Annons
Annons Annons

Nr 20/2016

Inledare

En sammanbiten Macchiarini valde att träffa Läkartidningen 951

På kvällen tisdagen den 3 maj blev Läkartidningens reporter Michael Lövtrup den första journalist som fick en längre intervju med läkaren och forskaren Paolo Macchiarini efter den uppmärksammade tv-dokumentären »Experimenten«.

(1 kommentarer)

Signerat

Vem ska egentligen skydda patienterna? 953

»Trots tydliga och alltmer alarmerande signaler från personal och myndigheter saknas tillräckliga åtgärder från vårdgivare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! - HLR och rätten till en värdig död 966

Ålder är en alltför osäker faktor för att ligga till grund för beslut om att avstå från hjärt–lungräddning, skriver Anette Nord och medförfattare.

(1 kommentarer)

Lipid A – möjlig verksam profylax? - Epigenetiken kan tappa sin betydelse vid allergi 966

Läkartidningens tema om allergi hos barn och vuxna saknar en spännande publikation som ger hygienhypotesen ett konkret innehåll, skriver Lars G Burman.

(0 kommentarer)

Apropå! - Ohälsans grunder 967

Varför har det medicinska kunskapskollektivet svårt att uppmärksamma och namnge det organsystem vars funktion är nedsatt, undrar Curt (bilden) och Orvar Nyström.

(1 kommentarer)

Prova-på-forskning under AT stimulerar fortsatt forskning 968

Det är viktigt att antalet läkare som forskar ökar och att fler börjar forska tidigt i karriären, anser Sofie Ahlin och medförfattare.

(2 kommentarer)

Nyheter

Förbundsstyrelsen vill avslå motionerna om placeringspolicy 954

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på de tre motioner till fullmäktige som handlar om ändringar i Läkarförbundets placeringspolicy. Det beror på att motionerna är för specifikt formulerade, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

SFAM:s nya ordförande vill ha en bred diskussion på alla nivåer 954

Hanna Åsberg är SFAM:s, svensk förening för allmänmedicin, nya ordförande.

– Vi har ett guldläge att driva primärvårdens hjärtefråga, säger hon.

(1 kommentarer)

Inga förändringar föreslås i förbundsstyrelsen 954

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandat löper ut väljs om, inklusive ordföranden Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Fikru Maru fängslad sedan tre år 955

I dag, den 12 maj, är det tre år sedan den svensketiopiske läkaren Fikru Maru fängslades i Etiopien. 

(0 kommentarer)

Karolinska utreder samtliga Macchiarinis behandlingar 955

Karolinska universitetssjukhuset ska nu kartlägga samtliga operationer och andra behandlingar som Paolo Macchiarini varit inblandad i på sjukhuset.

(0 kommentarer)

Artikel om transplantation av donerad luftstrupe dras tillbaka 955

En vetenskaplig artikel som beskriver en operation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med en metod som Paolo Macchiarini tidigare använt har dragits tillbaka av redaktionen.

(0 kommentarer)

Kallings starkt kritisk mot massvaccineringen 2009 956

Epidemiologen Lars Olof Kallings är inte nådig i sin kritik av den svenska massvaccineringen mot svininfluensan. I en artikel i Svenska Dagbladet förklarar han varför han valde att vänta i sju år med att uttrycka sin kritik offentligt.

(1 kommentarer)

Bra förutsättningar för tillräckligt utbyggd primärvård i Stockholm 956

Bara en fjärdedel av specialistläkarna inom primärvården i Stockholms län kan slutföra sitt arbete inom sin arbetstid. Det framgår av en ny rapport från Läkarförbundet. Men jämfört med övriga landet har landstinget bra förutsättningar för en tillräckligt utbyggd primärvård, enligt förbundet.

(0 kommentarer)

Första stora intervjun efter tystnaden - Paolo Macchiarini tror fortfarande på sin metod 958

Efter fyra månaders tystnad väljer kirurgen Paolo Macchiarini nu att kommentera den allvarliga kritik som riktats mot honom efter SVT:s dokumentär Experimenten. Han är fortfarande övertygad om sin metod med syntetiska luftstrupar. »Komplikationerna är inte relaterade till transplantatet«, säger han till Läkartidningen.

(10 kommentarer)

SVT nekar till att bilden av Julia Tuulik förvrängts 964

Bosse Lindquist, upphovsmannen till SVT:s uppmärksammade dokumentär Experimenten, avvisar helt Macchiarinis anklagelser om att bilden av den ryska patienten Julia Tuulik skulle ha manipulerats.

(0 kommentarer)

Tidigare rektorn vill inte kommentera Macchiarinis uppgifter 964

KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg vill med hänvisning till pågående utredning inte kommentera uppgiften att det var hon som initierade rekryteringen av Paolo Macchiarini.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag tycker verkligen att konsultuppdragen bidrar till att jag är en bredare kliniker än jag annars skulle vara.« 971

Det finns en omvänd medicinsk turism – den som idkas av doktorn själv. Nina Cavalli-Björkman berättar om uppdragen som bjuder på en spännande mångfald av diagnoser att ta hand om, men också på ensamma kvällar på hotellrum, utan möjlighet att bistå barnen hemma annat än per telefon. 

