Annons
Annons Annons

Nr 32-33 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Bränna sitt ljus i båda ändar 1319

… det ligger i sjukans natur att man själv inte uppfattar eller förmår lyssna till kroppens larmsignaler …

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tidig introduktion av jordnötter förebygger jordnötsallergi - Nya svenska riktlinjer bör spikas 1335

Jordnötsallergi växer sällan bort, och prevalensen i västvärlden ökar. Jordnötskex regelbundet i kosten med början före 1 års ålder verkar dock skydda mot jordnötsallergi vid 5 års ålder. 

(0 kommentarer)

Målrelaterad ersättning gav ingen effekt på mortalitet - Engelskt ersättningssystem i primärvården levde inte upp till förväntningarna 1338

Målrelaterad ersättning till vårdcentraler finns sedan drygt 10 år i England, och en omfattande studie visar att incidensen av förtida mortalitet inte hade påverkats genom målrelaterad ersättning. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Virusinfektion underskattad etiologi vid pneumoni hos barn 1340

Infektion med metapneumovirus, RS-virus och influensavirus är starkt kopplat till röntgenologisk pneumoni hos barn, och viruspneumoni är troligen en kraftigt underdiagnostiserad sjukdom.

(0 kommentarer)

Låga vitamin D-nivåer och höga opioiddoser hos cancerpatienter 1340

Smärta, depressioner och infektionskänslighet är faktorer som ofta drabbar cancerpatienter och minskar deras livskvalitet. I en svensk studie, publicerad i PLoS One, visas att låga vitamin D-nivåer var associerade med höga opioiddoser hos palliativa cancerpatienter.

(0 kommentarer)

Autoimmun prostatit bakom infertilitet hos män 1341

Manlig infertilitet bidrar till eller svarar ensam för hälften av all ofrivillig barnlöshet hos par. Infertilitet kan ha många orsaker – autoimmun prostatit kan vara en, enligt en artikel i Science Translational Medicine.

(0 kommentarer)

Liraglutid gav större viktnedgång än placebo 1341

Överviktiga som behandlades med liraglutid gick ner nästan 6 kilo mer i vikt under ett års tid och förbättrade sin metabola hälsa jämfört med patienter som gavs placebo. Det visar en studie i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kranskärlsanomali vanlig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga - Ovanlig diagnos som kräver riktad utredning för att inte missas 1342

Kranskärlsanomali är ett ovanligt tillstånd, men med livshotande konsekvenser. Om diagnosen misstänks kan den ställas med relativt lättillgängliga bilddiagnostiska metoder.

(0 kommentarer)

Halvautoma­tiska hjärtstartare tolkar inte alltid rätt - Fem patienter defibrillerades trots icke-defibrillerbar rytm 1344

Halvautomatiska defibrillatorer är en viktig del i kampen mot plötslig hjärtdöd. Systematisk undersökning av deras prestationsförmåga vid rytmtolkning är nödvändig och skulle kunna bidra till utveckling av förbättrade analysalgoritmer och utbildningsprogram.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Sängläge vid tidig vattenavgång – enligt evidens eller gammal vana? 1348

En kvinna med prematur vattenavgång kan tillbringa veckor, ibland månader, på sjukhus. Men det är oklart om sängvila har någon positiv effekt, samtidigt som negativa effekter rapporterats. Rutinerna kring sängvila varierar stort mellan förlossningskliniker.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Valproat under graviditet ska undvikas 1350

Finns en »säker« plasmakoncentration av valproat i samband med graviditet?

(1 kommentarer)

Signerat

IT och backup-rutiner måste bli säkrare vid förskrivning 1323

»… en utvidgning av den elektroniska förskrivningen kräver att det först finns ett driftsäkert, webbaserat, journaloberoende och kostnadsfritt alternativ för alla behöriga förskrivare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Impaktfaktorns förbannelse 1324

Ett upprop i USA vill att tidskrifters impaktfaktor inte ska beaktas vid tillsättning av tjänster eller fördelning av forskningsanslag. Hugo Lagercrantz efterlyser något liknande i Sverige.

(8 kommentarer)

Informerade val vid screening kräver mer än information 1324

Information om nackdelar med screening utelämnas ofta i kallelser, vilket är etiskt tveksamt då det motverkar möjligheten till informerade val. En mer balanserad information i kallelsen är dock bara ett litet steg mot sant informerade val, menar Minna Johansson (bilden) och John Brodersen.

(0 kommentarer)

Att ta på allvar: det självvalda livsslutet 1353

Det finns ingen anledning att självbestämmandet skulle begränsas vid livets slut, skriver Staffan Bergström och P C Jersild, och efterlyser en utredning om hur det går till att dö i Sverige.

(16 kommentarer)

Överdriven oro för biverkningar av D-vitamin - Fallrapporten är inte representativ 1354

Den ensidigt negativa rapportering kring D-vitamin som tyvärr har förekommit i Läkartidningen kan leda till att patienter som skulle behöva tillskott av D-vitamin inte får det, anser Peter Bergman och medförfattare.

(1 kommentarer)

Replik om vitamin D-dosering - Vi är inte överens om evidensläget 1355

Baserat på metaanalyser är den hittills bevisade nyttan med D-vitamintillskott mager, replikerar Håkan Melhus och Karl Michaëlsson apropå debattinlägget av Peter Bergman och medförfattare.

(3 kommentarer)

Patientsäkerhet

Återkallad legitimation – hur oskicklig får man vara? 1326

Hur oskicklig måste man vara för att riskera legitimationen? Läkartidningen har tittat närmare på tio »oskicklighetsärenden«.

(1 kommentarer)

Beviskraven höga för att frånta någon legitimationen 1329

Det är höga beviskrav för att frånta en läkare legitimationen på grund av oskicklighet. Under 2014 hände det bara en gång.

(0 kommentarer)

Nyheter

OK för landsting att inte lämna ut de egna vårdcentralernas resultat 1331

Landstingen behöver inte lämna ut ekonomiska resultat för enskilda vårdcentraler med hänvisning till konkurrensen med privata aktörer inom primärvården.

(1 kommentarer)

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin 1332

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, satsar på ett nationellt nätverk för att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. En del är en gemensam »verktygslåda« för landstingen, där de bland annat ska kunna dela med sig av goda råd och låna specialister av varandra.

(6 kommentarer)

Kultur

Ställningstaganden till sex efter höftplastik 1356

Råd och hjälpmedel till handikappade och rörelsehindrade har blivit allt bättre. Hjälpen omfattar även tips om ställningstaganden i sexlivet efter till exempel en höftledsoperation. Stephan Rössner, professor emeritus, har synat utbudet. 

(1 kommentarer)

Recension

Uppdaterat om lungmedicin 1357

Fem år efter första upplagan av textboken »Lungmedicin« kommer den andra, omskrivna och utvidgade upplagan. Givande läsning för dem som är engagerade inom gebitet lungmedicin, och som uppslagsverk för alla intresserade, skriver recensenten.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!