Annons
Annons Annons

Nr 22/2017

Inledare

Åtgärder krävs mot läkarnas sjukskrivningar 995

»Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här«, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi.

(0 kommentarer)

Signerat

Dags att prioritera chefskapet för läkare 997

»Vi har därför en närmast moralisk förpliktelse […] att kliva ned från åskådarplats.«

(0 kommentarer)

Debatt

Genredigering – vilka värderingar ska styra? 1008

Med biologiska saxar kan vi i dag redigera arvsmassan. Genredigeringstekniken har fått stor uppmärksamhet. Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anser att det är hög tid att tänka igenom vilka värderingar som ska vara styrande på området. I skottgluggen står lagen om genetisk integritet.

(0 kommentarer)

Dags för lagstiftning kring »doktorsapparna« 1009

Myndigheterna bör snarast lagstifta om ett regelverk kring de allt populärare apparna där man kan träffa en doktor via dator, surfplatta eller mobil, skriver Susanne Karling.

(2 kommentarer)

Försäkringskassan och vården måste kunna utvecklas tillsammans 1010

För att förbättra kommunikationen behöver sjukvården och Försäkringskassan jobba med frågan. Det är inte konstruktivt att peka ut den andra parten som den som behöver förändras, skriver Sultan Kayhan (S).

(0 kommentarer)

Nyheter

Omval föreslås för Karin Båtelson 998

Valberedningen föreslår att Karin Båtelson väljs om som förste vice ordförande för Läkarförbundet. Samtidigt föreslås två nya ledamöter ta plats i styrelsen, Erik Dahlman och Anders Lundberg.

(0 kommentarer)

Vårdrelaterade infektioner drabbar 65 000 om året 998

En liten men stadig minskning av vårdrelaterade infektioner, VRI, har skett sedan 2013. Evidensbaserade åtgärdsprogram ger sannolikt effekt, men trots minskningen bedöms VRI vara den vårdskada som bidrar till flest dödsfall – minst 500 per år.

(0 kommentarer)

Förlängda dispenser för hyrläkare i Östergötland 999

Det kommer att finnas ett antal hyrläkarlinjer tillgängliga för primärvården i Region Östergötland under hela 2017. Detta trots att regionen införde ett hyrläkarstopp vid årsskiftet. Beslutet välkomnas av läkarföreningen.

(0 kommentarer)

Läkarledd verksamhet ger bättre vårdkvalitet 999

Chefer i vården som har medicinsk kompetens bidrar till bättre kvalitet i sjukhusvården, enligt en forskningsgenomgång av Medical Management Centre vid Karolinska institutet.

(1 kommentarer)

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder« 1000

Läkare knutna till de digitala vårdgivarna Kry och Min doktor ställer diagnoser om tonsillit och pneumoni på för lösa grunder i tre av fyra fall och förskriver antibiotika på ett oansvarsfullt sätt. Det menar Region Jönköpings län i en ny granskning.

(7 kommentarer)

Min doktor ger Jönköping skarp kritik 1000

Region Jönköpings län menar att nätläkare skriver ut antibiotika på alltför lösa grunder. Nu går Min doktor till motangrepp och kallar granskningen »i högsta grad bristfällig«.

(10 kommentarer)

»Det känns som en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra« - Emma Spak ska samordna nära vård på SKL: 1001

Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening och ledamot i Läkarförbundets styrelse, har utsetts till samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

(0 kommentarer)

Kvinnliga läkares förening om sjukskrivningarna: - »Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet« 1002

Sjukskrivningarna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i läkarkåren. Och det är de unga kvinnliga läkarna som är värst drabbade. Nu vill Sveriges kvinnliga läkares förening se åtgärder.

(7 kommentarer)

»Jag behövde instruktioner för att värma en burk soppa« 1006

Överläkaren Maria minns nästan ingenting av 2013. Under åtta månader var hon inlagd på Erstas psykiatriska klinik med diagnosen utmattningssyndrom.

»För mig är det ohyggligt skamfyllt. Bara ordet utmattning andas svaghet! Det låter som en latmask som inte skärper sig«.

(2 kommentarer)

Krönika

»Hon byggde en kuvös genom att lägga pojkarna i varsin skokartong med flaskor fyllda med varmt vatten.« 1013

Utgången av en prematur tvillingfödsel i vecka 26-28 i 1930-talets Skåne var förutsägbar. Modern fick lov att ta hand om de nyfödda bäst hon kunde. Tvillingen som överlevde mot alla odds är nu 82 år. »I dag hade Sven och hans brors rätt till livet betraktats som självklar trots en prematur födsel«, skriver ST-läkaren Amita Falk, själv nyförlöst.

