Annons
Annons Annons

Nr 36–37/2016

Inledare

Bra att Kjell Asplund var tydlig i kritiken 1439

Med tanke på den viktiga roll som detta fall spelar inom svensk vård är det lätt att utlova en fortsatt noggrann bevakning av det.

(0 kommentarer)

Signerat

Debattörer missuppfattar läkarnas jouravtal 1441

»Jouravtalet ger helt enkelt mycket och avancerad vård för pengarna.«

(3 kommentarer)

Debatt

Migrän bakom stor del av den ökande sjukfrånvaron - Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar 1452

Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom.

(2 kommentarer)

Om IVO och bristen på psykiatrer 1452

Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden. 

(4 kommentarer)

Resistenta cancerceller orsakar majoriteten av dödsfallen i cancer - Dags för paradigmskifte – nanomedicin ger oss nya möjligheter 1454

Klinisk onkologi står inför ett paradigmskifte, skriver Sten Friberg. Fokus måste vara att bekämpa de farliga terapiresistenta stamcellerna.

(0 kommentarer)

Nyheter

Två verksamhetschefer på Karolinska tar timeout 1442

Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen.

(2 kommentarer)

KI ber patienter om ursäkt 1442

Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga.

(3 kommentarer)

Sjukhuset får svidande kritik för Macchiarini 1442

Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. 

(3 kommentarer)

Leijonborg avgår ur KI:s styrelse 1443

Lars Leijonborg avgår i förtid som styrelseordförande i Karolinska institutet efter Macchiarini-affären. Det meddelar han i ett pressmeddelande.

(2 kommentarer)

En lång rad brister i KI:s hantering av Macchiarini 1443

Slarvig rekryteringsprocess, bristande respekt för regler och dåligt ledarskap. Det är några av utredaren Sten Heckschers slutsatser om Karolinska institutets hantering av Macchiarini-ärendet.

(1 kommentarer)

Sylfs AT-rankning: - »Skrämmande många AT-läkare saknar personlig handledning« 1444

AT-tjänstgöring utan personlig handledning. Ingen eller liten återkoppling på kompetensutvecklingen. Det är en verklighet för många AT-läkare som framkommer i årets upplaga av Sylfs AT-rankning. »Det är gans­ka skrämmande siffror inom kirurgi. Uppemot tio procent träffar inte sina handledare över­huvudtaget på placeringen«, säger Emma Spak, ordförande i Sylf.

(0 kommentarer)

Avesta behåller topplats i årets AT-rankning 1444

Sjukhusen utanför storstäderna hamnar i topp i 2016 års upplaga av Sylfs AT-rankning. Avesta, Arvika och Kiruna är de tre bästa orterna. Avesta får topplaceringen med 5,88 poäng på en sexgradig skala. 

(0 kommentarer)

Peter Gøtzsche på krigsstigen mot psykiatrin 1448

Den danske läkaren Peter C Gøtzsche är tillbaka med en ny bok. Denna gång är det psykiatrin som utsätts för hård kritik. Och han är tuff i sina omdömen. Läkare och myndigheter korrumperas av läkemedelsbolagen och ljuger för patienter och medborgare, 98 procent av dagens psykofarmakaanvändning är onödig och man bör förbjuda läkemedelsbolagen att göra kliniska studier, är några av åsikterna han för fram.

(53 kommentarer)

Krönika

»De placerar en kvinnlig student i varje smågrupp om tre – just för att garantera en livmoder.« 1457

Läkarstudenten Sofia Zettermark, som skriver krönikan i detta nummer, kom plötsligt ovanligt nära sin anatomi när hon såg sin livmoder och urinblåsa skymta fram på skärmen i samband med ultraljudsundersökningen. Och att ultraljudsproben hanterades av en av hennes manliga kurskamrater föranledde också en del funderingar. 

