Annons
Annons Annons

Nr 24/2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hjälp patienten hitta rätt 1035

»Det kan inte ha undgått någon kliniskt verksam att patienter läser allt mer på internet om sina tillstånd. Men vad läser de egentligen?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier - Kombinationspreparat prövas nu kliniskt 1050

I hela världen ökar förekomsten av ESBL-producerande tarmbakterier. Främst multiresistenta ESBLCARBA-producerande tarmbakterier är ett stort behandlingsproblem på grund av brist på effektiva antibiotika. Nya antibiotika (betalaktamashämmare i kombination med betalaktamantibiotika) prövas nu kliniskt och kan bli behandlingsalternativ inom några år.

(0 kommentarer)

Nya rön

TBE-virus verkar anpassa sig till det nya värddjuret 1052

Viss kunskap om TBE-virusets epidemiologi måste troligen omvärderas. Nyupptäckta genetiska variationer kan bero på att viruset under fästingens blodsugningsakt anpassas till den miljö som finns i högre ryggradsdjurs celler.

(0 kommentarer)

Humana stamceller »reparerade« skadat hjärta hos apor 1052

I Nature presenteras en studie i vilken mänskliga embryonala stamceller använts för att behandla apor med ischemisk skada i hjärtat. I genomsnitt blev runt 40 procent av skadan »reparerad«.

(1 kommentarer)

Aldrig för sent gå ner i vikt 1053

Det är alltid värdefullt att sänka sin övervikt, oavsett när i livet detta sker och oavsett hur länge man lyckas hålla den lägre vikten, visar en studie i Lancet där man följt ett stort antal individer under lång tid.

(0 kommentarer)

Hjärnskakning och fotbollsspel kopplat till mindre hippocampus 1053

I JAMA presenteras en studie i vilken man tittat på hippocampus storlek hos män som spelar amerikansk fotboll och jämfört med kontroller. Den var mindre hos fotbollsspelarna, och hade de haft hjärnskakning var den ännu mindre. Ju fler år de spelat fotboll, desto mindre var hippocampus.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Patientnära analyser används inte enhetligt i primärvården - Volym och sortiment varierar mellan olika vårdcentraler, visar Equalis-enkät 1054

Omfattningen av den patientnära laboratorieverksamheten i dagens svenska primärvård har kartlagts i en enkätstudie. Jämfört med data som publicerades för 20 år sedan har volymen av patientnära analyser ökat, framför allt på grund av den nya analysen CRP. 

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Svenskt samarbete för genomiska analyser av bröstcancervävnad - Grund för framtidens individualiserade cancerbehandling 1057

Genom systematisk insamling av vävnad och genomiska analyser är målet för nätverket SCAN-B att identifera och studera nya biomarkörer – till gagn för framtidens bröstcancerpatienter. 

(0 kommentarer)

Hälsoekonomi

Registerstudier mäter effektivitet av läkemedel i klinisk praxis - Exemplet PsoReg – omfördelning av systemisk terapi kan ge ökad effektivitet 1061

Läkemedel och medicinska teknologier fungerar inte likadant i klinisk praxis som i randomiserade kliniska prövningar. Studier baserade på kvalitetsregister kan bidra med kompletterande information om läkemedels effektivitet i klinisk vardag.

(0 kommentarer)

Översikt

Blödning och kirurgi vid behandling med nya perorala antikoagulantia - Handläggningen kan kompliceras av att specifika antidoter saknas 1064

Blödning hos patienter som behandlas med nya perorala antikoagulantia kan vara svår att hantera. Ett förslag till handläggning presenteras.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarens yrkesansvar avgörande för god vård 1039

»Läkarnas möjlighet att ta ansvar och att kunna stå för kontinuitet och kompetens i kommunikation med patienten måste förtydligas.«

 

(1 kommentarer)

Debatt

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat 1040

Det går inte att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de mätmetoder som använts. Metoduppgifter måste finnas med tillsammans med de laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister, anser Equalis. 

