Annons
Annons Annons

Nr 27-29/2018

Inledare

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning 1119

– Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också.

(0 kommentarer)

Signerat

Bered studenterna plats i primärvården 1121

»Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.«

(0 kommentarer)

Debatt

Förebygga trycksår – en vinst för alla 1132

Medierna rapporterar dagligen om bristen på vårdplatser. Något det sällan rapporteras om är trycksår, som är den mest kostsamma vårdskadan. Det finns mycket att vinna på att satsa på förebyggande insatser, skriver Eva Nilsson Bågenholm. Förutom minskat lidande och minskade kostnader kan vårdplatser frigöras.

(0 kommentarer)

Åldersbestämningar – ännu ett läkaretiskt misslyckande 1132

Genom att inte ta bestämt avstånd från åldersbestämningar av asylsökande kommer vi att skriva ett nytt kapitel i den skamliga historia där läkarkåren mobiliserats av stat och myndigheter för att fälla avgörandet i komplicerade sociala och politiska frågor som rör de mest utsatta i samhället, skriver Pouya Ghelichkan.

(19 kommentarer)

Viktigt att vi säkrar hållbara arbetsliv för läkare 1134

Frekvensen av stressrelaterad ohälsa måste minska bland läkare. Nyligen publicerades en amerikansk studie av hur olika arbetstidsupplägg påverkar hur väl man som utbildningsläkare når utbildningsmålen. Resultaten är intressanta, skriver Sofia Rydgren Stale.

(0 kommentarer)

Nyheter

Erstas psykiatriska klinik förlorar uppdrag för vårdpersonal 1122

Erstas uppskattade psykiatriska klinik får inget nytt avtal med Stockholms läns landsting – från och med nästa år tar i stället Capio hjärnhälsan över uppdraget med särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården. Företrädare för Ersta sjukhus är besvikna.

(8 kommentarer)

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris 1122

Flera läkare larmar om kris på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Politiker och sjukhusledning ska nu diskutera frågan – men om det inte leder till någon förbättring är läkarna beredda att gå vidare till Arbetsmiljöverket eller IVO.

(3 kommentarer)

Ny metod prioriteras högre i uppdaterade hjärtriktlinjer 1123

De nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, prioriteras högre än trotjänaren warfarin vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke när Socialstyrelsen nu har uppdaterat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. En annan nyhet är att en kateterbaserad metod för byte av aortaklaff får högre prioritet.

(0 kommentarer)

»Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur« - Fällda visselblåsaren: 1124

Visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo fälls för oredlighet för sin medverkan i Paolo Macchiarinis forskning. Han är mycket besviken på Karolinska institutets hantering av ärendet. »Sista ordet är inte sagt«, säger han till Läkartidningen.

(2 kommentarer)

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning 1124

Paolo Macchiarini och ytterligare sex medförfattare fälls för oredlighet i forskning. Det beslutade Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen på måndagen. Bland de medförfattare som fälls återfinns en av de fyra visselblåsarna.

(0 kommentarer)

Nobelpristagaren Arvid Carlsson död 1125

Professor emeritus Arvid Carlsson, som tog emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin forskning kring hjärnans signalsubstanser år 2000, har avlidit vid en ålder av 95 år. Det meddelar Sahlgrenska akademin.

(0 kommentarer)

Läkaresällskapets nya ordförande: - »Våra klassiska frågor har aldrig varit så aktuella som nu« 1125

Den 1 juli tar Britt Skogseid över som ordförande för Svenska läkaresällskapet. Och hon gör det med stolthet. »Läkaresällskapet är den sista bastionen som står på patientens och den medicinska kunskapens barrikad«, säger hon.

(0 kommentarer)

Göteborgsforskare fälls för oredlighet – riskerar avsked 1125

Enligt ett nytt beslut från rektor vid Göteborgs universitet fälls en professor verksam vid Sahlgrenska akademin för vetenskaplig oredlighet. Nu inleds en arbetsrättslig process mot professorn.

(0 kommentarer)

Sörmlands läkarförening: »Vi upplevde en framtidstro« 1128

Förra sommaren var det krisläge med 15,2 överbeläggningar per hundra vårdplatser. För att det inte skulle upprepas startade Landstinget Sörmland ett målmedvetet arbete – men i maj sprack planeringen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

(0 kommentarer)

Läget pressat i Västra Götaland 1130

I april hade Västra Götalandsregionen bland de högsta siffrorna i landet när det gäller överbeläggningar. Antalet vårdplatser är lägre än förra året och Christina Sjöberg, ordförande i Läkarföreningar i väst, är djupt oroad.

