Annons
Annons Annons

Nr 37/2017

Inledare

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete 1423

Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki.

(0 kommentarer)

Signerat

Oacceptabelt med hot och våld på arbetsplats 1425

»Det yttersta ansvaret att skapa en trygg arbetsplats har arbets­givaren.«

(1 kommentarer)

Debatt

Motstridiga lagar bakom debatten om hepatit C-behandling 1440

Två inlägg i Läkartidningen om behandling mot hepatit C belyser vikten av att utredningen kring finansiering, subvention och prissättning av läkemedel granskar hur läkemedelsförmånslagen och smittskyddslagen förhåller sig till varandra och sedan lämnar förslag på hur konflikter mellan dem ska lösas, skriver Mikael Hoffmann.

(0 kommentarer)

Svensk insats mot kolera bör prisas 1441

Det är dags för ett Nobelpris till Sveriges framsida, skriver Sven Britton. Priset bör gå till det svenska forskarparet Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren för deras vaccin som gör att dagens koleraepidemier kan begränsas.

(1 kommentarer)

Nyheter

Sjukhuset i Torsby – årets raket 1426

Sjukhuset i Torsby går som en raket upp till en delad niondeplats i årets AT-rankning, efter att ha placerat sig som nummer 37 förra året. Vässad handledning och en duktig AT-studierektor pekas ut som framgångsfaktorer.

(0 kommentarer)

Sylfs AT-rankning: Västervik i topp 1426

Med snittbetyget 5,75 på en sexgradig skala tar Västerviks sjukhus hem förstaplatsen i Sveriges yngre läkares förenings årliga AT-rankning. På delad andraplats hamnar Avesta och Gällivare.

(1 kommentarer)

Ökad oro för hot efter nätjournaler 1428

Efter nätjournalens intåg i Skåne tror läkare att risken för hot och våld är större, visar en undersökning.

(7 kommentarer)

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar 1428

Nu bjuder regeringen in till samtal om hur man ska förhindra hot och våld i akutsjukvården. »Säkerheten på våra sjukhus måste upprätthållas«, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

(0 kommentarer)

M vill halvera köer med ny miljard 1430

Primärvårdsreform och bredare kömiljard i Moderaternas nya vårdagenda.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren: Olyckligt att vinsttak blir valfråga 1431

En begränsning av privata vinster i sjukvården ser ut att bli en valfråga nästa år, efter att vården lyfts ur regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinsttak som kom i helgen. Men det är att reducera hälso- och sjukvården, säger Läkarförbundets ordförande till Läkartidningen.

(1 kommentarer)

Finsk stad blev internationell förebild: - Seinäjoki pressar ner viktkurvorna 1432

Den finska staden Seinäjoki har lyckats med något ovanligt. Man har fått kurvorna för barnfetma att vända neråt. Andelen feta eller överviktiga barn i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren. Resultaten har gjort Seinäjoki till en internationell förebild.

(1 kommentarer)

Utbyggd barnhälsovård ger bra start 1435

En praktiskt taget heltäckande mödra- och barnhälsovård gör det lättare att hitta problemen och ta tag i dem i tid. Det säger barnöverläkaren Arja Lassila, som är starkt engagerad i programmet mot barnfetma i Seinäjoki.

(0 kommentarer)

Svenska kommuner följer efter 1436

Flera svenska kommuner är intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki. Först ut är Värnamo.

(0 kommentarer)

Krönika

»Och så kan jag inte ordinera tablett Samvaro med durationen livslångt.« 1443

Den lilla farbrorn med silvergrått hår hade skrivits in på lungkliniken med motiveringen »causa socialis«. Nu ska han skrivas ut av Läkartidningens krönikör – som önskar att hon kunde bota hans ensamhet med recept på tablett Samvaro med durationen livslångt.

(2 kommentarer)

Kultur

Marknadsekonomi – ända in i tvättförrådet 1482

Marknadsekonomins biverkningar är kännbara ända in i landstingska tvättförråd och får byxorna att spänna över stussen framåt torsdag-fredag. Hållbara lindringsåtgärder tycks vara långt borta, enligt brev från Oscar Eriksson, ST-läkare på Mälarsjukhuset, som analyserar nuläget.

