Annons
Annons Annons

Nr 25–26/2017

Inledare

Visst går det att jobba som chef på distans 1107

Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans.

(0 kommentarer)

Signerat

Patienten vinnare när läkare tar ledartröjan 1109

»Läkares engage­mang är direkt av­görande för chef­skapets framgång«

(0 kommentarer)

Debatt

Din plats i kön är … 1120

Vid fyllda 87 konstaterar Jan Carlestam att hans enda möjlighet att komma in hos vårdcentralen är att gå dit före alla andra. Han ska vara varmt klädd och på plats i kön klockan 6 på morgonen.

(0 kommentarer)

Pneumonidiagnos osäker även vid fysiska besök 1120

Region Jönköping kräver fysiska besök för diagnosen pneumoni. En journalstudie visar att den i många fall är osäker även vid fysiska besök. I stället för att kategoriskt kräva fysisk kontakt bör diagnostik vid digitala besök utvecklas, skriver Måns Faxén.

(4 kommentarer)

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser 1122

Under en längre period har styrningen av AT- och ST-tjänstgöring för läkare varit bristfällig. Därför behöver Stockholms läns landsting nu planera och göra en rejäl utbildningssatsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser för läkare, skriver Jens Sjöström (S) och Johan Styrud.

(0 kommentarer)

Nyheter

Var nionde vårdplats försvann på Hallands sjukhus 1110

På Hallands sjukhus har man tappat 63 vårdplatser jämfört med 2015, vilket motsvarar 11,5 procent. Precis som på många håll i landet är brist på sjuksköterskor en stor del av förklaringen.

(0 kommentarer)

Hela landstinget arbetsväxlar i Värmlands primärvård 1111

En stor del av läkarbesöken i den värmländska primärvården ska ersättas med besök hos sjuksköterska eller fysioterapeut. Det är målet med ett nytt projekt för att förbättra arbetsmiljön i primärvården.

(6 kommentarer)

Canagliflozin minskar risken för allvarlig hjärt–kärlsjukdom 1112

Ytterligare ett glukossänkande läkemedel av typen SGLT2-hämmare har i en stor studie visats minska risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär risk. Fynden presenterades under den amerikanska diabetesföreningens årskongress under måndagen.

(0 kommentarer)

Rekordstor minskning av vårdplatserna 2016 1112

Antalet vårdplatser minskade med 3,3 procent mellan 2015 och 2016. Det är den största minskningen på ett decennium.

(0 kommentarer)

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar 1112

En ny vårdgaranti där en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal garanteras inom tre dagar. Det föreslår regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh i dag.

(5 kommentarer)

Smärta i fokus i nya rekommendationer 1113

Sträva efter multimodal behandling – det är ett av huvudbudskapen i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för barn med långvarig smärta.

(0 kommentarer)

Allt fler läkare säger nej till att handleda studenter 1113

Läkare tycks allt oftare tveka inför att handleda läkarstudenter under grundutbildning, enligt forskaren bakom en ny studie. Nu varnar han för konsekvenserna.

(1 kommentarer)

Med chefen på andra sidan jorden 1114

Det är inte helt problemfritt att vara chef på distans. Det kan Virginia Zazo intyga. Hon har kvar jobbet som verksamhetschef på hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå trots att hon sedan årsskiftet bor i Australien. Medarbetarna på kliniken verkar dock ta det hela med ro.

(0 kommentarer)

Västerbottens läns läkareförening spänd på utvärderingen 1118

Det finns ett stort värde i att chefen finns fysiskt närvarande, samtidigt som det kan finnas stor potential med videomöten. Det säger Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, som också ser paralleller mellan chefprojektet på hud- och STD-kliniken och införandet av länskliniker i Västerbotten.

(0 kommentarer)

Krönika

»Det är omöjligt för mig att ägna mig åt det här utan att ge det bästa jag har.« 1123

Även en högst privilegierad situation – som att ha haft förmånen att utbilda sig till läkare – kan vara plågsam, om man tillåter sig att inte ge det bästa man har, varje dag, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika.