(1 kommentarer)

Kultur

Carl Ulrik Ekström – prost, naturvetenskapsman och nästan läkare 1010

Carl Ulrik Ekström (1781–1858) verkade som prost i Stenkyrka på Tjörn under förra hälften av 1800-talet. Han skötte sitt ämbete men ansåg sig egentligen bättre lämpad att vara naturvetenskapsman och läkare. Han behandlade gärna församlingsbor och andra som vände sig till honom med sina krämpor. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

Jag jobbar kliniskt med att hitta balans mellan hopp och hopplöshet 1013

Ullakarin Nyberg är suicidforskaren som samlar kvalitativ kunskap med »inifrånperspektiv» från personer som har egen erfarenhet av suicid och suicidala handlingar. Hon är aktuell med en ny bok om sjukvårdens möjligheter att hitta metoder som förebygger självmordshandlingar.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Michelle Ek 973

Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, är en av författarna till en fallbeskrivning om reumatisk hjärtsjukdom med livshotande kardiell svikt under graviditet.

(1 kommentarer)

Reflexion

Att motverka fusk bland studenter 973

»Vanligaste orsak var ’plagiat och fabrikation’ följd av ’fusklappar och otillåtna hjälp-medel’ ...«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Patientsäkerheten kräver bättre legitimationsprocess - Omedelbara reformer behövs för läkare med utbildning utanför EU 974

Alltför många utlandsutbildade läkare blir underkända i AT-prov efter allmäntjänstgöring (AT). Förstärkt introduktionsutbildning och fortsatt krav på AT fordras för tillfredsställande patientsäkerhet, skriver Pernilla Hultberg och Ingvar Karlberg.

(2 kommentarer)

Nya rön

Övervikt oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom 976

Andelen bindväv i levern är den viktigaste riskfaktorn för död i fettlever, och övervikt är en oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom. Det framgår i ny avhandling, där det också visas att låggradig alkoholkonsumtion förefaller vara säker vid primär skleroserande kolangit och fettlever, åtminstone vid tidig sjukdom. 

(0 kommentarer)

Intensivt cannabisbruk i ungdomen ökade risken för tidig död 976

Omfattande bruk av cannabis i ungdomen ökar risken för tidig död, och det kan inte enbart förklaras av ökad risk för psykos, visar en långtidsuppföljning av den årskull svenska män som mönstrade 1969–70.

(1 kommentarer)

Traditionella riskfaktorer ses mer sällan hos patienter med takotsubo 977

Traditionella kardiovaskulära riskfaktorer förekommer mer sällan hos patienter med takotsubo än hos kontroller. Däremot förekom KOL, affektiva sjukdomar och migrän i högre grad.

(1 kommentarer)

MORC4-regionen kan ha betydelse för flera inflammatoriska tillstånd 977

Resultat tyder på att genetisk variation inom MORC4-regionen kan vara av betydelse för uppkomst av flera inflammatoriska tillstånd, där den gemensamma nämnaren är försämrad barriärfunktion i tarmen och med förhöjd paracellulär permeabilitet.

(0 kommentarer)

Originalstudie

AT-provet avslöjar ökade kunskapsklyftor - Drygt 40 procent av AT-läkare med examen utanför EU underkänns – knappt 4 procent av dem med svensk examen 978

Resultaten på AT-provet för läkare med utländsk utbildning har försämrats jämfört med tidigare undersökning. Särskilda insatser behöver nu implementeras för utlandsutbildade läkare som gör AT i Sverige. Detta för att säkerställa en god introduktion till svensk sjukvård.

(9 kommentarer)

Telefonhänvisning till akuten bakom en stor del av besöken - 4 av 5 har sjukvårdskontakt före besök på akutmottagningen 981

En undersökning av sjukvårdskontakter före besök på akutmottagningen vid universitetssjukhuset, Örebro visar att cirka 80 procent av patienterna varit i kontakt med sjukvården före besöket. Studien visar också att telefonhänvisning föregår en betydande andel av akutbesöken.

(8 kommentarer)

Fallbeskrivning

Reumatisk hjärtsjukdom bakom livshotande hjärtsvikt hos gravid 984

Reumatisk hjärtsjukdom utgör en betydande del av hjärtsjukdomarna under graviditeter globalt. Den ökade migrationen från områden där incidensen för reumatisk hjärtsjukdom är högre gör att man kan förvänta sig en ökning av sjukdomen i västvärlden. Ett fall beskrivs.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Värdebaserad vård införs snabbt – värdig efterträdare till NPM? 986

Värdebaserad vård  kan ha relevans för välavgränsade procedurrelaterade hälsoproblem med förutsebart förlopp. Vid kroniska tillstånd, särskilt multipla hälsoproblem, är värdebaserad vårds lämplighet som styrmodell däremot tveksam.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!