Annons
Annons Annons

Nr 17/2016

Inledare

Primärvård i kris har blivit ett gott exempel 831

Även om det finns inslag i den norska modellen som är kontroversiella måste den ses som en viktig inspirationskälla för den svenska primärvården.

(0 kommentarer)

Signerat

Sjukförsäkringen behöver snabb hjälp 833

»Handläggningen måste bli enkel för de enkla sjukskrivningarna och snabb och träffsäker för individer med behov av hjälp och stöd.«

(0 kommentarer)

Debatt

Kvinnliga läkare kan »straffas dubbelt« under föräldraledighet 845

En vikarierande underläkare som får barn kan samtidigt bli arbetslös och föräldraledig, vilket får konsekvenser för såväl framtida lön som pensionen. Kvinnliga läkare drabbas hårdare, skriver Johanna Ranes.

(1 kommentarer)

Bastubad ofarligt även för patienter med hjärt–kärlsjukdom 846

Läkare kan tryggt råda hjärtpatienter att bada bastu om de så önskar, skriver Erik Bäck, läkare och bastubadare.

(1 kommentarer)

Apropå! - Att lösa psykiatrikris i glesbygd 846

»Kopparbergsmodellens« målsättning är att vara första linjens psykiatri och erbjuda professionell behandling vid psykiska besvär. Vi anser att vår glesbygdsmodell har lyckats, skriver Marlenè Alander och Göran Falck.

(0 kommentarer)

Vetenskapliga tidskrifter måste ta sitt ansvar 848

Precis som inom idrotten leder stora belöningar inom den akademiska världen till risker för fusk och oredlighet, skriver Christian Berggren.

(0 kommentarer)

Nyheter

Fyra av tio nöjda med förbundet 834

Drygt fyra av tio är nöjda med sitt medlemskap i Läkarförbundet, det visar en färsk medlemsundersökning.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet: Osäkra metoder utsätter läkaren för etisk stress 835

Bra att säkra metoder utreds, men felmarginalen är fortfarande betydande. Det säger Elin Karlsson, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd om Socialstyrelsens utredning av medicinska åldersbedömningar.

(5 kommentarer)

SFAM:s ordförande väljer att sluta 835

Det blir byte på ordförandeposten i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. Det står klart sedan Karin Träff Nordström, ordförande sedan fyra år, beslutat att inte kandidera för omval.

(1 kommentarer)

Karolinska institutet i blåsväder 836

Biobanksprojektet BBMRI, som Karolinska institutet är värduniversitet för, har »havererat«, enligt tidningen Expressen som skriver att »KI anklagas för olagligheter, att ha skott sig, mörkat kvalitetsbrister och mobbat kritiker«.

(2 kommentarer)

Macchiarini utreds på nytt 836

Karolinska institutet utreder ett nytt fall av misstänkt oredlighet i forskning där Paolo Macchiarini är delaktig.

(0 kommentarer)

»Som fastläkare är jag fri« - Norsk reform löste primärvårdskrisen 838

Christina Stangeland Fredheim är allmänläkare i norska Fredrikstad. I likhet med de flesta av sina kollegor är hon nöjd med sitt arbete och klarar sig bra fast hon bara har tusen patienter på sin lista. Fastläkarreformen för femton år sedan gjorde till stor del slut på läkarbrist och dålig kontinuitet i primärvården, och resultaten tycks stå sig. 

(1 kommentarer)

Fastlegeordningen – reformen som alla är nöjda med 841

När fastläkarreformen genomfördes i juni 2001 var Norges primärvård i kris. I många kommuner var läkarbristen stor och patienterna klagade över dålig tillgänglighet. I dag, femton år senare, är nästan alla överens om att reformen blivit en framgång, och norsk primärvård framhålls som exempel för andra länder.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren: - »Bevisligen har Norge lyckats« 844

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser den norska fastläkarreformen som en förebild. I Norge har man löst problem som vi i Sverige bara pratar om, säger hon.

(5 kommentarer)

Krönika

»Emotionellt laddade anekdoter väger tungt även i någonting så sakligt som uppföljning av små prickar i lungorna.« 849

Teori och praktik är ofta två sidor av samma mynt även inom sjukvården – men valet av sida blir genast mycket svårare när myntet är en patient av kött och blod. Joanna Ahlkvists krönika berättar om en disputation i radiologi och en röntgenrond på kliniken.