(0 kommentarer)

SKL: Det kommer att vara så här under många år 1130

När Läkartidningen frågar lokalföreningarna landet runt vilken som är den viktigaste frågan inför höstens val är svaret tydligt: vårdplatsbristen. Precis som vid valet 2014, och valet dessförinnan. Men någon lösning på problemet tycks inte vara nära.

(1 kommentarer)

Krönika

»Själv ser jag stora svarta rubriker … 'Halvblind gammal doktor missar cancer'.« 1137

Kvinnan som ringer hem till doktorn sent en kväll är skärrad och nära gråten. Ett hudutslag på ryggen – kan det vara cancer? Doktorn slätar över, vänligt, kvinnan börjar gråta – men sedan får det hela en oväntad upplösning. Förklaringen finns att läsa i Olle Hellströms krönika.  

(1 kommentarer)

Kultur

Sommarläsning: Bouillon du chef 1168

Dagens soppa – bouillon du chef – är en anrättning kryddad genom många kockars kompetens. Väldoftande men mager och bantningsvänlig ska den rädda vårdgivare och vårdtagare från långsiktig övernäring. Och när mästerkocken själv en dag serveras en portion ur terrinen står det klart att sjukhussoppan håller precis vad receptet utlovar. Christian Hammarberg, specialist i psykiatri, berättar i en novell specialskriven för Läkartidningens läsare historien om en oväntat magstark smakupplevelse. (2 kommentarer)

Människor & möten

»Vi är många som fängslas av tragiken i det dödliga våldet« 1173

Jonatan Hedlund, specialist i psykiatri och rättspsykiatri och  överläkare vid Rättsmedicinalverket, har i sin doktorsavhandling kartlagt förekoms­ten av dödligt våld mot vuxna och barn i Sverige. 

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö 1139

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Nina Johnston 1139

Nina Johnston, docent och överläkare, representerar tillsammans med medförfattare kardio­logföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. I en översiktsartikel kommenterar de nya riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen. 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Balanserad infusionslösning eller isoton koksaltlösning? - Knappast evidens för att det ena är bättre än det andra – valet är en utmaning i den kliniska vardagen 1140

I två nyliga randomiserade studier från USA jämfördes balanserade kristalloida infusionsvätskor med koksaltlösning. Resultaten ger dock inget direkt stöd i den kliniska vardagen för val av infusionsvätska.

(0 kommentarer)

Nya rön

Färre beställda prov när priset blev synligt 1142

Kan ökad kostnadsmedvetenhet minska antalet beställda analyser? Det har undersökts i Region Kronoberg, som i en jämförelse mellan landsting hade högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år.

(0 kommentarer)

Fetmakirurgi påverkar patienternas parrelationer 1142

Patienter som genomgått fetmakirurgi och före kirurgin var singlar blev oftare sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgrupperna. Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det vanligare med separationer och skilsmässor. Det visas i två stora svenska kohortstudier.

(0 kommentarer)

Nyupptäckt mekanism vid KOL och kronisk bronkit hos rökare 1143

En ny svensk studie visar tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26 i luftvägarna hos vanerökare med och utan KOL. Resultaten i studien kan leda till möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit, enligt forskarna.

(0 kommentarer)

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit 1143

En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit.

(0 kommentarer)

Översikt

ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämning: nya riktlinjer - Europeiska kardiologföreningens rekommendationer kommenteras av Svenska kardiologföreningens arbetsgrupp 1144

Europeiska kardiologföreningen publicerade 2017 nya riktlinjer för ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämmande behandling vid kranskärlssjukdom. Rekommendationerna sammanfattas och kommenteras av Svenska kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes - Intensivvård krävdes för att häva livshotande tillstånd 1148

Patienter med okomplicerad typ 2-diabetes kan utveckla svår ketoacidos. En ny klass av antidiabetiska läkemedel, SGLT2-hämmare, förefaller i vissa fall framkalla eller förvärra ketoacidos. Vid två fall av typ 2-diabetes av kort duration bedöms att LCHF-kost utlöste och att SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till intensivvårdskrävande ketoacidos.

 

(3 kommentarer)

Originalstudie

Utredningsnivån av vestibulära schwannom måste bli rimlig - Nationella riktlinjer behövs 1153

Vanliga symtom vid vestibularisschwannom, en godartad tumör, är ensidig hörselnedsättning och ostadighet. SBU förordar MRT-undersökning av skallbas som primär undersökning vid hörsel­asymmetri. Men endast cirka en tredjedel av alla vestibularisschwannom växer. Många patienter genomgår därför MRT-skallbas/hjärna för att en patient med ett växande vestibularisschwannom ska hittas. Nationella riktlinjer för utredning av vestibularisschwannom efterfrågas nu.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!