Annons
Annons Annons

Nr 27–29/2017

Inledare

Utlokaliseringar behöver få mer uppmärksamhet 1167

SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen.

(0 kommentarer)

Signerat

Bastjänstgöring kan komma att ersätta AT 1169

»Lösningen ligger i att Sverige inför en tvådelad specialisering.«

(0 kommentarer)

Debatt

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT är oetiska 1178

Medborgare och politiker måste på ett sakligt sätt informeras för att kunna värdera och välja de mest effektiva medicinska metoderna. Inaktuella metoder ska mönstras ut. NIPT måste erbjudas till alla gravida oberoende av var i landet de bor, skriver Lars Breimer.

(4 kommentarer)

Patientmedverkan från retorik till praktik 1179

Vi hoppas att våra studier kan bidra till fortsatt dialog och diskussion så att vi kan röra oss från retorik till praktik vad gäller patientmedverkan med syfte att uppnå bättre patientsäkerhet, skriver Per Nilsen och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Ingen oredlighet i infekterad cellstrid 1170

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden anser inte att det förekommit något oredlighet gällande den uppmärksammade forskningen med stromaceller från moderkaka. 

(0 kommentarer)

Gratis primärvård har minskat trycket på akutmottagningar 1170

Fem månader efter att landstinget i Sörmland införde gratis primärvård har besöken på sjukhus börjat minska. I stället söker sig fler patienter till primärvården, som har fått ökade öppettider.

(7 kommentarer)

Fler vårdanställda får meddelarskydd 1171

Den första juli utsträcks meddelarskyddet för offentliganställda till att gälla även privatanställda i verksamheter som finansieras med offentliga medel. Det betyder att det blir förbjudet att efterforska och straffa medarbetare som lämnar uppgifter till media.

(0 kommentarer)

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral 1171

Läkare vid privatägda Sidsjö vårdcentral i Sundsvall anser att man snart inte kan ta emot fler patienter. För att verksamheten inte ska tvingas lägga ner vill de att en listningskö för patienter inrättas. Landstinget Västernorrland hänvisar till att man sitter i knät på lagen.

(11 kommentarer)

Strid om vårdplatser på Gotland 1172

Andelen utlokaliserade patienter ökar på de svenska sjukhusen. Region Gotland toppar listan sedan flera år. Läkartidningen åkte till Visby lasarett för att ta reda på varför – och möttes av flera förklaringar.

(0 kommentarer)

SKL: Oftast bättre att överbelägga 1177

När vårdplatserna inte räcker ställs sjukhusen inför två dåliga alternativ: överbelägga eller utlokalisera. Det är tydligt att landstingen väljer olika strategier. På Sveriges Kommuner och landsting, SKL, anser man att det oftast är värre för patienten att vara utlokaliserad.

(0 kommentarer)

Krönika

»Alltid med ett vänligt ord på slutet... Tack, Hans, för allt du har lärt mig!« 1180

Tillgänglig, kunnig, självreviderande, utan åthävor. Barnonkologernas mest begåvade vuxenkollega erinrar sig plötsligt en case report, och det hopplösa fallet är löst, ett liv räddat. Nina Cavalli-Björkman om den hjälp man kan få – och den tacksamhet man kan känna.

(3 kommentarer)

Kultur

De döda barnen – och sorgens ekonomi 1218

Vi har lärt oss att tänka djupare kring vad förluster av dödfödda och tidigt döda barn innebär. Det har kostat tid, kraft och utbildning, men samhällets förhållningssätt har förändrats betydligt sedan 1970-talet, berättar Astrid Andersson Wretmark, teol dr och tidigare sjukhuspräst.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Som högutbildad är man inte rädd att lägga sig i…« 1221

Ingrid Eckerman, pensionerad »folkhälsoläkare«, är outtröttlig i sitt engagemang för att motverka utvisningen från Sverige av ensamkommande afghanska ungdomar. »Jag är besviken på att varken Läkarförbundet eller Läkaresällskapet har tagit den här frågan på större allvar«, säger hon.

(8 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Bengt Fadeel 1181

Bengt Fadeel, professor och leg läkare vid Karolinska institutet, har skrivit en artikel med titeln »Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi« till temat Nanomedicin.

(0 kommentarer)

Reflexion

Hur blir sommaren 2017 i sjukvården? 1181

»Då liksom nu var det brist på sjuksköterskor, och under delar av mitt vikariat gjorde jag sjuksköterskearbete …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas - Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp 1182

Risken för långtidsbiverkningar vid radikal prostatektomi (impotens och inkontinens) liksom det onkologiska resultatet varierar mycket även mellan erfarna kirurger. Nationella prostatacancerregistret möjliggör med hjälp av patientrapporterade data att enskilda kirurgers kvalitet kan följas upp.

(0 kommentarer)

Nya rön

S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild 1184

Vid bakteriemi med S aureus föreligger en komplex interaktion mellan patogen och värd. Såväl S aureus genotyp som skillnader i immunsvar har betydelse för den kliniska bilden. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

KOL-patienter hade hög prevalens av sväljsvårigheter 1184

En svensk studie fann påtagligt högre prevalens av sväljsvårigheter hos KOL-patienter än i befolkningen i allmänhet. Författarna rekommenderar vården att börja diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienter.

(0 kommentarer)

Övervikt och fetma bakom fyra miljoner dödsfall 1184

Övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, enligt en ny analys i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Stöd för operation vid lågmaligna gliom 1185

Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år.

(0 kommentarer)

Temainledning

Stora förväntningar på små material 1187

Nanoteknik – framställning av material i samma skala som biologiska strukturer – är ett stort forskningsområde med oanade möjligheter för klinisk medicin.

(2 kommentarer)

Temaartikel

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi 1188

Nanotekniken har många användningsområden, inte minst inom medicinen. Men det finns också anledning att undersöka de potentiella hälso- och miljöriskerna med dessa nya material.

(0 kommentarer)

Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik 1192

Diagnostiska nanopartiklar kan kraftigt förbättra avbildningstekniker och diagnossystem. För in vitro-applikationer väntas nya metoder och produkter komma löpande de närmaste åren. På in vivo-området väntas ett genombrott dröja lite längre.

(0 kommentarer)

Nanotekniken kan revolutionera behandlingen av cancer - Ger nya möjligheter att målstyra läkemedel, men flera stora utmaningar återstår att tackla 1198

Potentiella läkemedel som inte kan utnyttjas på grund av stark toxicitet, svårlöslighet eller hög molekylvikt kan göras användbara med nanoteknik. Denna teknik innebär konstruktion av mångfunktionella partiklar i nanoskala.

(0 kommentarer)

Nanomaterial måste EU-regleras bättre - Risk att bristen på lagstiftning stör teknikutvecklingen och skapar misstro för nanotekniken hos allmänheten 1201

Kärnan i EU:s kemikalielagstiftning är en förordning (Reach) som omfattar alla kemiska ämnen. Nanomaterialens låga vikt och unika egenskaper gör att Reach-förordningen i sin nuvarande utformning inte är tillämpbar för reglering av dessa nya material. En ny EU-förordning om medicintekniska produkter med nanomaterial har nyligen godkänts.

 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!