Annons
Annons Annons

Nr 38–39/2019

Inledare

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap 1431

»Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård.

(0 kommentarer)

Signerat

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat 1433

En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter.

(1 kommentarer)

Debatt

Nytt uppdrag blir startskottet för bastjänstgöring i Region Skåne 1444

Region Skåne tänker skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det stora behov av läkare vården kommer att ha framöver.

(4 kommentarer)

Donationsutredningen kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer 1444

I juni 2019 överlämnades den nya donationsutredningen till socialminister Lena Hallengren. Den kommer att ligga till grund för lagjusteringar och förändrade riktlinjer. Vi befarar att vissa av förslagen kan leda till att möjliga organdonatorer missas, skriver Sune Forsberg och medförfattare.

(1 kommentarer)

»Skrämselrubriker om hormoner sprider onödig oro« 1446

Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag, skriver Hilde Löfqvist.

(1 kommentarer)

Nyheter

Ordförande Heidi Stensmyren: »Jag känner ett starkt stöd« 1434

När man moderniserar och förändrar så påverkas organisationen. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om arbetsmiljön på kansliet. Hon känner inte igen bilden av en arbetsmiljö där medarbetare är rädda.

(5 kommentarer)

Herceptin belönas med Laskerpris 1434

Amerikanerna Michael Shepard och Dennis Slamon och tysken Axel Ullrich är några av mottagarna av årets Laskerpris. De belönas för att ha uppfunnit och utvecklat terapin Herceptin som gett många kvinnor med bröstcancer bättre prognos.

(0 kommentarer)

Arbetsmiljön på Läkarförbundet får kritik 1434

I en artikel i Svenska Dagbladet riktas kritik mot arbetsmiljön och ledarstilen på Läkarförbundet, som enligt tidigare anställda lett till att medarbetare har flytt från förbundet. Förbundsdirektören Hans Dahlgren delar inte bilden. (Artikeln är uppdaterad.)

(2 kommentarer)

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI 1435

Förra veckan kom ett utlåtande från Göteborgs universitet om att KI:s prorektor gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Nu meddelar Karin Dahlman-Wright att hon avgår, rapporterar Dagens Medicin.

(1 kommentarer)

Primärvårdsreform kommer i december 1436

Regeringen har annonserat att en proposition om primärvårdsreformen kommer i slutet av året. Och i regeringsförklaringen tog statsminister Stefan Löfven (S) upp vikten av en utbyggd primärvård, fast läkarkontakt och en ny vårdform för psykisk ohälsa.

(2 kommentarer)

Digitala vårdtjänster får godkänt av Ivo 1436

Bara 2 av 13 digitala vårdgivare hade brister i patientsäkerheten. Det visar en granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort.

(0 kommentarer)

Våldtäktsdömd student stängs inte av 1437

Lunds universitet ville stänga av en student som dömts för våldtäkt. Men nu har Högskolans avskiljandenämnd avslagit begäran. 

(2 kommentarer)

Öppet landskap blev ett lyft för Cederkliniken 1438

Det öppna kontorslandskapet var en nödlösning – nu har det blivit en grundbult i arbetssättet för läkarna på Cederkliniken i Piteå. »Stängda dörrar kan bli ett osynligt hinder«, säger verksamhetschefen Petter Tuorda.

(3 kommentarer)

Forskare: Viktigt att det finns tysta rum 1442

En studie av flytt från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor inom Örnsköldsviks kommun visar att graden av nöjdhet kan hänga ihop med arbetsuppgifterna.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet: Vi avråder från kontorslandskap 1443

Balansen mellan koncentration och kommunikation är ekvationen som måste lösas för att skapa den ultimata arbetsplatsen. Men i läkarkåren kvarstår en stark skepsis mot öppna kontorslandskap.

(0 kommentarer)

Krönika

»Att hjälpa någon att överleva går gradvis över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.« 1449

Inte lätt att sätta sig över sitt kontrollbehov vare sig i rollen som förälder eller i den som läkare. Det lyckas först när man inser vikten av att delegera ansvar till dem som måste anförtros att leva ett eget liv. Ulrika Nettelblad berättar i sin krönika. 

(1 kommentarer)

Kultur

Hur sjuk var Alexander den store? 1482

Världserövraren Alexander den store dog ung – bara 33 år gammal. En analys av källor som skrevs hundratals år efter hans död avslöjar dock att han kan ha haft en lång rad fysiska och psykiska sjukdomar som i dag finns uppräknade i diagnosbibeln ICD-10.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Jag vill få beslutsfattare och politiker att börja fundera« 1485

Morten Saksø, ST-läkare i infektionsmedicin, föreläser på Läkaresällskapet och i riksdagen om utmattningssyndrom och berättar hur han hanterade situationen när han själv blev drabbad.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Nils Erik Svedlund 1451

Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD.

(0 kommentarer)

Reflexion

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut 1451

»Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front 1452

Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv.

(1 kommentarer)

Nya rön

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord 1454

Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen.

(6 kommentarer)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL 1454

En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt.

(1 kommentarer)

Översikt

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater - En uppdatering av evidensläget 1456

Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför. 

(0 kommentarer)

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom - Observerat samband kan ge nya möjligheter till medicinering, främst av bulimia nervosa – men ännu finns kunskapsluckor 1460

Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning.

(0 kommentarer)

Rapport

Bättre labbanalys av paracetamol ger säkrare bedömning av förgiftningsfall - Bestämning av koncentrationen är grunden för rätt behandling 1463

Överdosering av paracetamol är en av de vanligaste läkemedelsintoxikationerna och kan orsaka allvarlig leverskada. Behandling med antidoten acetylcystein är vanligen effektiv. Indikation för antidotbehandling baseras framför allt på paracetamolkoncentrationen i plasma/serum.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Spontan krans­kärlsdissektion och akut koronart syndrom i peri­partumperioden - Underdiagnostiserad orsak – bör handläggas multidisciplinärt 1466

Spontan kranskärlsdissektion är en underdiagnostiserad orsak till akut koronart syndrom. Diagnosen ska misstänkas vid avsaknad av riskfaktorer för kranskärlssjukdom, framför allt hos kvinnor före och efter förlossning.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!