Annons
Annons Annons

Nr 40/2016

Inledare

Endometrios kräver kunskap för en bra vård 1659

För att bättre kunna erbjuda kvinnor med endometrios ett optimalt omhändertagande krävs en kunskap om såväl sjukdomen som lämpliga utredningar och också vilka behandlingsalternativ som är lämpligast för den enskilda kvinnan.

(0 kommentarer)

Signerat

Starkare skydd behövs vid estetisk behandling 1661

»Rimligare vore att betrakta ingreppen och konsekvenserna av felbehandlingar som medicinska …«

(0 kommentarer)

Debatt

Tillflödet av livsfarliga nätdroger fortsätter 1670

Fentanyler och andra livsfarliga nätdroger fortsätter att säljas öppet på internet. Snabba insatser krävs, skriver Anders Helander och medförfattare.

(0 kommentarer)

Rimligt språkbruk efterlyses 1671

Forskningen ska ge nyskapande medicinska upptäckter just så som historien lär oss, men också lära oss ett rimligt språkbruk, skriver Carl Persson.

(0 kommentarer)

Recept för modern behandling med pacemaker och defibrillator 1672

Sverige behöver utbildnings- och kompetenskrav samt en nationell standard för modern pacemaker- och defibrillatorbehandling, anser Hjärtrytmgruppen med stöd av Svenska kardiologföreningen.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning 1662

Fyra fall av behandling med stamcellsbehandlade organ vid Sahlgrenska universitetssjukhuset borde likställts med forskning och därför etikprövats. Det visar en extern utredning som nu är klar.

(0 kommentarer)

Nya besked om Fikru Maru – domarna sammanträder om en vecka 1663

Beskedet som kom i dag att domstolen i Etiopien bedömt den svenske hjärtläkaren Fikru Maru som skyldig visade sig inte stämma. Nu säger domstolen att den inte kan fatta beslut, men att besked kan komma på torsdag nästa vecka.

(1 kommentarer)

Så ska landstingen bli bättre på jämställdhet 1663

Kvinnorna har lägre lön och högre sjukfrånvaro medan männen är i majoritet på de allra högsta chefsposterna. Läget i landstingen speglar det som råder på arbetsmarknaden i resten av Sverige – men nu ska det bli ändring på det, lovar Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

(0 kommentarer)

Synlig ledning stärker patientsäkerhetsarbetet 1664

I Östergötland inleddes en dialog mellan högsta ledning och personal på vårdgolvet för att öka förtroendet för ledningens beslut om patientsäkerhet. Inom Skånes universitetssjukvård har man arbetat aktivt med dialoger, ronder och seminarier för att sätta fokus på patientsäkerheten.

(0 kommentarer)

»Ett brott mot mänskligheten i industriell skala« 1664

Kinesiska myndigheter avrättar tusentals samvetsfångar och använder deras organ för transplantationer, enligt en ny rapport. På tisdagen mötte författarna politiker och medier i riksdagen.

(0 kommentarer)

Upptäckt av mekanismerna bakom autofagi gav Nobelpris 1666

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016 gick till japanen Yoshinori Ohsumi för upptäckter om cellers nedbrytning och återvinning av sina egna beståndsdelar.

(0 kommentarer)

»Yoshinori Ohsumis forskning har stor medicinsk betydelse« 1668

En viktig cellfysiologisk process som har beröringspunkter med många forskningsområden. Så beskriver Thomas Perlmann, Nobelförsamlingens sekreterare, medicinpristagarens upptäckter.

(0 kommentarer)

Krönika

»Hon hade förmågan att plocka fram rätt del av sin personlighet för rätt människa.« 1675

Auskulterande hos en erfaren kollega på hälsocentralen bevittnar Ulrika Nettelblad en exceptionell förmåga att möta människor just där de befinner sig, med resultat att patienter känner sig ha träffat en doktor som förstår just deras problem. Belöningen blir ibland en vattenmelon.

(4 kommentarer)

Kultur

Baudelaires syfilis och drogbruk speglades i hans diktning 1710

Den franske 1800-talspoeten Charles Baudelaire var för somliga en stor diktare, för andra en hädare, rumlare, rebell och pornograf. Han dog 46 år gammal i slutstadiet av den syfilis som anses ha påverkat även hans diktning. Beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar om ett tragiskt men uppmärksammat människoöde.

