Annons
Annons Annons

Nr 36 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Medicinbyten spelar roll 1403

»Läkemedel är kanske vårt viktigaste terapeutiska instrument. Det instrumentet förtjänar mer uppmärksamhet.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Fördomar om psykisk sjukdom hindrar många att söka hjälp - Europeiska psykiaterföreningen arbetar för att stärka tilliten till psykiatrin 1422

Varje år lider en tredjedel av Europas befolkning av psykisk sjukdom. Färre än en tredjedel av dem får behandling av psykiatrisk expertis. Åtgärder som stärker förtroendet för psykiatrin samt mental hälsoförståelse skulle kunna öka andelen hjälpsökande.

(6 kommentarer)

Nya rön

Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius – en zoonotisk bakterie i vardande? 1424

Vi bör alla ha i åtanke att även husdjur kan vara en källa till svårbehandlade, multiresistenta bakterier, skriver Gustaf Starlander och Åsa Melhus.

(0 kommentarer)

Knäledsartroskopi hos medelålders patienter gör nytta 1424

Smärtan hade efter 12 månader minskat mer efter kirurgi och fysioterapi än efter enbart fysioterapeutisk träning, enligt en randomiserad studie som beskrivits i tidskriften Osteoarthritis and Cartilage.

(0 kommentarer)

Färre Borreliafall med färre hjortdjur 1425

I områden med relativt hög mänsklig aktivitet och där hjortdjursbestånd resulterat i många fästingar kan en kraftig avskjutning av stammen leda till avsevärt minskad risk för human borrelios.

(5 kommentarer)

Inflammationsmarkör kopplad till depression i tonåren 1425

Barn med högre nivå av IL-6 vid nio års ålder löpte större risk för depression samt för psykos eller psykotiska erfarenheter i tonåren, enligt en studie från Storbritannien.

(0 kommentarer)

Översikt

Skadepanoramat är idrottens baksida 1427

Motion och idrott är bra – glädjefyllt och hälsobringande. Men motion och idrott har också en baksida i risken för problem med överbelastning och skador. I högriskzonen finns självfallet elitidrottarna, men även vanliga vardagsmotionärer kan drabbas.

(0 kommentarer)

Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati 1428

Att börja träna igen är den viktigaste behandlingen vid överbelastningsskada i akillessenan. Men träningen måste ske under kontroll och i lagom takt. Att utvärdera eventuella symtom efter träningen är avgörande för rätt anpassad träningsintensitet.

(0 kommentarer)

Individualiserad behandling viktig vid akut hälseneruptur 1432

Ett ökat intresse för motion högre upp i åldrarna har gjort att incidensen av akuta hälsenerupturer ökar. Viktigt är att diagnosen inte fördröjs, och att välja rätt behandling för varje patient. 

(0 kommentarer)

Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister 1436

Det finns en viss likhet mellan hjulaxlar på till exempel tåg och ben i människokroppen – båda riskerar att drabbas av stressfraktur, dvs att mikrosprickor vid ogynnsamma omständigheter kan växa till en fraktur.

(0 kommentarer)

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada 1440

Alltid rehabilitering, ibland rekonstruktion. Så lyder behandlingsstrategin vid främre korsbandsskada – i princip. Individualiserad behandling är nämligen också en hörnsten; varje enskilt knä har sina egna förutsättningar.

(0 kommentarer)

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta 1445

Många patienter besväras av smärta orsakat av så kallad femuro-acetabulärt impingement. Det kan förekomma hos yngre idrottsutövare, men också hos medelålders individer med symtom som påverkar vardagslivet.

(0 kommentarer)

Kirurgi vid proximal hamstringsruptur ger oftast bra resultat 1450

Elitidrottare i 25–30-årsåldern och motionsaktiva 40–50-åringar är största riskgruppen för proximal hamstringsruptur. Tidig diagnos är A och O – tidig kirurgisk behandling (inom 2 till 3 veckor) ger snabbare normalisering av funktion.