(2 kommentarer)

Kultur

Dag Hammarskjölds livsverk – och rökverk 1047

Dag Hammarskjöld, på sin tid både FN-generalsekreterare och akademiledamot, var en inbiten rökare. Bilder visar honom ofta med en pipa eller cigarett till hands. Vad rökvanorna säger om hans gåtfulla personlighet kan man bara spekulera om – och det gör Anders Wennlund, geriatriker och endokrinolog på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

(2 kommentarer)

Interventionell radiologi är nu certifierad i Sverige 1048

Interventionell radiologi är nu certifierad i Sverige. Den svenska certifieringsprocessen är det första exemplet i Sverige på att en kvalitetssäkring av en medicinsk kompetens sker på initiativ av läkarprofessionen.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar 1049

Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Katarina Sandström 1015

Katarina Sandström presenterar tillsammans med kollegor en original­studie om trombosprofylax hos inne­liggande medicinpatienter.

(0 kommentarer)

Reflexion

Uthålligt och modigt ledarskap ger resultat 1015

»Möjligen kan min egen vårdcentral, belägen i den östgötska landsbygden, vara exempel på det senare.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Val av OAR eller EVAR vid buk­aorta­aneurysm är inte givet - Randomiserade studier har utvärderat öppen och endovaskulär kirurgi – ingen av metoderna är i allt överlägsen den andra 1016

Abdominellt aortaaneurysm kan behandlas med öppen (OAR) eller endovaskulär (EVAR) teknik. OAR har något högre risk på kort sikt, medan EVAR medför fler livshotande reinterventioner, sekundärrupturer och högre aneurysmrelaterad dödlighet på lång sikt.

(0 kommentarer)

Nya rön

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra 1018

Det finns ett tydligt samband mellan att ha blivit dömd för ett våldsbrott och att någon gång ha vårdats för självskadebeteende. Det visar en ny svensk studie.

(0 kommentarer)

Broskvävnad bildades från 3D-printade stamceller 1018

Svenska forskare har skapat brosk med hjälp av 3D-skrivare. Broskceller från människa föryngrades till stamceller som omslöts av en matris, varefter de skrevs ut till en struktur med 3D-printer. Efter utskriften fick cellerna återhämta sig och dela sig innan de differentierades till brosk.

(1 kommentarer)

Hög feber på akuten kopplades till lägre mortalitet vid svår sepsis 1019

Hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter. Det visar en svensk studie. Författarna betonar vikten av att septiska patienter med normal eller låg temperatur ges högsta prioritet.

(0 kommentarer)

Mikrovågshjälm kunde detektera intrakraniell blödning 1019

En svensk studie visar lovande resultat för en ny teknik att kunna påvisa traumatiska intrakraniella blödningar. Tekniken är baserad på mikrovågor och utrustningen är portabel.

(0 kommentarer)

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen 1020

Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet.

(1 kommentarer)

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression 1020

Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom - Äldre kvinnor är en riskgrupp, diagnosen kan vara en utmaning 1021

Tetanus är i dag en ovanlig sjukdom i Sverige, men äldre kan sakna immunitet. Utmaningen, ofta för primärvården, ligger i att identifiera patienten i tid. Inget stöd finns att få i laboratorieundersökningar akut, diagnosen är klinisk.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Medicinpatienter behöver bättre trombosprofylax - 12 procent av patienter med hög risk för venös tromboembolism fick profylax – den internationella siffran är 40–60 procent 1024

En inneliggande medicinpatient med riskfaktorer för lungemboli eller djup ventrombos har 5–15 procents risk för venös tromboembolism. Läkemedelsprofylax har bevisad effekt och är kostnadseffektiv. Endast 12 procent av högriskpatienterna utan ökad blödningsrisk på medicinska avdelningar vid Sahlgrens­ka universitetssjukhuset i Göteborg fick profylax.

(2 kommentarer)

Missad diagnos av hälseneruptur vanligast hos äldre patienter 1028

En genomgång visar att missad diagnos av hälsenerupturer som anmäldes till IVO oftast gällde patienter äldre än 60 år, och patienter med ett insjuknande som avvek från en klassisk akut ruptur. Mer är en fjärdedel av patienterna medicinerade dessutom med kinoloner och statiner.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!