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Bilresan till sjukhuset är nog farligare än narkosen« 1713

Mats Eriksson, narkosläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har komponerat en ljudbok som patienter kan ladda ner inför operationen. Den som undrar om det är farligt att bli nedsövd lugnar han med orden: »Bilresan till sjukhuset är nog farligare än narkosen.«  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att bemöta blivande kollegor med respekt 1677

»Det är ju vi lärare som ska se till att dessa situationer inte behöver uppstå.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Stefan Nydahl 1677

Stefan Nydahl har skrivit en översikt om åderbråck/venös insufficiens.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

God prognos vid alkohol­beroende, men få söker vård - Dagens beroendepolitik är stereotyp och förlegad – primärvården skulle kunna ge bra behandling 1678

Ansvariga vårdpolitiker bortser från de önskemål som personer med alkoholberoende har om var de ska få behandling. Mycket få vill vända sig till socialtjänsten, som dock har huvudansvaret för behandling i Sverige. I flertalet fall skulle alkoholproblem kunna behandlas i primärvården.

(0 kommentarer)

Nya rön

Bebissimulator ledde inte till färre tonårsgraviditeter 1680

Användning av bebissimulatorer i skolor leder inte till färre tonårsgraviditeter på avsett sätt, enligt en studie från Australien där simulatorerna i stället ledde till fler graviditeter.

(0 kommentarer)

Risk för underbehandling efter hjärtinfarkt hos KOL-patienter 1680

Patienter med KOL löper högre risk för sämre utfall vid hjärtinfarkt, delvis på grund av betydande samsjuklighet och eventuell underbehandling med evidensbaserad sekundärprevention, i synnerhet betablockerare visar en kommande avhandling.

(0 kommentarer)

Låg maximal syreupptagningsförmåga ökade risken för död 1681

Det finns ett tydligt samband mellan låg maximal syreupptagningsförmåga i medelåldern och risken för död. Det visar en populationsstudie där män i Göteborg följdes upp under 45 år. Endast rökning hade större betydelse för död. 

(0 kommentarer)

Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos kvinnor med stroke 1681

Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology.

(2 kommentarer)

Index för insulinresistens stark prediktor för hjärt–kärlsjukdom 1682

Cederholm index var starkaste prediktor för såväl utveckling av diabetes som icke-dödlig/dödlig hjärtinfarkt och hjärt–kärlsjukdom när fyra index för insulinresistens jämfördes.

(1 kommentarer)

Kronisk sjukdom hos ungdomar kopplades till riskbeteenden 1682

Kombinationen av kronisk sjukdom och få skyddsfaktorer hos ungdomar är kopplad till flera riskbeteenden, till exempel droganvändning och våldsamt beteende. Det visar en avhandling om skyddsfaktorer, riskbeteenden och samsjuklighet med ADHD hos ungdomar med typ 1-diabetes och andra kroniska sjukdomar.

(0 kommentarer)

Översikt

Nya behandlingar av åderbråck med goda resultat 1684

I dag finns flera moderna minimalinvasiva metoder för behandling av åderbråck och ytlig venös insufficiens. Mycket goda resultat, kort konvalescens, lägre recidivfrekvens samt färre biverkningar och komplikationer än tidigare uppnås med dessa metoder.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Svårt att söka och få hjälp för alkoholproblem - Yrkesverksamma, socialt etablerade föredrar individuell samtalsbehandling och privat vårdgivare, visar enkätstudie 1688

Trots att det finns effektiva behandlingar av alkoholproblem undviker många att söka vård. Det gäller inte minst socialt etablerade personer med mindre allvarliga problem. Vården behöver bli bättre på att uppmärksamma och identifiera dessa personer och erbjuda dem vård.

(1 kommentarer)

Utbildning och forskning

Djup hjärnstimulering vid psykiska sjukdomar visar lovande resultat - Men behandlingen är fortfarande experimentell 1692

Djup hjärnstimulering är en etablerad behandling vid rörelsestörningar och har visat sig vara en säker metod. Resultaten av djup hjärnstimulering för svåra och terapiresistenta depressioner och tvångssyndrom har varit lovande, men erfarenheterna vid psykia­triska tillstånd är fortfarande begränsade.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!