Annons
Annons Annons

Nr 43/2018

Signerat

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta 1737

»Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.«

(5 kommentarer)

Debatt

Så sätter vi global hälsa i fokus i Sverige 1746

Nu finns en plan för Sveriges insatser vad gäller global hälsa inom ramen för Agenda 2030. Bistånd har även fortsättningsvis en viktig roll, men vårt arbete med global hälsa omfattar mycket mer, konstaterar Anders Nordström, läkare och ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet.

(1 kommentarer)

Bättre status 2018: Livsstilsfaktorer i kirurgiska kvalitetsregister 1746

Dokumentationen av levnadsvanor i svenska kirurgiska kvalitetsregister är bättre än tidigare rapporterat, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Detta bör prioriteras, skriver Hanne Tønnesen och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarflykt från Södersjukhuset – läkarfacket hoppas på politikerna 1738

Flera seniora läkare har lämnat Södersjukhuset, där internmedicin är hårt drabbat. Facket ser med oro på utvecklingen i Stockholm, men hyser hopp inför samtal med politiker när dammet efter valet har lagt sig. 

(0 kommentarer)

Kritik mot den politiska styrningen av Försäkringskassan: - Från personliga möten till fokus på läkarintyg 1738

Rättssäkerheten hotas av regeringens sätt att styra Försäkringskassan, enligt en ny rapport. Det politiska målet om att minska sjukskrivningarna har påverkat handläggningen – trots att lagen är densamma. Och läkarintyget har fått en mer central roll i bedömningen.

(2 kommentarer)

Digital vård hissad och dissad i debatt med strulande teknik 1739

Digitala vårdgivare mötte skeptiker i en debatt kantad av mer teknikfrågor än tänkt.

(0 kommentarer)

Läkemedelsboken borta om ett år 1739

Läkemedelsverket lägger ned Läkemedelsboken vid årsskiftet – det uppger företrädare för myndighetens ledning i ett mejl till läkemedelskommittéerna i landsting och regioner. Mårten Lindström, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län, tycker att det är synd. (Uppdaterad kl 16.00.)

(22 kommentarer)

IVO gillar inte »fiktiv avdelning« 1739

FIKA, alltså »fiktiv avdelning«, kan göra det svårt att se faktiska väntetider, menar Inspektionen för vård och omsorg.

(3 kommentarer)

Svenska läkare i England: - Brexit är ett hot mot kompetensen i vården 1741

En hård Brexit kan få katastrofala följder för Storbritanniens sjukvård. Det menar det brittiska läkarförbundet, som bland annat ser en betydande risk att många läkare söker sig bort från landet. Läkartidningen har pratat med några svenska läkare som arbetar i England, och de bekräftar oron för personalbrist i vården.

(0 kommentarer)

Krönika

»Utveckling, strategi, planering … I första hand måste man väl se till att befintlig IT fungerar?« 1749

Gott om planerare, tunnsått med lösningar – särskilt när det gäller IT. Utvecklare med helikopterseende står handfallna när praktiska problem i vardagsverksamheten pockar på akutingripanden. Röntgenläkaren Per Hintzes krönika är embryot till en strategi för åtgärd.  

(3 kommentarer)

Kultur

North Carolina, USA: - En natt på psykakuten 1778

I USA kan vem som helst över 18 år initiera vårdintyg och intagning på psykakuten, samtidigt som akutpsykiatrin är kaotisk och underfinansierad. Erik W Larsson, ST-läkare i psykiatri, Stockholm, berättar om en erfarenhet när han själv arbetade inom systemet. 

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Flera år var jag enda kvinnliga läkaren på europeisk elitnivå« 1781

Matilda Lundblad är idrotts- och lagläkare för fotbollslagen IF Elfsborg (herrar) och Göteborgs FC (damer). Hon sågs nyligen i SVT där hon intervjuades om att utbudet av fotbollsskor för damer är begränsat.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Patient–läkar­relationen i konsten 1751

»… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Anna Bergström 1751

Anna Bergström, specialistläkare, är en av flera författare till en översiktsartikel om mastocytos i huden.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer - Riskstratifierad, sekventiell och riktad – men ännu finns flera kunskapsluckor som behöver fyllas 1752

Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik.

(2 kommentarer)

Nya rön

Snabb ökning av ESBL-producerare hos svenska förskolebarn 1754

En studie visar på en överraskande snabb ökning av ESBLA-förekomsten hos friska förskolebarn i Uppsala mellan åren 2010 och 2016. En hög andel av isolaten var multiresistenta, och det fanns tecknen på spridning mellan barnen.

(0 kommentarer)

Ny möjlig sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt 1754

En prionliknande spridning av proteinaggregat kan vara en möjlig sjukdomsmekanism vid den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Det visar en avhandling från Umeå universitet som undersökt med vilken sjukdomsmekanism SOD1 bidrar till ALS.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell - Initiala erfarenheter tyder på korta ledtider, träffsäker diagnostik och god hälsoekonomi 1756

Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi.

(3 kommentarer)

Översikt

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning 1761

Mastocytos är en ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp med makulopapulösa eller nodulära hudförändringar och/eller interna manifestationer. Symtomatologi, förlopp och behov av utredning skiljer sig mellan barn och vuxna. Här beskrivs kutan mastocytos baserat på en uppdaterad sjukdomsklassifikation, och riktlinjer för handläggning föreslås.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Furosemid kan ges vid allergi mot sulfonamidantibiotika 1766

Det finns inte stöd för att korsallergier existerar mellan aromatiska sulfonamider, som de antibiotiska, och övriga sulfonamider, som furosemid. Korsreaktiviteten mellan olika aromatiska sulfonamider bedöms däremot vara hög.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!