Annons
Annons Annons

Nr 25–26/2018

Inledare

Arbete i ett annat land berikar vården 1067

Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan.

(0 kommentarer)

Signerat

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol 1069

»Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.«

(0 kommentarer)

Debatt

Bengt Järhult: - Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn« 1080

Efter ett besök i Försäkringskassans nya Webcert vill Bengt Järhult (bland annat) att Läkarförbundet tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning.

(7 kommentarer)

Läkarnas roll central om Vision e-Hälsa 2025 ska uppnås 1080

Läkarkåren måste ha en central roll i såväl utveckling, införande och utvärdering av digitala lösningar som i de förändrade arbetssätt i vården som blir möjliga genom digitalisering, skriver Mattias Agestam och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Ljusning för kirurgin i Örnsköldsvik 1070

Bitarna börjar falla på plats för den skadeskjutna kirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus. Två kirurger har återvänt, en ny enhetschef för kirurgläkarna har utsetts och enligt Region Västernorrland är sommarbemanningen säkrad.

(0 kommentarer)

Svenska forskare ifrågasätter screening för bukaortaaneurysm 1070

Svenska forskare ifrågasätter nyttan med nationell screening för aortabråck i buken i en ny observationsstudie i Lancet. »Vi anser att Socialstyrelsen bör omvärdera screeningprogrammet«, säger Minna Johansson, allmänläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

(0 kommentarer)

Medicinskt beslutsfattande lyfts fram i ny läkarutbildning 1071

En sexårig, legitimationsgrundande utbildning som betonar vetenskaplig förankring, etik och medicinskt beslutsfattande. Så vill regeringen utforma den nya läkarutbildningen, enligt ett förslag som presenterades på torsdagen.

(3 kommentarer)

Socialstyrelsen: Nationell uppföljning av digital vård krävs 1071

Digitala läkarbesök ökar kraftigt, men landstingen har helt olika förutsättningar att göra bra kvalitetsuppföljningar. Därför behövs en nationell sådan, menar Socialstyrelsen som kartlagt digital vård i Sverige.

(0 kommentarer)

Tak för sparande av jourkomp införs i Lycksele och Skellefteå 1072

Västerbottens läns landsting har infört ett tak för hur mycket jourkomp läkarna i Skellefteå och Lycksele får ha. Läkarföreningen i Västerbotten är oroad över konsekvenserna och har kallat till tvisteförhandling.

(0 kommentarer)

Utredning föreslår inte övre åldersgräns för läkarlegitimation 1072

Ge HSAN rätt att besluta om skarpare åtgärd än den som yrkats av IVO, inför möjlighet till kortare prövotid än tre år och gör prövotidsplaner obligatoriska. Det är några av förslagen i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Däremot föreslås ingen övre åldergräns för legitimation.

(0 kommentarer)

Kompetensenhet ska stärka primärvården i Norrbotten 1072

Region Norrbotten ska starta en kompetensenhet inom primärvården. Den får i uppgift att stärka utbildnings- och forskningsfrågor och stödja insatser för att rekrytera, utbilda och behålla specialistläkare.

(0 kommentarer)

»Doktor Mouna« debuterar i Sommar i P1: - »Vi lever i en tid av mirakler« 1072

På onsdagen presenterades årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1. En av årets debutanter är läkaren Mouna Esmaeilzadeh – som bland annat får sällskap av psykiatern David Eberhard och medicinprofessorn Arne Ljungqvist.

(0 kommentarer)

Från Sundsvall till Nya Zeeland: - »Mycket är omodernt här« 1075

Det är inte ovanligt att svenskar åker till Nya Zeeland för att arbeta en tid – även läkare. Men inom sjukvården finns det tydliga skillnader jämfört med Sverige. »Det är mycket mer annorlunda än jag hade förväntat mig«, säger förlossningsäkaren Per Kempe. 

(1 kommentarer)

Krönika

»Till underläkarna säger jag, efter lunchintermezzot: Skjut mig om jag blir så där.« 1083

På sommaren, flera veckor före Almedalsveckan, glider svenska sjukhus över i ett slags undantagsläge. Vårdavdelningar stängs, spelet om att bli av med patienter utan sängplats börjar, olust och cynism är reella hot i arbetsmiljön. Nina Cavalli-Björkman minns ett intermezzo från sommaren 2017 – och har ett uppslag för ett Almedalsseminarium. 

(18 kommentarer)

Kultur

Syndromet – inte längre Aspergers 1112

Diagnosen Aspergers syndrom har tagits ur bruk, i varje fall vad amerikanska DSM-5 anbelangar. Där heter syndromet »autismspektrumstörningar« sedan 2013. Ny diagnos är aktuell även på mannen som först gav namn åt syndromet; Wien-psykiatern Johan »Hans« Friedrich Karl Aspberger. Sentida kollegan Johan Lagerfelt berättar.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Vätskefällan« kan printas i vilket material som helst 1113

Läkarstudenten Randy Boya vill tillsammans med forskarkollegor visa vetenskapligt att uppfinningen »vätskefällan« kan användas inom sjukvården. Vätskefällan har potential att rena blodet från slaggprodukter eller bakterier för att hjälpa patienter med njursvikt respektive sepsis.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete 1085

»Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Jon Ahlberg 1085

Jon Ahlberg, docent, har tillsammans med Karin Pukk Härenstam skrivit en av tre artiklar om att WHO:s checklista för säker kirurgi »firar« tio år.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi - Checklistan – nu viktig del av operationssjukvården globalt 1086

Målet med WHO:s checklista för säker kirurgi är att skapa effektiv kommunikation i operationsteamen och att »säkerhetskritiska steg genomförs för varje patient, varje gång, överallt«.

(0 kommentarer)

Nya rön

Bättre prognos vid hjärtinfarkt med högkänsligt troponintest 1088

Prognosen för patienter med hjärtinfarkt har förbättrats efter införandet av högkänsligt troponintest med en minskad risk för reinfarkt. Det visar en studie som inkluderade alla hjärtinfarktpatienter i Sverige mellan åren 2009 och 2013, då en majoritet av sjukhusen införde högkänsligt troponintest.

(1 kommentarer)

Bennedbrytande processer startar flera år före insjuknande i reumatoid artrit 1088

Det finns ett samband mellan käkbensförlust, nivåer av antikroppar mot den orala bakterien Porphyromonas gingivalis och den bennedbrytande molekylen RANKL i blodet och att senare i livet utveckla reumatoid artrit. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

(0 kommentarer)

Allvarliga händelser vid förlossningar påverkar vårdpersonalen 1089

71 procent av barnmorskorna och 84 procent av förlossningsläkarna hade varit med om en eller flera allvarliga händelser, visar en svensk enkätstudie. Risken för partiell PTSD eller PTSD var fördubblad om personen kände skuld för något han eller hon hade gjort eller inte gjort i samband med den svåra händelsen.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi - Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter 1090

2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan.

(0 kommentarer)

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi - Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0 1094

Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner.

(0 kommentarer)

Översikt

Desinfektion av injektionsportar – 15 sekunders skrubbning rimligt - En systematisk översikt kring optimal tidsåtgång 1098

Nålfria injektionsmembran minskar bakteriell kolonisation av centrala venkatetrar. Inför användning av dessa krävs dekontaminering genom rengöring – men hur länge behöver man skrubba de nålfria injektionsmembranen?

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!