(7 kommentarer)

Stora frågor i liten podd 1483

Radiopodden »Människan & maskinen« diskuterar allt från genetikens mysterier till tron på Guds kraft. Allmänläkaren Olle Hellström har lyssnat på tankeväckande samtal kring »de stora frågorna«.

(0 kommentarer)

Oh, vilket beach-party! 1484

AT- och underläkare från hela Sverige gjorde upp om årets titel i strandvolleyboll under en helg i augusti. Se bilderna här!

(0 kommentarer)

Människor & möten

Hedrad i Skottland för arbetet som hjälper barn med CP 1485

Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi i Lund, är numera hedersmedlem i anrika Royal College of Surgeons of Edinburgh. Han blev invald som tecken på uppskattning av pionjärarbetet som förebygger höftfluxation hos barn med CP. Uppföljningsprogrammet som preventionen bygger på används i flera länder, bland andra Skottland.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ursula Werneke 1445

Ursula Werneke, ­docent vid institutionen för klinisk vetenskap, Luleå, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om Wernickes encefalo­pati.

(0 kommentarer)

Reflexion

Bra vård ryms inte i dåliga minnen 1445

»Jag ville ju höra vad vårdcentraler och lasarett gjort och sagt …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar - Ingen risk för missfärgning av tänder eller emaljhypoplasi 1446

Aktuella studier visar att doxycyklin kan ges till barn oavsett ålder utan risk för missfärgning av tänder eller emaljhypo­plasi. Peroral behandling med doxycyklin kan ersätta intravenös behandling med ceftriaxon hos barn med neuroborrelios, oavsett ålder.

(2 kommentarer)

Nya rön

Rivaroxaban och ASA minskade risk för allvarliga hjärt–kärlhändelser 1447

Behandling med den nya orala blodförtunnaren rivaroxaban plus acetylsalicylsyra minskade risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser vid stabil kranskärlssjukdom, jämfört med enbart acetylsalicylsyra. Fler av dem som fått kombinationsbehandlingen drabbades dock av en stor blödning.

(0 kommentarer)

Modell för riskskattning vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats 1447

Hur en modell för att skatta risker vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats, det beskrivs i en artikel i Journal of the American College of Cardiology. 

(0 kommentarer)

Syrgas ökar inte överlevnaden på sikt vid misstänkt hjärtinfarkt 1448

Rutinmässig syrgasbehandling ökar inte överlevnaden efter ett år hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt, visar en svensk studie i New England Journal of Medicine. Det öppnar för en ändring av praxis.

(0 kommentarer)

Symtom hos inkommande vuxna septiska patienter har analyserats 1448

Symtompresentation i relation till mortalitet hos vuxna septiska patienter har analyserats för att på sikt kunna inkludera andra variabler än vitalparametrar för att lättare kunna identifiera sepsis.

(9 kommentarer)

Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning 1449

En workshop med praktisk träning i stödjande samtalsstrategier gjorde läkarstudenter mer förberedda för att hantera kommunikationsstörningar hos patienter än enbart en föreläsning i ämnet, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Studie om läkemedel som fått villkorat godkännande väcker oro 1449

Nya fynd publicerade i JAMA väcker oro kring om det amerikanska regulatoriska systemet blivit för tillåtande.

(4 kommentarer)

Originalstudie

Innebandy är en vanlig orsak till sportrelaterade ögonskador - Skyddsglasögon bör användas vid innebandyspel på alla nivåer 1450

I Sverige är innebandy den näst största lagsporten efter fotboll. I den studie som presenteras här orsakade innebandy fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Utifrån resultaten av studien rekommenderas skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer.

(0 kommentarer)

Rapport

Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel 1454

I en multietnisk stadsdel i Göteborg har under 3 år prövats en lokal samverkansmodell för små barn med autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Ett multiprofessionellt team har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Verksamheten är nu permanentad.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Wernickes encefalopati 1458

Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet vara livshotande eller medföra Korsakoffs syndrom, en demens kännetecknad av irreversibel anterograd minnesstörning. I en ABC-artikel ges en klinisk genomgång av syndromet och sjukdomsbild och behandling beskrivs utifrån patofysiologin. 

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!