Annons
Annons Annons

Nr 34-35/2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Kontaktlöshet i vården har sitt pris 1379

I vården möter vi många som lider av kontaktlöshet som sannolikt förvärrar sjukdom och symtom., skriver Michael Wilczek.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård 1392

Hälsans sociala bestämningsfaktorer påverkar alla. Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackulturation).

(0 kommentarer)

God samhällsförvaltning viktig i kampen mot antibiotikaresistens - Medicinare och veterinärer bör samarbeta med ekonomer och statsvetare 1394

Det finns en korrelation mellan antibiotikaresistens och användning av antibiotika i Europa. Men det tycks även finnas en tydlig korrelation mellan antibiotikaresistens och god samhällsförvaltning. Användning av antibiotika sker inte i ett socialt och ekonomiskt vakuum.

(1 kommentarer)

Nya rön

Kryddstark mat kopplad till lägre mortalitet 1397

Personer som åt kryddstark mat nästan varje dag hade 14 procent lägre risk att dö under en sjuårsperiod än personer som åt stark mat mer sällan än en dag per vecka. Det visar en prospektiv kohortstudie i BMJ med närmare en halv miljon kinesiska deltagare.

(0 kommentarer)

Webbaserat program minskade antalet infektioner 1397

Ett webbaserat program designat för att stimulera handtvätt minskade antalet luftvägsinfektioner och influensaliknande symtom hos den allmänna befolkningen, visar en studie i Lancet.

(0 kommentarer)

P-piller kan ge långvarigt skydd mot endometriecancer 1398

Kombinerade p-piller minskar risken att drabbas av endometriecancer så länge som 30 år efter användning, och kan ha förhindrat cancer hos 200 000 kvinnor i västvärlden bara under de senaste 10 åren. Det antyder en metaanalys i Lancet Oncology.

(0 kommentarer)

Översikt

Sågtandande polyper en dold men vanlig orsak till kolorektal cancer 1401

Sågtandade polyper orsakar upp till en tredjedel av all sporadisk kolorektal cancer, vilket gör dessa förändringar till ett stort hälsoproblem. Trots detta är kunskaperna om sågtandade polyper ofullständiga.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Utrikesfödda rapporterar mer problem efter total höftprotes än svenskfödda - Oklart varför, men bättre information och välutbildade tolkar kan behövas 1406

Efter total höftprotes rapporterar utrikesfödda mer problem i alla dimensioner av skattningsverktyget EQ-5D efter 1 år. Skillnaden kan bero på att utrikesfödda opereras i ett senare skede, har olika krav och förväntningar samt kommunikationssvårigheter.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Oklart vilket antidepressivt läkemedel som ger lägst kramprisk 1410

Vilket antidepressivum medför lägst risk för krampanfall?

(1 kommentarer)

Signerat

Diskussion om »hyrläkeriet« missar den viktiga poängen 1383

»Det optimala är att dimensionera antalet ST-tjänster bra och över flera år systematiskt arbeta med att säkra försörjningen.«

(1 kommentarer)

Debatt

Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar 1384

Svenska dopningskontroller visar att idrottarnas pillerburkar ofta innehåller farliga och otillåtna substanser som inte anges på förpackningen. Samma problem gäller sannolikt också utanför idrotten, vilket är viktigt för läkare att veta, skriver Åke Andrén-Sandberg och Tommy Forsgren.

(0 kommentarer)

Apropå! Möjligheten till självvalt livsslut - Utred även livstestamente 1385

Utred möjligheten att genom ett så kal­lat livstestamente låta dokumen­tera önskan om avstående från alla former av livsförlängande behandlingsinsatser, skriver Greger Ahnlund.

(5 kommentarer)

Psykiatriska föreningen godtar antroposofisk homeopati 1412

Svenska psykiatriska föreningens svar på Läkemedelsverkets remiss gällande eventuell särlagstiftning för antroposofiska preparat innebär att man godtar att homeopatiska injektioner ska kunna förskrivas på recept, skriver Mats Reimer.

(9 kommentarer)

Replik från Svenska psykiatriska föreningen om homeopatiska läkemedel: - Läkemedelsverkets remiss handlar om patientsäkerhet 1413

Läkemedelsverkets remiss handlar om patientsäkerhet, inte om hur vi ställer oss till alternativmedicinska behandlingsmetoder, skriver Hans-Peter Mofors, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen i denna replik till Mats Reimer.

(3 kommentarer)

Vem hjälper patienter med näsblödning nu för tiden? 1413

Arne Kleberg menar att näsblödning är något som nästan alla läkare ska kunna hantera, även läkare på akutmottagningar.

(7 kommentarer)

Patientsäkerhet

Läkare i IVO:s tjänst - Med fokus på att förbättra vårdens kvalitet 1386

Efter drygt två år som myndighet har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett allt tydligare fokus på samverkan och återkoppling.

(0 kommentarer)

Läkare i IVO:s tjänst - Stort rekryteringsbehov de närmaste åren 1389

IVO ska jobba mer med återkoppling, samtidigt som medarbetarnas medelålder är hög. Rekryteringsbehovet är stort de kommande åren. I dag arbetar 25 personer med läkarexamen i IVO:s organisation, berättar Ewa Sunneborn, chef för Avdelning Mitt.

(0 kommentarer)

Nyheter

Kvalitetsbrister i ny modell för bedömning av arbetsförmåga 1390

Inspektionen för socialförsäkring har funnit brister i kvaliteten i den nya utredningsmodellen för bedömning av arbetsförmåga, aktivitetsförmågeutredning, enligt en ny rapport.

(3 kommentarer)

Läkarförbundet om Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande: - Kan inte ta ställning till lagförslag om ökat ansvar för vården 1390

»... förbundet konstaterar att det innehåller viktiga förslag till lagändringar men som inte går att ta ställning till i alla delar.« Så skriver Läkarförbundet inledningsvis i sitt remissvar på Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

(0 kommentarer)

Kultur

»Skulle jag komma fram i tid, eller skulle sjukdomen redan hava uträttat sitt värv?« - Provinsialläkaren kämpade mot spanska sjukan i Jämtlands skogsbygder 1415

Provinsialläkaren Gerhard Åberg verkade i ett Sverige som inte finns längre. Arbetsvillkoren, sjukdomarna och möjligheten att behandla var helt annorlunda än i dag. I ett tal 1938 »för 1868 års män« berättade doktor Åberg hur det var när den fruktade spanska sjukan kom till hans distrikt. 

(2 kommentarer)

Krönika

Döden är försenad – men kommer snart 1417

Dödsuppehållande insatser är en möjlighet för vården att förlänga livet på en patient, men förmågan att sätta åtgärderna i verket innebär också ansvaret att ibland låta bli. Jakob Ratz Endler förklarar.

(8 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!