Annons
Annons Annons

Nr 35–36/2017

Inledare

KI:s nya rektor vill vara ledare - och forska själv 1347

Med tanke på vad som hänt på Karolinska institutet är det glädjande om Ole Petter Ottersen kan bli en rektor som ger Karolinska institutet arbetsglädje, framtidstro - och ett återupprättat rykte.

(0 kommentarer)

Signerat

Högre krav på läkarintyg hjälper inte patienten 1349

»Sluta sätt fokus på försäkringens juridiska kvalitetskrav och den medicins­ka enögdheten.«

(0 kommentarer)

Debatt

Sverige bör centralisera den pediatriska ryggmärgsskadevården 1360

Förvärvad ryggmärgsskada hos barn är ovanligt i Sverige, och därför bör den pediatriska ryggmärgsskadevården centraliseras. Kunskapen om ryggmärgsskada hos barn och ungdomar är bristande och såväl riktlinjer som vårdprogram behövs, skriver Marika Augutis och medförfattare.

(0 kommentarer)

Från pek till patientnytta 1361

Vi har tidigare visat att ett lågprisnät kan användas vid bråckkirurgi hos män utan att tumma på kvaliteten. Potentialen för förbättrad kirurgisk vård i världens fattigaste länder är stor, skriver Jenny Löfgren och medförfattare.

(0 kommentarer)

Rätten att organisera andras arbete 1362

Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap, skriver Leif Wallin.

(2 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundet om ansvaret för komplikationer: - Efterlyser tydligare reglering 1350

När öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset fattade ett policybeslut att neka vård till patienter med komplikationer efter skönhetsoperationer blev kritiken stor. Nu efterlyser Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd tydligare regler.

(3 kommentarer)

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen 1350

Nu har styrelsen för Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet fått ja till ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera hur abortlagen ska tolkas och vården vid sena aborter läggas upp.

(0 kommentarer)

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds 1351

En grupp personer orsakade stök och tumult på akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna efter att två personer som blivit skjutna förts dit för vård. Läkarföreningens klinikombud vill nu se förbättringar.

(1 kommentarer)

SLF och SLS positiva till förslag om ny hantering av oredlighet 1352

Både Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet är i huvudsak positiva till förslagen om en ny hantering av oredlighet i forskning. Det framgår av remissvaren på Oredlighetsutredningens betänkande.

(0 kommentarer)

Karolinska universitetssjukhuset bryter med ännu ett omstritt företag 1352

Karolinska universitetssjukhuset lämnar nu sitt samarbete med det amerikanska bolaget ICHOM, rapporterar Dagens Nyheter. Beslutet välkomnas av läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark.

(0 kommentarer)

Läkare på Södersjukhuset säger upp sig efter ökad schemaläggning 1354

Flera läkare på Södersjukhuset har sagt upp sig efter att Stockholms läns landsting infört ett nytt system för schemaläggning, rapporterar Svenska Dagbladet. Stockholms läkarförening är kritisk och vill se bättre risk- och konsekvensanalyser.

(7 kommentarer)

Uppmärksammad artikel om lovande cancerbehandling tillbakadragen 1355

Ett forskarlag vid Karolinska institutet, KI, upptäckte en mycket lovande läkemedelskandidat för att behandla aggressiv hjärncancer. Resultaten för överlevnaden hos försöksdjuren visade sig dock vara överskattade och svåra att reproducera. Nu har den ursprungliga vetenskapliga artikeln dragits tillbaka.

(0 kommentarer)

Ole Petter Ottersen: - »Karolinska ska gå stärkt ur krisen« 1356

Karolinska institutets nya rektor Ole Petter Ottersen har en till synes tuff uppgift framför sig – att återupprätta förtroendet för KI efter Macchiarini-ärendet. Själv är han övertygad om att det går att vända krisen till något positivt.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vi svischade fram. Före swishens tid, före mobiltelefoner i fickformat, före all nedmontering av vården« 1365

Det fanns en tid inom den svenska sjukvården då under-dunder-sköterskor kunde svischa fram på sparkcyklar i sjukhuskulvertarna, bara på skoj, och ändå hinna med sysslorna på avdelningarna. Jenny Persson, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, minns en svunnen epok.

(2 kommentarer)

Kultur

Diakonissan som blev medicinare arbetade i tre världsdelar 1414

Benedicta Lager (1842–1912) var först diakonissa, sedan verksam med sjukvård vid en missionsstation i nuvarande Eritrea. Senare, i USA, återfinns hon i register över »legally qualified physicians« och kan betraktas som den tredje svenska kvinnan med medicinsk utbildning.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag ville göra något litet för att kompensera för orättvisorna« 1417

Ludvig Bolinder, ST-läkare från Stockholm, arbetar under sin tjänstledighet för Läkare utan gränser. Motivet är att som lyckligt lottad och välutbildad göra »något litet« för att kompensera för orättvisorna i världen. Under senaste uppdraget i Centralafrika arbetade han bland annat med ett utbrott av ebola. 

