723

Med särskilt fokus på vårdplatser siktar Läkarförbundets nya arbetsgrupp på att finna lösningar på ett av de största problemen i läkares arbetsmiljö. Ordförande Karin Båtelson menar att perspektivet inom sjukvården har flyttats. »I stället för att behandla ett medicinskt problem behandlar man vårdplatsbristen«, säger hon.

(0 kommentarer)

Krönika

»Om lojaliteter måste ställas mot varandra är valet mellan patienten som riskerar avsevärt och en läkare som riskerar en stukad hybris inte svårt.« 727

Kollegialitet i krävande yrken som polisens och läkarens kan vara bra. Men det finns situationer då kollegialiteten står för någonting negativt och skadligt – för kåren och utomstående. Jakob Ratz Endlers krönika berättar mer.

(3 kommentarer)

Kultur

Sjelfbefläckelsen – en allvarlig medicinsk åkomma? 761

Det fanns en tid – inte alltför avlägsen – då »sjelfbefläckelse« var en svår synd. Den successiva övergången till en försonligare inställning till företeelsen skildras av Bengt Uvelius, adjungerad professor vid urologkliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö.

(0 kommentarer)

Noterat - Att lära sig ta semester 762

Inte lätt att ta semester när man är nybliven läkare. Lusten, ambitionen att hjälpa medmänniskor följer med till stranden, och rätt vad det är tillverkar man en ortos av en elastisk binda och en uppklippt solkrämsflaska.

(0 kommentarer)

Recension

Bra lärobok – kan bli bättre 763

En ny lärobok i njurmedicin har nyligen utkommit på svenska. Anders Fernström, docent, överläkare vid njurmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, har läst boken och berättar om innehållet.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Det gäller att stå upp för sin sak – och att slå vakt om syret« 765

Lars Olof Kallings, seniorprofessor i medicinsk mikrobiologi, på sin tid chef för Statens bakteriologiska laboratorium och senare bl a generalsekreterare i International AIDS Society och »särskilt sändebud« åt FN:s generalsekreterare, berättar om sin långa resa i medicinens tjänst apropå memoarboken han just ger ut.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Grus i maskineriet 729

"Har vi hamnat i botten på ett helvetesgap? Fortsätter inte vården att utvecklas, även om det svenska bidraget till läkarvetenskapen har minskat?"

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Mats Brännström 729

Mats Brännström har tillsammans med flera medförfattare skrivit en artikel om de fem första barnen som fötts av en moder med transplanterad livmoder.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Livmodertransplantation kräver etisk genomlysning - Forskningsframsteg innebär inte per automatik rutinsjukvård 730

En förutsättning för att man inom rutinsjukvården ska eller inte ska kunna erbjuda livmodertransplantation är att man genomfört en noggrann etisk analys, skriver Niels Lynøe.

(0 kommentarer)

Zikavirus – gammalt virus får nytt liv i nytt ekosystem - Mikrocefali och Guillain–Barrés syndrom möjliga följder när bakgrundsimmunitet saknas hos befolkningen 732

Zikavirusepidemin i Amerika är ännu utom kontroll. Orsaken är att zikavirus kommit till en kontinent där det inte finns någon bakgrundsimmunitet i befolkningen. Att den snabbt expanderande asiatiska tigermyggan visat sig vara involverad i spridningen av viruset är oroande.

(0 kommentarer)

Nya rön

ADHD i barndomen kopplades till psykosociala problem i tonåren 734

ADHD-symtom i barndomen var associerade med ökad risk för antisocialt beteende och nedsatt daglig funktionsnivå i tonåren, oberoende av annan samsjuklighet och föräldrars utbildningsnivå, visar en svensk avhandling.

(0 kommentarer)

Förbättrad kunskap om njurcancer 734

Varje år får ca 1 000 svenskar njurcancer och kring 600 dör av sjukdomen. Sedan 2005 registreras alla patienter. Tre studier som bygger på registret har nyligen publicerats. Där visas till exempel att andelen patienter med små njurtumörer som opererats med partiell nefrektomi och laparoskopisk teknik ökat under perioden 2005–2013.

(0 kommentarer)

Flyktingar hade högre risk att drabbas av icke-affektiv psykos 735

Flyktingar tycks löpa högre risk för att drabbas av icke-affektiva psykoser jämfört med andra utrikesfödda, enligt en svensk studie publicerad i BMJ. Studien bekräftar också att utrikesfödda generellt har en förhöjd risk för icke-affektiva psykossjukdomar jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

(1 kommentarer)

Autoimmun attack mot samlingsrör bakom interstitiell nefrit 735

I en svensk studie undersöktes tre patienter med autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 som utvecklat terminal njursvikt i unga år. Hos alla tre fanns autoantikroppar mot samlingsrör.

(0 kommentarer)

Tidig antibiotikakur var inte kopplad till senare viktförändring 736

Behandling med antibiotika före 6 månaders ålder associerades inte med viktförändring under barndomen, enligt en nyligen publicerad artikel i JAMA. Antalet behandlingskurer eller typ av antibiotika var inte heller signifikant associerade med viktförändring.

(0 kommentarer)

Gratis cellprovtagning ökade inte deltagandet i screeningen 736

Erbjudande om avgiftsfri gynekologisk cellprovskontroll ökade inte deltagandet i screeningen i socioekonomiskt utsatta områden, visar en studie från Göteborg.

(0 kommentarer)

Rapport

Livmodertransplantation i Sverige – 5 första barnen i världen födda - Lovande resultat – alla barn friska 737

För tre år sedan startades en klinisk studie om livmodertransplantation i Sverige. Nio kvinnor som saknade livmoder ingick i studien, och i dag har fem av dessa kvinnor fött barn.

(0 kommentarer)

Nya rekommendationer vid sjukhusförvärvad pneumoni - Starta smart – sedan fokusera, enligt Läkemedelsverkets expertmöte 739

De viktigaste slutsatserna från ett expertmöte om behandling av sjukhusförvärvad pneumoni, som Läkemedelsverket arrangerade förra våren, presenteras nu; till exempel rekommenderas åtta dagars antibiotikabehandling för de flesta bakterier (undantaget Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Stenotrophomonas maltophilia, som behandlas i 15 dagar).

(0 kommentarer)

Översikt

Motilitetskapsel förenklar gastrointestinal undersökning - Säker diagnostik vid motilitetsrubbningar 742

En gastrointestinal motilitetskapsel kan förenkla undersökningarna vid motilitetsrubbningar. Fördelarna framför dagens etablerade tekniker är framför allt enkelheten, tolerabiliteten och säkerheten för patienten.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!