Annons
Annons Annons

Nr 3-4/2016

Inledare

Svår erfarenhet gjorde läkare till bättre chef 63

I denna utgåva fortsätter vi vår genomgång av hur det står till med svenska läkares hälsa.

(0 kommentarer)

Signerat

Stärkt life science ger möjlighet för läkarkåren 65

Grundläggande forskning måste få tillräckligt utrymme och fler läkare måste delta.

(0 kommentarer)

Debatt

Perkutan aortaklaffimplantation kräver tillgång till toraxkirurgi 78

Perkutan aortaklaffimplantation bör för närvarande inte införas vid sjukhus som saknar toraxkirurgisk klinik, anser Svenska hjärtförbundet.

(0 kommentarer)

Apropå! En rättfärdig valfrihet? 79

Allt fler patienter ber att få träffa »en svensk doktor«. Hur långt ska patientens personliga val få styra, undrar Maria Lindström.

(4 kommentarer)

Viktigt att Sverige tillåter nya behandlingar på vitalindikation 80

Det är viktigt att vi i Sverige tillåter ny behandling på vitalindikation, skriver Olle Ringdén.

(0 kommentarer)

Fortsätt utveckla dagkirurgin 81

Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården, konstaterar Anne Tiainen och Birgitta Lindelius.

(3 kommentarer)

Nyheter

»Förvånansvärt positiva remissvar« - Nytt steg för rapporten om värdefull vård 66

Rapporten »En värdefull vård«, skriven av en arbetsgrupp inom Läkaresällskapet, föreslår stora förändringar inom svensk sjukvård. Remissvaren är förvånansvärt positiva, säger arbetsgruppens ordförande Karl Sallin. Men i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, blev det strid om hur remissvaret skulle formuleras.

(0 kommentarer)

Hjärndöd efter fas I-studie avliden 67

Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled på söndagen. Det meddelade universitetssjukhuset i Rennes, enligt tidningen Le monde i går söndag.

(8 kommentarer)

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård 68

Vårdens resurser måste styras över mot primärvården om Sverige ska klara framtidens utmaningar. Det anser regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Göran Stiernstedt.

(8 kommentarer)

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar 68

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning.

(2 kommentarer)

Läkare åtalas för människorov 69

En läkare åtalas misstänkt för människorov och grov våldtäkt. Enligt åtalet ska mannen ha drogat kvinnan, våldtagit henne och hållit henne inspärrad i en bunker under nästan en vecka.

(2 kommentarer)

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student 69

Karolinska institutet ville stänga av en läkarstudent som dömts för barnpornografibrott, men enligt Högskolans avskiljandenämnd var brottsligheten inte tillräckligt allvarlig.

(3 kommentarer)

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV 70

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.

(6 kommentarer)

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen 70

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.

(0 kommentarer)

Gästprofessorn nekar till att ha förfalskat CV 70

Den fuskanklagade gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, säger till Läkartidningen att uppgifterna i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att han ska ha förfalskat sitt CV är »fullständigt falska«. Uppgifterna utreds just nu av Karolinska institutet.

(8 kommentarer)

Pia Malmquist drabbades av utmattningssyndrom - I dag känner hon sina gränser 72

Pia Malmquist, sektionschef för barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, drabbades för 11 år sedan av utmattningssyndrom. Det var en resa till helvetet, säger hon, men det gjorde henne också till en bättre chef.

(3 kommentarer)

Ny föreskrift riktar in sig på den psykosociala arbetsmiljön 75

Den 31 mars i år träder en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, »Organisatorisk och social arbetsmiljö«.

(2 kommentarer)

»Det finns något lite ’fint’ i att vara den som orkar bita ihop« 76

Ett utmattningstillstånd kommer sällan som en total överraskning – signalerna finns ofta där. Men alla lyssnar inte på dem, säger Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm.

(1 kommentarer)

I Kollegialt nätverk stöder läkare andra läkare 77

Sedan 1998 kan läkare som upplever svårigheter i arbetet eller privatlivet vända sig till andra läkare i Läkarförbundets kollegiala nätverk. Nätverket bildades i en tid när det precis som nu fanns tecken på att läkares ohälsa ökade.