(0 kommentarer)

Signerat

Avskyvärt attackera vårdpersonal i krig 1407

»Läkarförbundet fördömer de brott som sker mot den internationella humanitära rätten och kräver att alla respekterar den …«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Färre vårdrelaterade infektioner kräver mer än basala hygienrutiner 1408

Om man vidgar begreppet hygienrutiner till att omfatta mer än basala hygienrutiner förebyggs vårdrelaterade infektioner, skriver företrädare för Svensk förening för vårdhygien.

(0 kommentarer)

Apropå! Komplicerade journaldatasystem - »Detta lär det bli bakläxa på« 1409

Vem vågar återgå till systemen från 1990-talet, Infodoc, Profdoc och dylika enkla och praktiska lösningar, undrar Martin Nordfors.

(1 kommentarer)

Nödvändigt minska ohälsan i utsatta bostadsområden 1454

Att förstärka hälso- och sjukvårdsresurserna är en viktig pusselbit för att öka integrationen i utsatta bostadsområden, skirver Jan Halldin.

(0 kommentarer)

»Surfa in« på biblioteket hemifrån 1455

Sjukhusbiblioteket i Dalarna har utvecklat en tjänst som ger användaren enkel och snabb åtkomst till medicinsk information.

(0 kommentarer)

Erfarenheter av PRISS-projektet: - Infektionsförebyggande arbete kan aldrig avslutas 1456

Målet för projektet PRISS var att halvera frekvensen av protesrelaterade infektioner, minska onödigt lidande och minska kostnaderna för samhället.

(0 kommentarer)

Nyheter

Frågor och svar om vården inför valet - Det vill partierna – och Läkarförbundet 1410

När det gäller behovet av samordning av ST-tjänster, att vårdgarantin bör ses över och att styrsystemen behöver förändras finns det en samsyn mellan flertalet partier och Läkarförbundet. Det visar Läkartidningens enkät.

(0 kommentarer)

AT-rankning 2014: - Större skillnad mellan de bästa och sämsta orterna 1416

Det spelar stor roll var du gör din AT. Klyftan mellan de bästa och de sämsta orterna har växt, enligt årets AT-rankning från Sveriges yngre läkares förening.

(0 kommentarer)

AT-rankning 2014: - Kirunas väg till toppen 1417

För tre år sedan kritiserades Kiruna sjukhus för att AT-läkarna fick för lite handledning och gick ensamjourer. I år toppar sjukhuset AT-rankningen. Läkartidningen åkte till Kiruna för att ta reda på vad som hänt.

(0 kommentarer)

Johan von Schreeb: - »Den här katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker« 1420

Den svenske läkaren Johan von Schreeb är i Sierra Leone för att koordinera de internationella sjukvårdsinsatserna. Ebolautbrottet skiljer sig dramatiskt från andra katastrofer han arbetat med. »Ingen kommer hit frivilligt«, säger han.

(0 kommentarer)

Ebola-DNA kartlagt – men flera av studiens medförfattare har dött 1420

Forskare från USA har tillsammans med kollegor från Sierra Leone lyckats DNA-sekvensera det västafrikanska ebolautbrottet tack vare en ny teknik. Men fem av artikelförfattarna är i dag döda efter att ha smittats av viruset.

(0 kommentarer)

Kritik mot indragna primärvårdsjourer i Kiruna 1420

Från och med i höst ska distriktsläkarna i Kiruna enbart arbeta dagtid. Men beslutet kan leda till att orten förlorar de få fastboende primärvårdsläkare man har, enligt Läkarföreningens ordförande.

(0 kommentarer)

Kultur

De vågade livet för att hjälpa krigsfångarna - Om svenska humanitära insatser i Ryssland 1915–1922 1458

Uppsalastudenten Sven Hedblom avbröt studierna och reste 1915 som Röda korsdelegat till i Sibirien. Hans uppgift var att dela ut förnödenheter bland krigsfångar och behövande, men insatsen kom att kosta honom livet. 

(0 kommentarer)

Recension

Erfaren pediatriker bjuder på bonuskunskap 1460

Tor Lindberg, professor emeritus i pediatrik bjuder på en hel del bonuskunskap ur sin långa kliniska efarenhet. En bok lämplig att ha till hands på varje vårdcentral, anser recensenten.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!