Annons
Annons Annons

Nr 42/2016

Inledare

Undervisning ­– ett sätt att skapa bättre sjukvård 1779

 Med Storbritannien som förebild har universitetslektor Martin Wohlin introducerat pedagogisk AT i Uppsala.

(0 kommentarer)

Signerat

Övertid är inte gratis tid eller fri nyttighet 1781

»… förkryssad ruta om att den anställde inte har rätt till övertids­ersättning.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkemedelsbehandling kräver övning och handledning 1790

Behandling med läkemedel är en kärnarbetsuppgift för läkare. Grundutbildningen bör hjälpa studenterna att växa in i rollen, skriver Anna Eriksson och Susanna M Wallerstedt.

(0 kommentarer)

»Mission impossible« för mödrahälsovården? 1790

En pressad arbetssituation kan påverka möjligheten att rekrytera kvinnor med utländsk härkomst till kliniska studier. Det visar en studie inom mödrahälsovården, som Ulla Björklund och Susanne Georgsson redogör för.

(0 kommentarer)

Nej till oskuldskontroller 1792

Läkarkåren måste ta sitt ansvar gällande oskuldskontroller. Camilla Starck, Mia Fahlén och Gertrud Åström föreslår ett handlingsprogram för vården och efterlyser nationella riktlinjer.

(7 kommentarer)

Nyheter

Norrbottens läns landsting sparar genom att koncentrera vården 1782

Norrbottens läns landsting hoppas spara mellan 30 och 50 miljoner kronor, bland annat genom att koncentrera den specialiserade vården. Från läkarföreningen är man inte överraskad över att det kommer nya sparförslag.

(2 kommentarer)

Ord står mot ord i tillståndsfråga på Karolinska 1782

Ett antal stamcellsbehandlingar av för tidigt födda barn vid Karolinska universitetssjukhuset har uppgetts sakna tillstånd från Läkemedelsverket. Men enligt IVO är det högst oklart om något sådant behövdes.

(0 kommentarer)

IVO kräver hårdare koll av hyrläkare 1783

Hyrläkarsystemet inom primärvården kostar mycket och riskerar samtidigt att påverka vårdkvaliteten, arbetsmiljön och patientsäkerheten negativt. Det skriver IVO i en ny rapport och ger samtliga granskade landsting rejäl bakläxa.

(4 kommentarer)

KI backar om nätcensur 1783

Det omdiskuterade webbfilter som ska införas på Karolinska institutet (KI) blir betydligt mindre omfattande än planerat. Det meddelar universitetsdirektör Per Bengtsson på KI:s internwebb.

(0 kommentarer)

Visselblåsare: »Macchiarini-skandalen kan växa« 1784

Macchiarini-skandalen är bara i sin linda och dessvärre finns potential för att den både kan bli ännu större och internationell. Det säger Oscar Simonson, en av de fyra visselblåsarna som slog larm i fallet Macchiarini.

(1 kommentarer)

Statsministern: Fikru Maru måste få vård 1784

Den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus lunga kollapsade för fjärde gången i natt. Statsminister Stefan Löfven säger till SVT Nyheter att regeringen nu agerar på alla tänkbara nivåer för att Fikru Maru ska få vård.

(1 kommentarer)

Pedagogisk AT ska förbättra sjukvården 1786

Sex månaders förlängd AT med enbart fokus på undervisning och pedagogisk utveckling. Med Storbritannien som förebild har universitetslektor Martin Wohlin introducerat pedagogisk AT i Uppsala.

(4 kommentarer)

»Bra att förstärka det pedagogiska intresset i läkarkåren« 1788

Philip Chalkiadakis var först ut att göra pedagogisk AT i Uppsala. Han har haft stor nytta av sina kunskaper, anser han.

(0 kommentarer)

Pedagogisk AT i Östergötland - »Studenternas intresse en viktig drivkraft« 1789

Pedagogik-AT finns sedan våren 2015 i både Linköping och Motala med en AT-läkare per termin vid varje sjukhus.

(0 kommentarer)

Krönika

»Det svåraste blir att förklara att man inte får bli gravid under cancerbehandling« 1795

Tolken översätter utan att förstå någonting. Sonen förstår men har svårt att förmedla allt. Patienten, mångbarnsmamman från ett annat land, säger plötsligt på svenska: »Min kropp gråter«. Nina Cavalli-Björkman berättar om en cancerbehandling.

(1 kommentarer)

Kultur

N-strålarna var inbillning men forskningen inget fusk 1830

Hypoteser som till en början får empiriskt stöd, men som sedan ändå visar sig vara felaktiga, kan inte automatiskt uppfattas som forskningsfusk. Och vem garanterar att hypoteser som på sikt visar sig vara vetenskapligt framgångsrika varit helt fria från evidensfusk? Läs om fallet med N-strålarna.

