Annons
Annons Annons

Nr 18–19 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Patientens ögon 771

»Bilden av vad sjukvård är och hur den bör vara skiljer sig uppenbart mellan professionerna som verkar i den och dess beslutsfattare.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Effekt av mindfulness studerad i amerikansk myndighetsrapport - Liten till måttlig effekt vid depression, ångest och smärtsyndrom 786

På uppdrag av amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality har forskare vid Johns Hopkins University Evidence-Based Practice Center publicerat en metaanalys av meditationsforskning. Effektstyrka vid ångest, depression och smärtsyndrom var 0,38, 0,30 respektive 0,33.

(0 kommentarer)

Nya rön

Allt bättre prognos vid svår sepsis 788

I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfattar drygt 100 000 patienter. 

(0 kommentarer)

Alla danskars psykiatriska vårdbehov riskbedömt 788

Var tredje dansk kommer någon gång i livet att få psykiatrisk behandling, visar en omfattande studie i JAMA Psychiatry. Med hjälp av registerdata har forskare tittat på landets hela befolkning.

(1 kommentarer)

Läckage efter gastrisk bypass kräver snabb intervention 789

Läckage efter gastrisk bypass är en fruktad komplikation. I en studie granskades 6 030 patienter varav 64 bedömdes ha läckage. Patienterna bör erbjudas tidig intervention och preoperativ avlastning av Roux-slyngan.

(1 kommentarer)

Sämre prognos för ensamstående män med malignt melanom 789

Ensamstående män i alla åldrar har en signifikant lägre överlevnad i hudmelanom än män i ett partnerförhållande, oavsett utbildningsnivå och bostadsort, visar en nyligen publicerad studie.

(1 kommentarer)

Temainledning

På fertilitetsfronten mycket nytt 791

Surrogatmoderskap, livmodertransplantation, nedfrysning av ägg av sociala skäl respektive av könsceller och ägg av medicinska skäl samt möjlighet att föda barn vid bristande äggstocksfunktion är metoder som radikalt har ändrat villkoren för fertilitet.

(0 kommentarer)

Rapport

Egen äggbank för att skydda fertiliteten mot åldrande 793

Möjligheten att frysa äggceller av sociala skäl finns i Sverige sedan några år. Etiskt anses detta inte kontroverisellt. Arbete med riktlinjer för verksamheten pågår, bl a beträffande åldersgränser.

(0 kommentarer)

Bevarad fertilitet trots sjukdom med risk för sterilitet i unga år 796

Individer med risk att bli sterila, oftast av cancerbehandling, kan erbjudas en chans att få biologiska barn senare i livet. Vid reproduktionsmedicinska enheten i Huddinge har mer än 1 300 män, kvinnor, tonåringar och barn behandlats med fertilitetsbevarande åtgärder. 

(0 kommentarer)

Transplantation av livmoder ännu på försöksstadiet 806

För kvinnor med livmoderinfertilitet finns förhoppningar om transplantation av livmoder som infertilitetsbehandling. Hittills har 11 transplantationer gjorts i världen, varav 9 i Göteborg. Ännu har inget barn fötts ur en transplanterad livmoder.

(0 kommentarer)

Översikt

God kontroll krävs inför och under graviditet vid Turners syndrom 799

Obstetriskt och neonatalt utfall för kvinnor med Turners syndrom är i de flesta fall gott, men det föreligger en hög risk för hypertensiva komplikationer.

(0 kommentarer)

Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen 802

Om en fungerande livmoder saknas kan paret få barn med egna könsceller med hjälp av en surrogatmamma. I dag är behandlingen förbjuden i de flesta europeiska länder inklusive Norden.

(0 kommentarer)

Signerat

Förenkla vägen till svensk legitimation 775

»Våra förslag är ett litet steg mot en bättre läkarförsörjning, och ett oerhört stort steg för de enskilda läkarna.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Recept mot sjukvårdskrisen 776

Nätverket för hälso- och sjukvård har skrivit ut sitt recept för en hälsosam utveckling för svensk sjukvård. 

(3 kommentarer)

Tvivelaktig effekt av antiviral behandling av maligna hjärntumörer 809

Underlaget för valganciklovirbehandling vid glioblastom måste i nuläget bedömas som utomordentligt litet, anser Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer.

(0 kommentarer)

Bristande IT-säkerhet potentiellt hot mot integritet och patientsäkerhet 810

Bristande IT-säkerhet inom sjukvården kan hota både integritet och patientsäkerhet, anser artikelförfattarna som presenterar förslag till åtgärder. 

(0 kommentarer)

Både tillåtet och förbjudet att köra bil efter drogintag 810

Var finns logiken i att det både kan vara tillåtet och förbjudet att köra fordon efter drogintag, undrar Clas Sjöberg.

(6 kommentarer)

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin 812

Självklart ska gruvföretagen ha en högkvalificerad företagshälsovård, speciellt för det förebyggande arbetet, skriver Bengt Järvholm och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

NPM var en syndabock ingen hade hört talas om 778

Sedan förra våren står begreppet NPM, New public management, i centrum för sjukvårdsdebatten. Men vad står det för egentligen? Var kommer det ifrån, och går det att bli av med?

(0 kommentarer)

Går det att avskaffa NPM? 781

För forskarna är NPM på väg ut, men i sjukvården används det mer än någonsin. Går det att avskaffa NPM, och vad finns det för alternativ?

 

(0 kommentarer)

Astrid Lindgren-fallet - Läkarförbundet: JK:s beslut ingen upprättelse för narkosläkaren 782

Trots att Justitiekanslern är kritisk mot såväl polis som åklagare får narkosläkaren endast en bråkdel av vad hon begärt i skadestånd. Läkarförbundet tycker att det undergräver tron på möjlighet till upprättelse.

(3 kommentarer)

Astrid Lindgren-fallet - JK kritisk till polis och åklagare, men inget skadestånd till narkosläkaren 782

Det förekom brister i förundersökningen som ger anledning till kritik mot polis och åklagare, men inte tillräckliga för disciplinära eller straffrättsliga åtgärder. Det beslutade Justitiekanslern (JK) på onsdagen. 

(4 kommentarer)

Narkosläkarens advokat: »Som en smäll på truten« 783

Felaktigt, pinsamt och kränkande, säger narkosläkarens advokat Björn Hurtig om JK:s beslut att inte bevilja narkosläkaren något skadestånd utan endast 20 000 kronor för de dagar hon satt frihetsberövad. Narkosläkaren säger till Läkartidningen att hon känner sig både ledsen och arg och därför själv inte vill uttala sig.

(6 kommentarer)

Efter Astrid Lindgren-fallet: - IVO borde bli tillsynsmyndighet även för RMV 784

Tillsynsmyndighet för Rättsmedicinalverket (RMV) och dess yrkesutövare, även läkarna, saknas. Justitiekanslern anser att det vore naturligt att IVO:s uppgifter utökades till att även gälla RMV. RMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är positiv till tillsyn.

(1 kommentarer)

Kultur

Se upp för potatisens lömska släktingar 813

Potatisväxtens rotknölar har mättat många munnar genom århundradena. Men potatisens lömska släktingar, de så kallade nattskattorna, finns det all anledning att se upp med, förklarar biologen och kemisten Inger Ingamnson.

(0 kommentarer)

Det var en gång ett mentalsjukhus … 814

Det var en gång ett mentalsjukhus i Uppsala som hette Ulleråker. Elisabet Olander, en av överläkarna där på 1950-talet, minns sin gamla arbetsplats.  

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!