Annons
Annons Annons

Nr 43/2019

Inledare

Arbetsmiljön ska locka läkare till sjukvården 1679

– I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student.

(0 kommentarer)

Signerat

NKS-politikerna borde ha lyssnat på professionen 1681

För att sjukvårdssystemet ska framstå som pålitligt för medarbetare, patienter och medborgare, är det helt nödvändigt att de bakomliggande processerna är transparenta och till rimlig grad förutsägbara.

(1 kommentarer)

Debatt

ASA som profylax mot preeklampsi – tillämpa försiktighetsprincipen 1692

Profylax med acetylsalicylsyra till högriskgravida kan minska risken för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning. I väntan på mer data gällande optimal dos bör dock försiktighetsprincipen tillämpas.

(0 kommentarer)

Försäkringskassan: Nu finns ett nytt läkarutlåtande för livränta 1692

Försäkringskassans arbete med att minska riskerna för rättsförlust inom arbetsskadeförsäkringen har resulterat i ett nytt läkarutlåtande som förväntas minska behovet av skriftliga kompletteringar, skriver företrädare för Försäkringskassan.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarstudent i Örebro stängs av i väntan på läkarundersökning 1682

Örebro universitet vill avskilja en läkarstudent som kontaktat minderåriga patienter på sociala medier. Nu har Högskolans avskiljandenämnd beslutat att studenten måste genomgå en läkarundersökning. Under tiden stängs han av.

(3 kommentarer)

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare 1682

Ett stort antal planerade operationer har ställts in till följd av bristen på förbrukningsartiklar till sjukvården. Yvette Andersson, vice ordförande i Västmanlands läkarförening, hoppas att man kan dra lärdomar av den besvärliga situationen.

(1 kommentarer)

SLF anmäler staten: »Rätt till fortbildning måste bli tydligare« 1683

Sverige måste ha en tydligare lagstiftning om läkares rätt till fortbildning. Det menar Läkarförbundet som anmäler staten till EU-kommissionen. 

(0 kommentarer)

Fler överbeläggningar på sjukhusen i somras 1684

Det var något fler överbeläggningar på sjukhusen i somras jämfört med förra året. Samtidigt minskade antalet utlokaliseringar, enligt färska siffror från Sveriges Kommuner och landsting.

(0 kommentarer)

Halländska läkare får ingen extra storhelgsersättning i jul 1684

Region Halland har sagt upp det lokala kollektivavtalet som har gett läkarna högre ersättning vid storhelger. Nu varnar facket att man riskerar att tappa arbetskraft till grannregionerna. 

(0 kommentarer)

Vårdcentralschef: »Vi straffas för att vi gjort som man ska« 1685

»Vi gör som man ska – och blir straffade för det«, säger Tina Holmberg, verksamhetschef på en av vårdcentralerna som misstänks för irrelevant diagnossättning. Hon tycker att beslutet om ekonomiska sanktioner är orättvist.

(2 kommentarer)

Vårdcentraler i Västra Götaland åker på straffavgift 1685

Det blir ekonomiska sanktioner för 22 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen som bedömts eller misstänks ha påverkat ACG-poängen för att få mer ersättning. Totalt handlar det om 100 miljoner kronor.

(4 kommentarer)

Regionernas kostnader för sjukhusbyggen ska utredas 1685

Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga regionernas investeringar i sjukhus. Målet är att ge vårdens beslutsfattare redskap för samhällsekonomiskt kloka beslut.

(0 kommentarer)

Vården inte självklara valet för alla läkare 1686

Riskkapital, medicinteknik, konsultbolag, läkemedel, livsvetenskaper ... Det finns många branscher utanför vården där läkare är efterfrågade. Både utbildade läkare och studenter vittnar om ett ökat intresse för alternativa karriärer.

(0 kommentarer)

Medicinsk redaktör - »Jag visste inte att det fanns som yrkesväg« 1688

Den kliniska verkligheten fick henne att ifrågasätta om hon gjort rätt yrkesval. Men intresset för medicinen kunde kombineras med det för skrivandet. Som medicinsk redaktör känner Athena Adeli en frihet.