(0 kommentarer)

Nu vet vi var skon klämmer 1832

En liten barnsko och fertilitet.Två vitt skilda saker – eller?

(0 kommentarer)

Människor & möten

Jag försöker stimulera kandidaterna till att tänka själva 1833

Ida Bergman, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, har valts fyra gånger till bästa handledare på arbetsplatsen, Södersjukhuset, Stockholm. Kandidaterna hon handleder tycks uppskatta hennes pedagogiska strategi att stimulera dem till självständigt tänkande.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Disa Dahlman 1797

Disa Dahlman, AT-läkare och doktorand, är en av författarna till en artikel om ett projekt där patienter med substitutionsbehandling erbjuds egen, lättillgänglig primärvård.

(0 kommentarer)

Reflexion

Hur har vi det med samtalstonen? 1797

»En eller två spydiga och svepande kommentarer kan alltså mätbart sän­­ka kvaliteten …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Steg mot rationell introduktion av nya läkemedel i Sverige - Med nationell upphandling, kritisk värdering och regional uppföljning används nya läkemedel effektivt 1798

Nya dyra läkemedel måste utvärderas kritiskt av ojävig expertis innan de introduceras i den svenska hälso- och sjukvården, och upphandlingen bör göras på nationell bas för att få en rimlig prissättning.

(0 kommentarer)

Nya rön

Undvikande copingstrategier kopplade till självmord 1800

Det finns ett samband mellan undvikande copingstrategier och suicidbenägenhet. I en ny avhandling visas också att patienter som gjort suicidförsök och som har en viss variant av BDNF-genen tycks ha ökad benägenhet att använda undvikande copingstrategier.

(0 kommentarer)

Barn till pappor som rökt i tonåren hade ökad risk för astma 1800

En ny studie stödjer hypotesen att pojkars exponering för skadliga substanser i tidiga tonår ökar risken för icke-allergisk astma i nästa generation.

(0 kommentarer)

Läkemedelsbiverkningar på akuten är vanliga men rapporteras inte 1801

Läkemedelsbiverkningar är vanliga på akuten och rapporteringen och dokumentationen av biverkningar brister. Det bekräftar en ny svensk studie. Nästan en femtedel av patienterna lades in i slutenvården helt eller delvis på grund av biverkningssymtom, och det bedömdes att en knapp fjärdedel hade kunnat förebyggas.

(0 kommentarer)

Missfall orsakades av det myggburna Rift Valley-feberviruset 1802

Rift Valley-feber sprids genom ett myggburet virus och orsakar svåra infektioner hos djur och människor i Afrika samt på Arabiska halvön. I en nyligen publicerad studie visas för första gången att Rift Valley-feber även kan orsaka abort hos människa.

(0 kommentarer)

Luftföroreningar kopplade till förkalkning av hjärtats kranskärl 1802

Evidensen för att luftföroreningar ökar risken för hjärt–kärlsjukdom har stärkts i och med en banbrytande longitudinell kohortstudie från USA, som visar ett samband mellan luftföroreningar och förkalkning av hjärtats kranskärl.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Nya läkemedel kan nomineras för introduktionsfinansiering - Prioriteringen bygger på medicinsk och vetenskaplig värdering – goda erfarenheter från process i Västra Götalandsregionen 1804

I Västra Götalandsregionen finns en process där ny och resurskrävande läkemedelsbehandling kan nomineras för särskild introduktionsfinansiering, varefter beslut om tilldelning baseras på medicinsk och vetenskaplig värdering av sakkunniga med redovisade jäv. En övergripande analys talar för att processen kan bidra till rationell läkemedelsanvändning.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Betalningsviljan för nya läkemedel bygger på etiska principer - NT-rådet tolkar riksdagens plattform för prioritering 1809

Landstingens råd för nya terapier (NT-rådet) har formulerat ett policydokument som tolkar riksdagens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården och operationaliserar dess principer i fyra dimensioner: tillståndets svårighetsgrad, tillståndets sällsynthet, effektstorlek och datatillförlitlighet.

(0 kommentarer)

Rapport

Egen primärvård för patienter med substitutionsbehandling - Vårdcentral och LARO-mottagningar i Malmö driver pilotprojekt 1815

I Malmö tillämpas ett för Sverige unikt samarbete mellan två mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende och en vårdcentral, med syfte att erbjuda lättillgänglig primärvård till patienter i sustitutionsbehandling.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!