(1 kommentarer)

Krönika

»Jag vet fortfarande inte hur man bäst hanterar sin egen sjuklighet när man är van att hjälpa andra« 83

Hur hanterar man sin egen sjuklighet när man är van att hjälpa andra? Ulrika Nettelblad ställer frågan i sin krönika.

(7 kommentarer)

Kultur

Johan Severin Almer – läkaren utan vit rock - Filantropen gav gratis vård åt skrofulösa barn 122

Den skrofulösa formen av tuberkulos drabbade ofta barn i början av förra seklet. Läkaren och filantropen Johan Severin Almer (född Anderson 1861–1927) satsade egna medel för att hjälpa dessa ofta medellösa patienter. Hans hjälpverksamhet pågick i många år och växte till ett ansett sanatorioum i Apelviken utanför Varberg.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Mina föräldrar kom också hit som nyanlända en gång i tiden« 125

I höstas startade läkarstudenten Susanna Charboti projektet Vård på centralen som nu engagerar hundratals volontärer. De möter flyktingar på Stockholms central, delar ut receptfria mediciner och bjuder på elementär sjukvård.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Kejsaren är halvnaken 85

»Många patienter har ingen egen vinning av behandlingar som är effektiva på gruppnivå.«

 

(2 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Susanna M Wallerstedt 85

Susanna M Wallerstedt har i artikeln »Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas« undersökt i vilken utsträckning kvalitetsindikatorer för läkemedel verkligen mäter kvalitet.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Transfundera i tid vid trauma 86

Kritisk blödning ska ersättas med erytrocyter, plasma och trombocyter, vilka bör balanseras i ett förhållande som närmar sig 1:1:1 för att efterlikna helblod. Tillägg av fibrinogenkoncentrat krävs för att återställa adekvata plasmakoncentrationer. Denna kombinationsbehandling bör startas så tidigt som möjligt.

(0 kommentarer)

Diagnostiska fel nytt fokus för IOM-rapport - Diagnostik behöver uppmärksammas bättre i patientsäkerhetsarbetet 88

Diagnostiska fel är vanligt förekommande men har hittills inte uppmärksammats tillräckligt i patientsäkerhetsarbetet. En rapport från amerikanska Institute of Medicine (IOM) sammanfattar kunskapsläget och ger råd om fortsatt arbete. 

(1 kommentarer)

Nya rön

Svårt göra korrekt läkemedelsanamnes vid akut inläggning 90

När patienter läggs in via akutmottagningen är det ofta svårt att få en korrekt läkemedelsanamnes. I en studie gjordes jämförelser mellan svenska Läkemedelsförteckningen, uppgifter från patienternas vårdcentral och intagningsjournalen, varvid många diskrepanser upptäcktes.

(1 kommentarer)

Trefaldigad cancerincidens sågs hos mödrar till barn med medfödd HLH 90

Bärarskap av mutationer som orsakar hemofagocyterande lymfohistiocytos tycks vara en riskfaktor för cancer hos kvinnor, enligt en retrospektiv kohortstudie.

(0 kommentarer)

Attenuerat influensavaccin var säkert för barn med äggallergi 91

Levande attenuerat influensavaccin var associerat med en låg risk för systemisk allergisk reaktion hos unga med äggallergi, visar en brittisk studie publicerad i BMJ.

(0 kommentarer)

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen 91

Östrogenbehandling upp till normal menopausålder är fördelaktig, och bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp, enligt ett avhandlingsreferat.

(6 kommentarer)

Viktökning mellan graviditeter ökade risken för dödföddhet 91

Moderns viktförändring mellan graviditeterna påverkade risken för dödföddhet och spädbarnsdöd, visar en studie publicerad i Lancet.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas - Sensitivitet, specificitet och prediktionsvärde hos läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer för äldre 92

En originalstudie där man studerat 200 patienter med höftfraktur visar att läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer har god specificitet och högt positivt prediktivt värde. Däremot kunde man bara hitta ungefär hälften av patienterna med suboptimal läkemedelsbehandling.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Massiv blödning vid trauma 97

Stora traumatiska blödningar är ett relativt sällsynt tillstånd på de flesta akutmottagningar i Sverige. Dock måste alla sjukhus som tar emot patienter med trauma vara beredda på att kunna göra snabba och korrekta insatser för att öka chanserna till överlevnad. 

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!