(0 kommentarer)

Kultur

Världsrekord på blodigt allvar - Cyklisten Francesco Moser och hans uppfinningsrike läkare 1158

Den 19 januari 1984 slog proffscyklisten Francesco Moser från Italien »The hour record«, cykelsportens mest prestigefyllda världsrekord. Till sin hjälp hade han en utomordentlig vinnarskalle, en hypermodern silvercykel – och en förslagen idrottsläkare och forskare som tog tävlandet på blodigt allvar.

(1 kommentarer)

Noterat - »Jag ska skjuta mig, doktorn!« 1160

Ibland ställs man inför svåra val som distriktsläkare. Någon störtar in i mottagningsrummet flera timmar efter att vårdcentralen stängt och meddelar ett oroväckande besked ...

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Vår app har faktiskt räddat liv redan« 1161

Ortopeden Alexander Börve arbetar i dag med att hjälpa människor med hudåkommor. Genom att utveckla och marknadsföra en internationell webbaserad app förkortar han väntetiden för patienter som vill träffa en hudspecialist.  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

6 frågor till Annika Braman Eriksson 1125

Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016.

(0 kommentarer)

Reflexion

Problemet med dålig reproducerbarhet består 1125

»Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nålbiopsi är inte bästa metod för att diagnostisera lymfom - Den ökade användningen kan ge allvarliga konsekvenser för diagnostik, forskning och behandlingsutveckling 1126

Användning av nålbiopsier vid frågeställningen lymfom har ökat, men nålbiopsier ger ofta otillräckligt material för adekvat lymfomdiagnostik och klassifikation. Svenska patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi varnar för allvarliga konsekvenser för diagnostik, behandlingsutveckling och forskning.

(0 kommentarer)

Nya rön

Testning och råd avseende hårfärgsallergi kan förbättras 1128

Hårfärger köpta utanför Europa eller på nätet kan innehålla högre koncentrationer av allergiframkallande hårfärgsubstanser än vad som rekommenderas. Det är ett av fynden i en avhandling där exponering, diagnostik och allergiprevention i samband med permanenta hårfärger undersökts.

(0 kommentarer)

Ingen vinst med kortare gipstid vid distala radiusfrakturer 1128

Det finns ingen anledning att ändra behandlingsregimen vid reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor. Det visar en ny avhandling. Den kliniska förbättringen med en 10 dagars gipstid var marginell och temporär, samtidigt som den hade vissa nackdelar.

(2 kommentarer)

Bristande behandlingsföljsamhet ökade risken för dödligt våld 1129

Följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling minskade risken för dödligt våld. Det visar en ny svensk studie. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel föreföll ha liknande effekter.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat - Erfarenheter från Vansbrosimningen 2016 1130

Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem. 

(0 kommentarer)

Patient med TBE förbättrades snabbt vid behandling med kortison - Evidens saknas dock för värdet av immunmodulerande terapi 1134

Ett patientfall beskriver hur en patient oavsiktligt behandlats med kortison vid fästingburen encefalit (TBE) och snabbt förbättrats. Kliniska observationer från endemiska områden i Europa indikerar att kortison kan ge snabb symtomlindring vid TBE, men det har inte påvisats i studier.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Pediatrisk EKG-tolkning 1138

EKG används på barn vid utredning av t ex misstänkta arytmier, bröstsmärta, synkope, intoxikationer och medfödda hjärtfel. Det är därför viktigt för alla läkare som handlägger barn att vara förtrogna med pediatrisk EKG-tolkning.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Metotrexat kan försämra effekten av TBE-vaccination 1143

Någon direkt kontraindikation för metotrexatbehandling vid vaccination med inaktiverat TBE-virus har inte identfierats. Det finns dock risk för utebliven eller reducerad effekt av vaccinationen vid samtidig immunhämmande behandling.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!