Annons
Annons Annons

Nr 15/2019

Inledare

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar 675

»Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.«

(0 kommentarer)

Signerat

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare 677

Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera.

(0 kommentarer)

Debatt

Någon ordning ska det väl vara i laboratorievärlden? 688

De flesta läkare har säkert varit med om att laboratoriet plötsligt meddelar att ett referensintervall ändrats. Nu är räddning i oredan på väg, och vården kan se fram mot en värld där två plus två är fyra och inte fem eller tre, skriver Lars Breimer.

(2 kommentarer)

Dags att införa långsam utsättning av SSRI? 689

Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikeln i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (Rättad 2019-09-02.)

(16 kommentarer)

Nyheter

Sörmland inför listningstak i primärvården 678

Region Sörmland ska införa ett listningstak på 1 500 patienter per läkare i primärvården. Distriktsläkarföreningen välkomnar beslutet men pekar på att det kommer att behövas mer pengar och fler hyrläkare under en övergångsperiod.

(4 kommentarer)

Ny förening för internationella läkare i Sverige 678

En förening för internationella läkare i Sverige har bildats med mål att bli en förening under Läkarförbundets flagg. Framför allt är det missnöje med legitimationsprocessen för läkare utbildade utanför EU som har väckt det fackliga engagemanget.

(3 kommentarer)

Upprop för fler läkarchefer i Örebro 679

Örebro läns läkarförening kräver i ett öppet brev till regiondirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden att det blir fler läkare på ledande positioner i sjukvården. Omkring 270 läkare har ställt sig bakom protesten.

(2 kommentarer)

Dåligt underlag för metoder mot spelproblem 679

Överlag behövs mer kunskap om vilka metoder som skulle kunna förebygga och minska spelproblem, enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

(1 kommentarer)

Förlossningsvården har blivit bättre 679

Fler kvinnor är nöjda med sin förlossning, fler går på efterkontroll och färre drabbas av allvarliga bristningar, enligt en rapport som Sveriges Kommuner och landsting lämnat till regeringen i dag tisdag. 

(0 kommentarer)

Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas 680

Ska fallrapporter etikprövas? Ja, hävdar företrädare för Etikprövningsmyndigheten. Men Läkartidningens medicinska redaktörer håller inte med.

(3 kommentarer)

Finland laddar om efter misslyckad vårdreform: - Läkare hoppas på vård som är mindre splittrad 682

I Finland får vårdreformen troligen nytt liv efter riksdagsvalet på söndag. Hur det än går har reformarbetet lett till ökad integration – specialistvården, primärvården och socialtjänsten har börjat prata med varandra.

(1 kommentarer)

Staten vill stärka greppet om vården i Danmark 687

Staten tar ett starkare grepp om sjukvården i det förslag till vårdreform som den borgerliga regeringen i Danmark presenterade i slutet av mars. Ett hastverk, anser danska läkarförbundet om förslaget.

(0 kommentarer)

Krönika

»... en 'besvärlig patient', en sådan som ingen vill träffa och som hela tiden ska vara någon annans problem.« 691

Att älska sitt jobb och de personmöten det medför, innebär inte att man kan ta sig an varenda besvärlig patient som kliver över tröskeln. Men då och då kan man försöka, och uppnå resultat, berättar Mia T Johansson, ST-läkare i allmänmedicin.

(15 kommentarer)

Kultur

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling 718

Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlingsutbudet. Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare
för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.

(7 kommentarer)

Människor & möten

»Familjen betraktas som resurs för patientens återhämtning« 721

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Kristian Samuelsson 693

Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros. 

(0 kommentarer)

Reflexion

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom? 693

»Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Insulinresistens vanligt hos barn och ungdomar med fetma - Viktigt att tidigt identifiera och behandla prediabetes och att beakta insulinresistens hos dem med diabetes 694

Insulinresistens och prediabetes är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer och typ 2-diabetes. Det är angeläget att tidigt identifiera och behandla dessa tillstånd hos barn/ungdomar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Självbehandling med app effektiv för kvinnor med urininkontinens 696

I en avhandling från Umeå universitet undersöktes om kvinnor med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka kunde bli hjälpta av självbehandling i form av bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd från en mobilapp.

(0 kommentarer)

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri 696

En ny läkemedelskandidat, givosiran, har i en studie prövats på patienter med akut intermittent porfyri. Hos patienter med återkommande akuta attacker som erhöll givosiran minskade attackerna med upp till 79 procent.

(0 kommentarer)

Översikt

Prediabetes – mål för intervention 698

Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även i sig en förhöjd kardiovaskulär risk. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes.

(7 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1 - Karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros 702

Smärta i hand och handled samt nedsatt handfunktion till följd av olika tillstånd och sjukdomar är vanliga sökorsaker inom primärvården. I denna ABC-artikel beskrivs några vanliga sjukdomstillstånd i hand och handled: karpaltunnelsyndrom, morbus
de Quervain och tumbasartros  

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!