Annons
Annons Annons

Nr 25–26/2019

Inledare

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar 1079

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året. 

(0 kommentarer)

Signerat

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning 1081

Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet.

(0 kommentarer)

Debatt

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin V 1092

Sjuksköterskor bör kunna ordinera och förskriva penicillin V på indikationen bakteriell tonsillit respektive faryngotonsillit under förutsättning att de har den av Socialstyrelsen föreskrivna behörigheten, skriver Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing.

(1 kommentarer)

Bättre diabetesdiagnos behövs självklart även vid vuxendiabetes 1093

Vuxna med diabetes bör få så korrekt diagnos som möjligt med bestämning av autoantikroppar. Latent autoimmun diabetes hos vuxna är en vanlig, allvarlig sjukdom. Att skilja den från typ 2-diabetes är av stor klinisk betydelse, skriver Johnny Ludvigsson.

(2 kommentarer)

Nyheter

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut 1082

De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare.

(1 kommentarer)

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion 1082

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, lämnar sitt uppdrag som samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting. I stället blir hon ny chef för SKL:s sektion för hälso- och sjukvård.

(0 kommentarer)

Verksamhetschef hoppar av: »Jag borde få fatta beslut om löner« 1083

Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. 

(2 kommentarer)

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen 1083

Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville få rätt att överklaga Karolinska institutets beslut om forskningsfusk och klander. Men nu står det klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnar något prövningstillstånd i ärendet.

(0 kommentarer)

Kjell Asplund: »Det har varit väldigt trögt att få sluta« 1084

Kjell Asplund lämnade nyligen posten som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Framöver kommer han ägna en hel del tid åt styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset – men han har också planer på att »skriva en del«.

(0 kommentarer)

Två läkare blir sommarvärdar i P1 1084

Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1.

(0 kommentarer)

Användningen av medicinsk cannabis ökar 1086

På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga. 

(0 kommentarer)

Svenska patienter åker till Danmark för att få cannabis 1091

Trots den ökade förskrivningen av cannabis i Sverige har cirka 150 svenska patienter åkt över till Danmark för att få behandling där. En anledning är att det, trots reskostnaderna, är billigare.

(0 kommentarer)

Krönika

»... ett hån att tala om sekretess när vi faktiskt inte har möjlighet att följa den lagen.« 1095

Trängsel, ilska, uppgivenhet – inte en chans att hålla patientsekretess. Redan i väntrummet är det uppenbart att saker har förändrats sedan hon själv jobbade på en sådan mottagning. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett akutbesök.      

(5 kommentarer)

Kultur

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ 1124

»Efter en tid insåg jag att ingen levande varelse föds cartesianskt uppdelad i kropp och själ«, skriver Olle Hellström i en tillbakablick på en lång karriär som allmänläkare. Förståelse av psykosomatikens väsen var alltid en målsättning i hans kliniska arbete. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom 1125

Torsten Olbers är nyinstallerad professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Hans forskning utvecklar behandling av svår fetma och metabol sjukdom genom mag–tarmkirurgiska ingrepp.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Emelie Styring 1097

Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

(0 kommentarer)

Reflexion

»Influencers« – en guldgruva för företag 1097

»Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid 1098

Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd.

(0 kommentarer)

Nya rön

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död 1100

En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk.

(0 kommentarer)

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin 1100

En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta.

(0 kommentarer)

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom 1101

En nyligen publicerad studie visar att inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, hos vuxna svenskar de senaste 50 åren är kopplade till en 50 procent ökad dödlighet.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Ökad risk för fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi 1102

En 15-årig pojke med Duchennes muskeldystrofi slog i knäna i ett fall, och fick på natten efter föras akut till sjukhus. Där konstaterades fettembolisyndrom – ett ovanligt och i många fall letalt tillstånd som ses i ökad frekvens hos barn med Duchennes muskeldystrofi.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne - Första årets erfarenhet visar riktningen framåt 1105

Infektiös endokardit är en komplicerad infektion vars behandling kräver samarbete mellan många olika specialiteter. Ett multidisciplinärt endokarditteam bildades 2016 vid Skånes universitetssjukhus i Lund med primär uppgift att hålla multidisciplinära konferenser om patienter med infektiös endokardit i Skåne och södra Halland.

(0 kommentarer)

Översikt

Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer 1108

Fraktur i skafoideum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Skafoideumfrakturer är kända för att vara svåra att diagnostisera samt att de ofta kräver lång behandlingstid i gips. Här beskrivs hur diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer kan struktureras.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!