(0 kommentarer)

Recension

884

Många verksamheter har olika slags dokument syftande till att upprätthålla ett fungerande ledningssystem. Alltför ofta är dessa dokument ineffektiva på olika sätt. Pelle Gustavsson, docent och chefläkare, anmäler en liten bok som försöker tackla problemet. 

(0 kommentarer)

Lättillgängligt om effektivare produktionsstyrning 884

I den här tunna boken på 74 sidor får man lära sig varför snålt tilltagna resurser i själva verket ökar kostnaderna och komplikationerna, och varför även små kapacitetsökningar i en del av ett flöde kan ge mycket kraftfulla effekter. Recensent: Lars Högström, överläkare, Sports Medicine, Umeå.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Hans forskning kan göra vatten till en medicin 885

Tillräckliga mängder vanligt vatten varje dag kan förändra nivåerna av ett visst hormon i kroppen hos högriskpersoner, så att de skyddas från att utveckla typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Forskaren Olle Melander och hans grupp arbetar just nu med att hitta belägg för detta, och de har just fått ett fint pris från Kungliga Vetenskapsakademien för att kunna göra det.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hur litet kan ett liv bli? 851

Frågan besvaras åtminstone delvis i en artikel av Craig Venter och hans medarbetare i Science för några veckor sedan.

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Jenny M Kindblom 851

Jenny M Kindblom har tillsammans med Christiane Garnemark och Lina Lilja studerat risker vid läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Sepsis – nya definitioner och kriterier föreslås - Höjd allvarlighetsgrad till »livshotande organsvikt«, poängsystemet SOFA är utgångspunkt för bedömning 852

Nya definitioner av och kriterier för sepsis och septisk chock har föreslagits. Allvarlighetsgraden har höjts, och sepsissyndromet definieras nu som livshotande organsvikt orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion. Kriterierna har förenklats något, men begränsningar kvarstår.

(3 kommentarer)

Nya rön

Lågdos-DT av buk och ländrygg var bättre än slätröntgen 854

Lågdos-DT av buk och ländrygg ger bättre bildkvalitet och diagnostisk information än slätröntgen vid liknande dosnivåer och kan därför ersätta slätröntgen, är slutsatsen av en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Bättre utfall för patienter med endovaskulärt behandlade aneurysm 854

Av de två huvudsakliga behandlingsmetoderna vid intrakraniella aneurysm ger endovaskulär behandling sammantaget bättre kliniskt utfall för patienterna, visar en nyligen publicerad metaanalys.

(0 kommentarer)

Fästingen bär ofta på mer än en art av patogen mikroorganism 855

Fästingar är ofta saminfekterade, det vill säga samma fästingindivid innehåller två eller fler arter av potentiellt sjukdomsorsakande mikroorganismer, visar en fransk studie.

(2 kommentarer)

Risk för typ 2-diabetes kunde förutspås med epigenetik 855

Vissa DNA-metyleringar kunde förutspå individernas risk för att utveckla typ 2-diabetes genom att högre grad av metylering vid första provtillfället var associerad med bättre glukosstimulerad insulinfrisättning och sänkt risk för typ 2-diabetes ca 10 år senare. Det visar en studie från bland annat Lunds universitets diabetescentrum.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare - Bättre beslutsstöd, bättre anpassade IT-system och bättre arbetsmiljö behövs 856

Risker i samband med läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård (dvs barn som vårdas på barn- eller vuxenklinik) har studerats på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Störst andel risker finns inom delprocess »ordination«, där störst risk för fel ryms inom kategorin läkemedelsdosering.

(0 kommentarer)

Översikt

Samband mellan stillasittande och ohälsa varierar med mätmetod - Vuxnas risk för insjuknande och död i hjärt–kärlsjukdomar och cancer samt dödlighet av alla orsaker vid inaktivitet 860

Svenskar sitter ungefär 6 timmar per dag. I den här studien sammanfattas det vetenskapliga stödet för sambandet mellan vuxnas stillasittande och risk för insjuknande och dödlighet i hjärt–kärlsjukdomar och cancer, samt dödlighet av alla orsaker.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!