Annons
Annons Annons

Nr 21/2016

Inledare

Att slå samman flera kliniker till en väcker debatt 1019

Berättelsen från Värnamo och Region Jönköpings län är ännu ett exempel på det tillstånd som svensk sjukvård lever i sedan länge. Det handlar om ett tillstånd av ständig förändring, som långtifrån alltid uppskattas av de anställda.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet fortsätter utvecklas 1021

»Att som förbundsordförande få möjligheten att leda ett förbund med en sådan bred kompetens och stort engagemang är ett privilegium.«

(0 kommentarer)

Debatt

Fräls oss från sjukskrivningar 1030

När nu diskussioner förs om hanteringen av arbetsoförmåga bör man utvärdera hur läkarna kan befrias från uppdraget att sjukskriva, skriver Åke Åkesson.

(20 kommentarer)

Apropå! - Värdebaserad vård utan underlag 1030

Värdebaserad vård införs nu i snabb takt som styrsystem. Vi vill uppmuntra till bred debatt, inte minst inom inom vårdprofessionen, skriver Gunnar Akner och Bengt Järhult.

(2 kommentarer)

Räkna med KUL-deltagarna 1032

Läkare med utländsk examen som kompletterar genom KUL-programmet bör få samma erkännande som andra utländska läkare och kunna få praktiktjänstgöring i stället för AT.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Fast vårdkontakt« liten effekt på kontinuiteten 1022

Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig 1022

Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.«

(1 kommentarer)

Nytt fall där en misslyckad Macchiarini-operation kan ha mörkats 1023

I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini.

(1 kommentarer)

Ny oredlighetsanmälan mot Paolo Macchiarini 1023

De fyra läkare som 2014 anmälde Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning har lämnat in en ny anmälan gällande en av de utpekade artiklarna, rapporterar Svenska Dagbladet.

(4 kommentarer)

Åtalas för sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott 1024

I dag väcktes åtal vid Falu tingsrätt mot den skolläkare som suttit häktad misstänkt för sexuella övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Brotten har enligt åtalet i de flesta fall ägt rum på skolor och vårdcentraler.

(0 kommentarer)

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården 1024

Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«.

(5 kommentarer)

Sällskapet och förbundet: Diskutera inte enskilda patienter i sociala medier 1025

Läkare bör inte diskutera enskilda patienter i sociala medier över huvud taget, det säger Läkaresällskapet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande.

(3 kommentarer)

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande ska starta till hösten 1025

Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift.

(2 kommentarer)

Delade meningar om länskliniker - Kirurgin i Region Jönköping på tur 1026

Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas.

(1 kommentarer)

Krönika

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos bland huvudvärkar« 1035

Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika.

(8 kommentarer)

Kultur

»Doktor Gas« tjänade sitt land på gott och ont 1063

Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hur många preparatnamn ryms i hjärnan? 1037

»Förr var det ändå vanligt att namnet gav en liten hint om preparatets verkningsområde ...« 

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Long Long Chen 1037

Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svenska kvalitetsregister slår hål på larmrapporter - Register med stora studiepopulationer ger liten risk för fynd baserade på slump eller förväxling 1038

Många larmrapporter grundar sig på litet studieunderlag där risken för slumpfynd är stor och hänsyn inte tagits till möjliga förväxlingsfaktorer. Här ges tre exempel där resultat i en ursprunglig studie inte kunnat replikeras i studier baserade på svenska kvalitetsregister i kombination med andra register.

(0 kommentarer)

Nya rön

Riskfaktorer för förmaksflimmer belysta i befolkningsperspektiv 1040

Låg FEV1, supraventrikulära extraslag och supraventrikulära takykardier var oberoende riskfaktorer för förmaksflimmer, enligt en ny avhandling. Även ökning av systoliskt blodtryck och viktuppgång var associerade med ökad risk för incident förmaksflimmer.

(0 kommentarer)

Läkemedelsregistret ofta använd datakälla i vetenskapliga studier 1040

Läkemedelsregistret har använts flitigt som datakälla i vetenskapliga sammanhang sedan man började registrera data på individnivå 2005, visar en ny översikt.

(0 kommentarer)

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen 1041

Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken.

(0 kommentarer)

Personlighetens koppling till läkares val av specialitet undersökt 1041

Läkare inom kirurgiska specialiteter hade ett signifikant högre medelvärde avseende samvetsgrannhet jämfört med läkare inom bild- och funktionsmedicinska specialiteter. Det var ett av fynden i en nyligen publicerad studie.

(3 kommentarer)

Översikt

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering - Behovet av forskning och nya vacciner är stort 1042

Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort.

(2 kommentarer)

Djup hjärnstimulering kan bryta ond cirkel vid tvångssyndrom 1047

Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Cykliska kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning - Cannabisrelaterat hyperemesissyndrom »ny« diagnos som lindras av varma duschar och bad 1050

Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!