(10 kommentarer)

Kultur

Samhällets syn på dödfödda barn – förr och nu 1498

Synen på dödfödda barn, och handläggningen av dem, har förändrats genom åren. Från att på 1500-talet ha vägrats kyrklig begravning över huvud taget kan i dag även knappt fullgångna foster begravas enligt gängse ordning. Hans K:son Blomquist, tidigare överläkare i barnhälsovård, berättar.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Låten om att googla symtom gjorde kollegerna upprörda 1501

Öron-näsa-hals-läkaren och foniatern Henrik Widegren på Skånes universitetssjukhus i Lund har många strängar på sin gitarr. Tidigare i år släppte han sitt andra album med sjukvårdslåtar, kallat »Absolute landsting 2«. Men han är också tv-aktuell i programmet »Fråga Lund«. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Stig Thunell 1459

Stig Thunell, med dr, docent, Karolinska institutet, Stockholm, har skrivit en artikel om genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken.

(0 kommentarer)

Reflexion

Bli flera hundra år en möjlighet – för hajar 1459

»Det väckte där­för stor uppmärksam­het när … man åldersbestämt ett exemplar av grönlandshajen till 392 år.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Fetma är inte självklart skadlig hos alla individer - Intresset ökar för betydelsen av »metabolt frisk fetma« – hormonet neurotensin kan ge nya läkemedel mot fetma 1460

Det finns en rad paradoxer med fetma, bl a att icke-kirurgisk fetmabehandling inte kunnat reducera kardiovaskulär sjukdom trots gynnsam riskfaktorförbättring. ”Metabolt frisk fetma” kan vara en undergrupp som är värd närmare studier för att undersöka heterogenitet för fetma och risk för kardiovaskulär sjukdom.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp 1462

Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen.

(0 kommentarer)

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom 1462

Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas.

(0 kommentarer)

Riskfaktorer för cerebral pares studerade i fall–kontrollstudier 1463

Missbildningar, infektioner och asfyxi är de dominerande riskfaktorerna hos fullgångna barn, enligt en avhandling.

(1 kommentarer)

Oklart varför prevalensen av sarkoidos skiljer sig geografiskt 1463

Prevalensen av sarkoidos var högst i den nordvästra delen av Sverige och lägst i sydöstra delen av landet, enligt den hittills största epidemiologiska studien över sarkoidos.

(4 kommentarer)

Översikt

Genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken - Mer än hundra läkemedel är potentiellt livshotande vid akut porfyri 1465

I Sverige finns i dag omkring 1 200 anlagsbärare för akut porfyri. En ny lista över läkemedelsrisk vid akuta porfyrier har nyligen publiceratsDen omfattar ca 1 300 preparat registrerade i Sverige. Publikationen  innehåller också information om mekanismerna bakom den akuta attacken och råd till patienter och läkare.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Orgasmen förändras negativt men uteblivet ejakulat ingen stor förlust - Tio män om orgasmupplevelse och ejakulationsbortfall efter radikal prostatektomi 1470

Upplevelsen av orgasm kan blekna efter radikal prostatektomi men ejakulationsbortfall sågs inte som någon förlust. Däremot upplevdes det besvärligt och hämmande att det i stället för sädesvätska kunde komma urin, enligt en kvalitativ intervjustudie med tio män som radikalopererats för prostatacancer.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Samarbete Tanzania–Sverige för bättre anestesi och intensivvård - 22 anestesiologer på 47 miljoner tanzanier … men nu börjar samarbetsprojektet ge resultat 1474

Anestesi och intensivvård är eftersatt i låginkomstländer. Samarbeten mellan hög- och låginkomstländer har föreslagits för att stärka sjukvårdssystem. Muhimbili–Karolinska Anaesthesia and Intensive Care Collaboration är ett samarbete mellan Sverige och Tanzania, vilket resulterat i omfattande kursverksamhet, personalutbyten, forskningsprojekt och nya kliniska riktlinjer.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!