(0 kommentarer)

Apropå! LT:s symposium om artros - Glöm inte bensträckaren! 1041

Glöm inte bensträckaren, skriver Svante Bäck som apropå LT:s tema om artros funderat kring detta enkla hälsoskydd.

(4 kommentarer)

Frystorkad plasma bör kunna användas civilt i Sverige 1069

Frystorkad plasma bör övervägas som återupplivningsvätska inom civil prehospital akutsjukvård i Sverige, skriver Christoffer Jernling och medförfattare.

(0 kommentarer)

Exemplet GUCH: - Utmaning att utbilda blivande »superspecialist« 1070

Vidareutbildning för specialister har tidigare i hög grad finansierats av industrin. Vi föreslår att man efter erhållen specialistkompetens får en individuell fördjupad utbildningsplan med ett tydligt syfte och klar linje.

(0 kommentarer)

»Det finns ingen kultur av undervisning i vården« 1071

Vi efterlyser ett ökat kunskapsutbyte på kliniken och bättre handledning, skriver två läkarstudenter.

(1 kommentarer)

Nyheter

Här är patienten del i teamet 1042

På medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus har man gjort upp med den traditionella ronden. Här rondas patienter bara när det behövs, och ronden sker i form av ett samtal mellan patient och personal.

(0 kommentarer)

Ronden – ritual som börjar ifrågasättas 1044

Är det traditionella sätter att ronda etiskt och juridiskt hållbart? Den frågan ställer sig bland andra Läkaresällskapets etikdelegation. Och kommer framtidens patienter, med högre krav på delaktighet, att nöja sig med inte vara en del i samtalet?

(0 kommentarer)

Kostnaderna för hyrläkare rusar i Västernorrland 1046

Västernorrland är ett av de landsting där hyrläkarkostnaderna ökar allra mest. Nu efterlyser de båda lokalföreningarna åtgärder mot de arbetsplatser som är mest beroende av hyrläkare samt att man lyfter upp frågan om läkarkårens arbetstider.

(1 kommentarer)

Markus Kallioinen, primärvårdsdirektör i Västernorrland: - »Det är lätt att säga att man ska halvera« 1046

Stora pensionsavgångar är den viktigaste förklaringen att hyrläkarkostnaderna ökar kraftigt i Västernorrland, enligt primärvårdsdirektören Markus Kallioinen, som tror att det kommer att ta tid innan man lyckas vända trenden.

(1 kommentarer)

Höga kostnader för hyrläkare ett problem även för franska vården 1047

En läkare på ett offentligt sjukhus i Frankrike får inte kosta hur mycket som helst, anser den franska sjukvårdsministern Marisol Touraine.

(0 kommentarer)

Donationer till okända ska utredas 1048

Donationsutredningen ska utreda om det ska bli möjligt att donera en njure eller en bit av sin lever utan att man känner någon som är i behov av en transplantation.

(0 kommentarer)

Arbetsskada i form av arbetssjukdom vanligare bland kvinnor 1048

Arbetsskadorna fortsätter generellt att öka i Sverige, visar Arbetsmiljöverkets statistik över 2013. Bland läkare anmäldes 49 fall av arbetsolycka eller arbetssjukdom förra året. 

(0 kommentarer)

»Vi lever över våra tillgångar« 1049

Vi har bara mellan fem och tio år på oss att ställa om det globala livsmedelssystemet. Det varnade professor Johan Rockström vid en internationell konferens om mat, miljö och hälsa, som hölls i Stockholm i slutet av maj.

(1 kommentarer)

Största studien om global fetma: - Ökar snabbast i fattiga länder 1049

Nära två tredjedelar av alla feta människor i världen lever i låg- och medelinkomstländer, och den andelen väntas öka. Det visar den största studien hittills om den globala fetmaepidemin.

(0 kommentarer)

Kultur

Statistisk analys förbättrar medicinhistorisk forskning 1072

Med statistikens hjälp kan vi få såväl bättre förståelse av som överblick över det förflutna, men det kräver samtidigt att forskaren har kunskap om såväl dataanalyser och möjliga felkällor för att erhålla valida resultat utifrån datamaterialet.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!