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Eleonor Tiblad 1367

Eleonor Tiblad, biträdande överläkare, Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är en av författarna till en artikel om invasiv fosterterapi i veckans tema om fostermedicin.

(0 kommentarer)

Reflexion

Brott och straff 1367

»Från och med 2011 görs i samband med ansökan om yrkeslegitimation en koll mot belastningsregistret …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Framgång för den nationella forskarskolan i allmänmedicin - Nu finns förutsättningar för svensk allmänmedicinsk forskning att bli internationellt konkurrenskraftig 1368

År 2009 etablerades den nationella forskarskolan i allmänmedicin i Sverige. Skolan har hitintills medverkat till 31 doktorsavhandlingar och ett flertal internationella forskningssamarbeten. Samverkande multidisciplinära forskningsmiljöer är en framgångsfaktor för att skapa hållbara och internationellt konkurrenskraftiga forskningsprogram i primärvård.

(1 kommentarer)

Nya rön

Kranskärlskirurgi vid diabetes typ 1 1369

Kranskärlskirurgi bör vara förstahandsmetod vid behov av revaskularisering även hos patienter med typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom.

(0 kommentarer)

Samband sågs mellan funktioner vid hög ålder och tidigare livsstil 1370

Samband mellan livsstilsfaktorer som att aldrig ha rökt, att äta en hälsosam kost och avsaknad av fetma å ena sidan och självständigt åldrande å den andra sågs i en studie gjord bland svenska män.

(0 kommentarer)

Epileptiskt anfall efter medelåldern kan vara riskfaktor för stroke 1370

En betydande andel av alla patienter med ett första epileptiskt anfall efter medelåldern förefaller senare få stroke, enligt en registerstudie.

(0 kommentarer)

Författares aktieinnehav var associerat med positivt utfall i studier 1371

Positivt utfall av industrifinansierade randomiserade kontrollerade studier publicerade i NEJM, Lancet och JAMA var associerat med artikelförfattares aktieinnehav i företaget, enligt en svensk studie publicerad i Trials.

(4 kommentarer)

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården 1371

I en studie av 19 offer för mord, dråp, försök till mord eller försök till dråp under en femårsperiod i ett svenskt storstadsområde, avled 13 av sina skador. Offren attackerades främst med kniv/skarpa vapen följt av skjutvapen, som dock oftare ledde till dödsfall.

(0 kommentarer)

Temainledning

Snabb utveckling som ställer stora krav 1373

Det har skett en snabb utveckling mot nya metoder, diagnostik och behandling inom fostermedicin som kommer att ställa stora krav på hur vi informerar och omhändertar våra patienter, skriver Peter Conner.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern - Tidig upptäckt av kromosomavvikelser, missbildningar och graviditetskomplikationer ger fördelar 1374

Riskvärdering med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) är en etablerad metod med hög detektionsförmåga av kromosomavvikelser i första trimestern. Icke-invasivt prenatalt test (NIPT) kommer att vara en sekundär screeningmetod de närmaste åren. I framtiden kommer man sannolikt att kunna identifiera även andra typer av riskgraviditeter i första trimestern.

(1 kommentarer)

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser - Vid diagnostiserad missbildning krävs multidisciplinärt omhändertagande av både foster och föräldrar 1378

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten. Rutinultraljudsundersökningen görs oftast omkring graviditetsvecka 18. Om en fostermissbildning bekräftas vid utvidgade undersökningar och de blivande föräldrarna beslutar att fortsätta graviditeten, erbjuds ett multidisciplinärt omhändertagande vid eller i samarbete med ett universitetssjukhus. 

(0 kommentarer)

Fosterkardiologiska erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus 1382

Allt fler hjärtfel diagnostiseras i dag före födelsen. Samma ultraljudsmetodologi som används inom barnkardiologin för funktionell hjärtbedömning kan i stort sätt också användas på foster.

(0 kommentarer)

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer - Från intrauterin blodtransfusion till fetoskopisk kirurgi, shuntinläggning, laserbehandling och radiofrekvensablation 1388

Invasiv fosterterapi i Sverige i dag innefattar minimal­invasiv fetoskopisk kirurgi, ultraljudsledd intrauterin blodtransfusion till foster, ultraljudsledd shuntinläggning och interstitiell laserbehandling och radiofrekvensablation. 

(0 kommentarer)

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet - Etablerad behandling vid ryggmärgsbråck – i framtiden skymtar artificiell placenta och stamcellsterapi 1392

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet med fokus på att förbättra naturalförloppet vid livshotande och svåra medfödda missbildningar och sjukdomar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!