Annons
Annons Annons

Nr 35–36/2018

Inledare

Här vill läkare ta makten med ett eget parti 1299

2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem.

(0 kommentarer)

Signerat

Handledning måste bygga på hög kvalitet 1301

»De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.«

(1 kommentarer)

Debatt

Valet, vården och makten 1312

I Dagens Nyheter/Ipsos opinionsmätning i juni i år var vården den viktigaste valfrågan. Frågan är dock hur mycket makt politiker har över den praktiska sjukvården, skriver Lars Jacobsson.

(0 kommentarer)

En miljon högskoleår, men först ett systemfel 1312

Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? undrar Peder af Geijerstam.

(8 kommentarer)

Nyheter

Allmänläkare hittar ny plattform på nätet 1302

Facebook-gruppen »Läkare inom allmänmedicin« har snabbt blivit en mötesplats för allmänläkare i hela landet. Här dryftas många goda exempel – men också ett och annat klurigt zebrafall.

(2 kommentarer)

Läkare: »Ovärdig« arbetsmiljö på akuten i Helsingborg 1302

Den här sommaren har varit den värsta någonsin – det säger Marie Wedin, ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening apropå arbetssituationen på akuten vid Helsingborgs lasarett. Sjukhusets ledning känner dock inte igen den bilden.

(3 kommentarer)

»Ordbyte har haft sin gyllene tid« 1302

I slutet av 1990-talet startade den debattglade Anders Hernborg, numer pensionerad allmänläkare, mejlforumet Ordbyte för att samla kollegorna i primärvården. Nu har forumet funnits i 18 år.

(0 kommentarer)

Politiker eniga om personalbristen i vården: - »Vi har ingen vårdkris – vi har en personalkris« 1304

Det blev en sjukvårdspolitisk debatt i Östersund med högt tempo och tonläge. Men bakom den slagkraftiga fasaden märktes ändå en ganska stor enighet partierna emellan.

(0 kommentarer)

Jämtlandsläkare: - »En bättre debatt än förväntat« 1304

Läkarföreningen i Jämtland var nöjd med den sjukvårdspolitiska debatt som hölls i Östersund på onsdagen, även om den fick mindre glesbygdsfokus än de hade hoppats. »Det var mycket som vi gillade att höra«, säger Sara Sehlstedt.

(0 kommentarer)

Alliansen presenterar gemensam satsning för vården 1305

Alliansen har bland annat enats om att återinföra kömiljarden om de vinner valet. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren varnar dock för en risk för undanträngningseffekter.

(4 kommentarer)

S vill stoppa vårdens beroende av hyrpersonal 1305

Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen.

(2 kommentarer)

Läkarlett parti siktar på egen majoritet 1306

På flera håll runt landet försöker sjukvårdspartier ta sig in i landstings- och regionfullmäktige. I Landstinget Sörmland är det läkarledda partiet Vård för pengarna tredje största parti – och vill växa ännu mer.

(1 kommentarer)

Sjukvårdspartierna landet runt 1309

Ett antal sjukvårdspartier ställer upp i valen till region- och landstingsfullmäktige den 9 september. Läkartidningen har listat dem. 

(0 kommentarer)

Svårt för vårdpartier att få makt nationellt 1310

Försvagade väljarband till traditionella partier och att vårdfrågor blivit allt viktigare. Det ser Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet, som förklaring till att sjukvårdspartier blivit maktfaktorer i flera landsting.

(0 kommentarer)

Krönika

»Varför håller vi fast vid 1800-talsteknik när det finns modern sådan som är så mycket bättre?« 1315

Varför klamra sig fast vid rutinen att verbalt tolka de fynd som otoskopet – en 1800-talsuppfinning – visar i samband med en öronundersökning? Det finns i dag digitala metoder för visuell dokumentering i bilder som säger mer än tusen ord, påpekar Jakob Ratz Endler i sin krönika.

(10 kommentarer)

Kultur

Varje dag som en fest – utan kallprat 1350

Stormtrivs på jobbet som husläkare gör Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, Stockholm. »Det är ett otroligt roligt, stimulerande och viktigt jobb där man betyder så mycket för så många«, skriver han.    

(6 kommentarer)

Vår sjukvård är värd att vårda 1350

Tänk, så oändligt många möjligheter vi har. Svensk sjukvård är värd alla rosor, anser Christer Winninge, distriktsläkare i Borlänge. »Låt oss vara tacksamma över sjukvården i Sverige och att de allra flesta får del av den«, skriver han i en hyllning. 

(1 kommentarer)

En rik dag på jobbet 1351

Att arbeta som läkare är att bli rik på andras erfarenheter, skriver läkaren Yvonne Jarlvik i denna dikt från kliniken.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Sjukhushunden Livia lyckligast när hon får jobba med patienter 1353

Ann Edner, överläkare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, driver en studie med målsättning att dokumentera effekten av hund som komplementär behandling av barn.  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning 1317

»Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.«

(1 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Alexandra Horvath 1317

Alexandra Horvath, läkarstudent och forskningsamanuens, har tillsammans med kollegor har skrivit två ABC-artiklar.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kylbehandling av nyfödda har minskat svåra skador 1318

Kylbehandling av nyfödda som exponerats för svår syrebrist vid förlossningen har varit klinisk rutin sedan ett decennium. Uppföljning via kvalitetsregister visar nu en sjunkande andel barn som drabbats av svår CP-skada.

(0 kommentarer)

Nya rön

Typ 1-diabetes – 17,7 år till mål 1321

Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet.

(6 kommentarer)

Att skriva om traumat var effektivt vid PTSD 1321

En metod som går ut på att i sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid PTSD. Det visar en non-inferiority-studie.

(0 kommentarer)

Optimal riskfaktorkontroll av stor betydelse vid typ 2-diabetes 1322

I en stor nationell kohortstudie visas att personer med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade liten eller ingen förhöjd risk för död, akut hjärtinfarkt och stroke jämfört med den allmänna befolkningen.

(1 kommentarer)

Snabb ökning av rituximab mot MS i Sverige 1322

Andelen MS-patienter i Sverige som behandlas med rituximab »off label« är hög och ökar kraftigt, visar en ny studie. Samtidigt saknas långtidsdata avseende rituximabs biverkningsprofil hos MS-patienter, och artikelförfattarna påtalar vikten av att rapportera biverkningar.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Kylbehandling efter förlossnings­asfyxi minskar skadeutveckling - Barn med cerebral pares får bättre funktion, visar retrospektiv genomgång i kvalitetsregistret CPUP 1324

Kylbehandling efter förlossningsasfyxi är associerad med lägre andel barn med den svåraste graden av rörelsehinder bland de barn som får CP. En lägre andel med kognitiv funktionsnedsättning anas bland kylbehandlade barn jämfört med icke-kylbehandlade barn med CP efter förlossningsasfyxi.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Tyreotoxisk kris maskerades av ketoacidos 1329

En tidigare frisk 37-årig man insjuknade i en tyreotoxisk kris och diabetisk ketoacidos. Kombinationen är mycket ovanlig och kan försvåra diagnostiken då ketoacidosen sannolikt döljer det för tyreotoxisk kris typiska symtomet feber.

(1 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Smärta i nacke och rygg, del 2 - Behandling 1332

Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!