(0 kommentarer)

Riskkapitalbranschen - »Jag är nästan i alla branscher på samma gång« 1689

Sedan tonåren ville han bli läkare. Men en »tröghet« i vården lockade honom till läkemedelsindustrin och sedan investeringsbranschen. »Jag gör kanske mer nytta nu än när jag var kliniskt verksam«, säger Johan Christenson.

(0 kommentarer)

Läkemedelsbolag - »Jag bidrar till att ge vårdpersonalen möjlighet att göra ett bra jobb« 1690

Hon var klinikern som alltid satt på sängkanten. Men det som var tänkt som en tillfällig visit i läkemedelsvärlden blev permanent för den medicinska direktören Margareta Olsson Birgersson.

(0 kommentarer)

Återvändare i sjukvården - »Jag är otroligt glad att jobba som doktor igen« 1690

Efter tio år i industrin stod Richard Åhlberg på golvet som underläkare igen. Till hans förvåning var det inte så svårt som han trott.

(0 kommentarer)

E-hälsobolag - »Många vårdgivare ligger efter när det gäller teknik« 1691

Det var svårt att lämna det kliniska arbetet med spädbarn. Men Anna-Karin Edstedt Bonamy tog klivet in i e-hälsans värld både för att kunna hjälpa vårdgivare med digitalisering och för att hitta balans i sitt eget liv.

(0 kommentarer)

Krönika

»Omedvetet döljer jag min oförmåga genom att förklara att symtom kan vara psykiskt orsakade.« 1695

På en mottagning, långt tillbaka i tiden, visade det sig att djävulen i örat på den exalterade skogsarbetaren var mycket mer än ett hjärnspöke – fast ändå mycket liten. Olle Hellström berättar i sin krönika.

(2 kommentarer)

Kultur

»Stopp, frys, vad är det som händer? Hjälp er kollega!« - Scenkonst och läkekonst i samverkan för bättre patientmöten 1728

Ett seminarium arrangerat av Svensk förening för narrativ medicin ledde till en fortsättning. I ett projekt som kombinerade läkarutbildning, fallstudier och dramaturgi samarbetade läkare och skådespelare i kreativ gestaltning och analys av patientmöten.

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Nu trivs jag bra på arbetet – en av orsakerna till att jag jobbar vidare« 1733

Jan-Ole Hansen, specialist i allmänmedicin, var först i Sverige att som rullstolsburen genomföra hela läkarutbildningen och skaffa sig legitimation. Han har fyllt 67 och är en av medarbetarna som hyllas av arbetsgivaren för lång och trogen tjänst. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Jasmina Chamat 1697

Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros.

(0 kommentarer)

Reflexion

Separera myter från medicin 1697

»Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp 1698

Män tar avstånd från ett synsätt som sammanlänkar deras självmordsbeteende med depression och psykisk sjukdom. Ett bemötande med fokus på mannens personliga problem och brister ökar mannens förtroende för vården och främjar ökat hjälpsökande.

(1 kommentarer)

Nya rön

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos 1699

De absoluta riskerna för död är desamma, men justerade risker något högre, bland patienter med akut myokardskada och T2MI jämfört med kronisk myokardskada. Lägst risk för död hade patienter med T1MI. Det visar en kohortstudie av 5 110 patienter med myokardskada som sökt akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset.

(0 kommentarer)

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige 1699

Prostataartärembolisering, PAE, är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. Det visar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018.

(0 kommentarer)

Översikt

Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården 1700

Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång. 

(1 kommentarer)

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit - Systematiska översikter ger något motstridiga besked 1710

Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros - Mindre vanlig orsak till ledsmärta med hög morbiditet 1706

Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral - Användare av digitala vårdtjänster kontaktade fysiska vårdcentraler oftare än andra och gjorde inte färre akutbesök 1713

Invånare i Region Skåne som använde digitala vårdtjänster 2016–2018 kontaktade även fysiska vårdcentraler oftare än andra invånare och besökte akutmottagning minst lika ofta.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!