Annons
Annons Annons

Nr 34-35 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att lindra och trösta – i alla lägen 1335

»Det är med outsinlig beundran jag betraktar de män och kvinnor som i dag med risk för eget liv tar hand om de insjuknade.« 

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Paracetamol till barn och gravida – försiktighetsprincipen bör råda - Var återhållsam med paracetamol medan riskerna för ADHD och astma utreds 1350

Nya studier pekar på ett möjligt samband mellan exponering av foster och spädbarn för paracetamol och ökad risk för astma och ADHD. Gravida och spädbarn bör enligt gällande riktlinjer använda paracetamol för kort tids behandling av smärta, men inte av feber.

(4 kommentarer)

Nya rön

Resistent malaria sprids i Asien 1355

I en omfattande studie publicerad i New England Journal of Medicine varnas för att artemisinin-resistent malaria sprids i de sydöstra delarna av Asien och kanske också i delar av Afrika.

(0 kommentarer)

Ingen effekt av paracetamol mot lågt sittande ryggsmärta 1355

Paracetamol hjälper inte mot akut insättande och lågt sittande ryggsmärta, det som i folkmun kallas ryggskott. Så kan man sammanfatta en studie från Australien som presenteras i tidskriften Lancet.

(1 kommentarer)

Korta interventionssamtal gav ingen effekt vid drogmissbruk 1356

Läkare som träffar patienter med drogmissbruk bör i stället fokusera sina ansträngningar på mer omfattande behandlingsmetoder, enligt en studie publicerad i JAMA.

(0 kommentarer)

Minskad dödlighet med mer grönt 1356

Ökat intag av frukt och grönsaker leder till minskad dödlighet i allmänhet och minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdom i synnerhet, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.

(1 kommentarer)

Kreatinin och albumin oberoende markörer för sjukdomen ALS 1356

Låga nivåer av båda dessa ämnen är kopplade till sämre prognos, det vill säga kortare överlevnad.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi ett alternativ i låginkomstländer - Interimsanalys av kontrollerad randomiserad studie visar goda resultat 1358

En randomiserad studie i Uganda undersöker om myggnät med liknande material som kommersiella nät är jämförbara med kommersiella (och dyrare) nät vid ljumskbråckskirurgi. En interimsanalys har inte påvisat några skillnader mellan behandlingsarmarna eller allvarliga komplikationer som föranleder avbrott av studien.

(0 kommentarer)

Hälsoekonomi

Kostnader för bipolär sjukdom, depression, schizofreni och ångest - Rätt behandlingar kan få stora positiva samhällsekonomiska effekter 1362

Kunskap om både kostnader och hälsoeffekter behövs för att samhället ska kunna prioritera hur hälso- och sjukvårdsresurser bäst ska användas. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för bipolär sjukdom, depression, ångest och schizofreni uppgick till 75 miljarder kronor.

(0 kommentarer)

Översikt

»Primum nil nocere« förstahandsalternativ vid takotsubo-kardiomyopati - Vid allvarliga fall bör mekaniskt stöd som brygga till återhämtning prövas 1366

Takotsubo-kardiomyopati är ett livshotande sjukdomstillstånd som kännetecknas av akut insättande utbredd vänsterkammardysfunktion, som inte kan förklaras av en eller flera kranskärlsocklusioner. Trots stadigt ökande incidens världen över saknas behandlingsrekommendationer i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer för hjärtsjukvård.

(1 kommentarer)

Signerat

Förskrivning av läkemedel måste underlättas 1339

»Den viktigaste åtgärden är att det blir rätt från början.«

 

(1 kommentarer)

Debatt

Malmökommissionens recept för bättre folkhälsa 1340

Läkares medverkan är viktig i folkhälsoarbetet, skriver Malmökommissionens före detta ordförande Sven-Olof Isacsson.

(0 kommentarer)

Apropå! »Onödiga gruppen« och FaR – slutreplik - … men ohälsan tiger still 1341

Jäktade läkare intalar sig att de gjort något när FaR knappats in i datorn, hälso­statistiken når nya höjder men ohälsan tiger still, skriver Carl Edvard Rudebeck.

(2 kommentarer)

Receptskrivning måste bli rätt även när det gäller kosten 1370

Svenska läkare som är måna om sina patienter bör lyssna mer till kostråd från experter i Danmark. Det skriver Ralf Sundberg och Tore Scherstén i en kommentar till en artikel i LT 25–26/2014.

(2 kommentarer)

Replik: - Fett av bra kvalitet och i rätt mängd är viktigt i hälsosam kost 1371

Följer man ett hälsosamt kostmönster är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall, skriver Tommy Cederholm i denna slutreplik till Ralf Sundberg och Tore Scherstén.

(2 kommentarer)

ADHD gör det svårare med rökstopp inför operation 1372

Rökavvänjningsprogram bör uppmärksamma individer med ADHD, som i regel har svårare att sluta röka inför operation, skriver Elisabeth Fernell.

(0 kommentarer)

Nyheter

Lokalföreningarna säger sitt inför valet: - Vårdplatsbristen fortfarande hetaste frågan 1342

Vårdplatsbristen hamnar i topp när Läkartidningen frågar Läkarförbundets lokalföreningar om de viktigaste valfrågorna i deras landsting/region. Ett problem som även dominerade inför förra valet.

(1 kommentarer)

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola 1347

Socialstyrelsen har nu uppdaterat sin rekommendation för hur svensk sjukvård ska agera vid misstänkta fall av ebola. Myndigheten har fått många frågor om sjukdomen.

(2 kommentarer)

Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsmiljön 2013«: - Hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete vanligt 1348

Tre fjärdedelar av läkarna anser sig ha alldeles för hög arbetsbelastning, och 83 procent är tvungna att varje vecka dra in på luncher/arbeta över eller ta med jobbet hem.

(4 kommentarer)

Antibiotikaförsäljningen fortsätter att minska 1349

Öppenvårdsförsäljningen av antibiotikarecept minskade med 8 procent i riket under perioden oktober 2013 – juli 2014 jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

(0 kommentarer)

Vårdcentraler stängs efter konkurs 1349

Fyra vårdcentraler i Landstinget i Jönköpings län har gått i konkurs och verksamheten har upphört.

(2 kommentarer)

FP: Skrota stressiga IT-system 1349

Snabbskrota stressande IT-system. Den tanken för Folkpartiet fram i ett nytt program för en nyskapande vård.

(9 kommentarer)

Kultur

Sanningen om drickandets nya värld 1374

Långt mindre än hälften av jordens invånare använder alkohol. Förr i tiden sa man att den som dricker mer än sin doktor dricker för mycket. Mycket har förändrats sedan den sanningen formulerades, fastslår en färsk rapport från WHO.

(3 kommentarer)

Recension

»Kirurgi är förbannat vackert« 1375

Åke Lasson skriver bättre än flera av våra mest säljande deckarförfattare och hans »Blicken« kommer säkert att bli både läst och uppskattad, skriver Jakob Endler.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!