Annons
Annons Annons

Nr 44–45/2016

Inledare

Dags att låta sig inspireras av ett läkarliv 1907

Den som vill inspireras av ett imponerande läkarliv bör läsa vår intervju med Barbro Westerholm. Vid 83 års ålder överväger hon att ställa upp för ytterligare en mandatperiod som ledamot av riksdagen.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkaretiken har inga nationsgränser 1909

»Det duger inte att tro att det som inträffar utomlands inte angår oss.«

(0 kommentarer)

Debatt

Det akuta uppdraget bör utredas 1922

Akutläkare behövs som första linjens läkare, och akutsjukvårdsuppdraget bör utredas, anser styrelsen för Svensk förening för akutsjukvård.

(1 kommentarer)

Verktyg för klok läkemedelsförskrivning 1922

Det digitala verktyget »Min förskrivning« ger underlag för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivning, skriver Jean-Luc af Geijerstam och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Screening av bebisars avföring kommer att bli rutin« 1910

Att störa människans mikrobiom med antibiotika tidigt i livet kan få stora konsekvenser, både senare i livet och för kommande generationer. Det menar den amerikanske forskaren Martin Blaser, som förutspår rutinmässig screening av bebisars avföring.

(0 kommentarer)

KI:s åtgärdsplan klar 1910

För att komma tillrätta med de brister som påpekades i Sten Heckschers utredning av Macchiarini-ärendet har Karolinska institutet nu tagit fram en åtgärdsplan. Bland annat ska regelverk och ledarskap bli tydligare och bättre, säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

(0 kommentarer)

SBU utsattes för kraftiga påtryckningar - Rapporten om skakvåld: 1912

Ett flertal internationella barnläkarföreningar har försökt påverka den statliga myndigheten SBU:s rapport om skakvåld under granskningens gång. En av myndighetens experter beskriver det som ett försök att tysta resultatet.

(1 kommentarer)

Läkare dömd för dataintrång 1912

Läkaren åtalades för att olovligen ha tittat i 392 patientjournaler. I dag föll domen i Stockholms tingsrätt: villkorlig dom och skadestånd på totalt 620 000 kronor.

(0 kommentarer)

Utmaningarna för vården kvarstår trots minskning av nya asylsökande 1914

Trots att antalet nya asylsökande minskar blir det inga omedelbara lättnader för hälso- och sjukvården. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i en ny rapport.

(0 kommentarer)

Nytt EU-direktiv kräver minst 2,5 år för dubbelspecialisering 1914

Den läkare som utbildar sig i en ny specialitet får nu max tillgodoräkna sig hälften av sin gamla ST. Bestämmelsen gäller från och med den 1 september 2016 och även för läkare som påbörjat sin nya ST innan dess.

(0 kommentarer)

Låter sig inte stoppas - Barbro Westerholm – inspiratör med ett driv som få 1916

Hennes pappas ledord, »Människor måste få leva som de själva väljer så länge det inte skadar andra«, har följt henne som en moralisk kompass genom yrkeslivet som läkare, forskare, generaldirektör och politiker. 83-åriga Barbro Westerholm (L) är äldst i riksdagen – och långt ifrån färdig med politiken.

 

(0 kommentarer)

Krönika

»Att vara pretentiös är också att vara mycket anspråksfull och ställa höga krav« 1925

Att vara pretentiös framkallar vanligen ogillande grimaser hos en omgivning som inte tar hänsyn till att den pretentiöse vanligen är en person som månar om att vara mycket anspråksfull och ställa höga krav. Jakob Ratz Endler förklarar. 

(2 kommentarer)

Kultur

Hans ande kommer att sväva över »Norskehavet« 1976

Den norske läkaren och professorn i socialmedicin, Per Fugelli, kämpar med en dödlig sjukdom. Han är en bra förebild när det gäller att hämta idéer och inspiration till en reformering den svenska primärvården, anser allmänläkaren Kenneth Nolkrantz i sin artikel på kultursidan.

(4 kommentarer)

Människor & möten

Läkarstudenter i Tanzania börjar inse vikten av anestesi 1977

Läkaren Mpoki Ulisubisya är en av 22 anestesiologer i ett land med 47 miljoner invånare. Sedan en tid arbetar han som statssekreterare i hälsodepartementet i Dar es Salaam, Tanzania. Under ett Sverigebesök nyligen berättade han om anestesiologins framtid i södra Afrika.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Gratisluncher har också ett pris 1927

»… en mer reflekterande och mindre polariserad diskussion om dessa frågor, utan sponsrade mackor, kan göra oss till bättre läkare«.

(3 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Anna G Nilsson 1927

Anna G Nilsson, docent och överläkare i Göteborg, har tillsammans med Sigridur Björnsdottir, med dr och biträdande överläkare, skrivit artikeln »Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd« som är en av artiklarna i veckans tema om osteoporos.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

»Nej« till surrogat­moderskap i Sverige - Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har lämnat sitt slutbetänkande 1928

Utredningen om ut­ökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet säger nej till surrogatmoderskap i Sverige, både kommersiellt och altruistiskt. Utredningen föreslår också bland annat att behandlingar med enbart donerade könsceller liksom behandling med befruktade donerade ägg bör tillåtas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ökat stöd för arvets betydelse vid astma och allergi hos barn 1930

I en ny avhandling presenteras ett antal tvillingstudier som belyser samspelet mellan arv och miljö vid astma och allergi hos barn. Sammantaget ger de ökat stöd för ärftlighet som en betydande riskfaktor.

(0 kommentarer)

Tumörmarkörer kan bidra till val av behandling vid lågmaligna gliom 1930

Strålbehandling kan fortfarande vara det främsta valet vid lågmaligna gliom för undergruppen som kännetecknas av IDH-mutation och intakt kromosom 1p19q, alltså patienter med lågmaligna astrocytom. Det visar en nyligen publicerad studie.

(0 kommentarer)

Temainledning

Folkhälsoproblem med vårdbrister 1933

Trots en stark utveckling inom osteoporosområdet får många patienter inte optimal vård i dag. Kristina Åkesson, gästredaktör för temat om osteoporos, skriver i inledningen till temat att osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Diagnostik, risk och indikation för behandling av osteoporos - Viktigt hitta högriskpatienter för osteoporosfraktur – helhetsbedömning avgörande för behandlingen 1934

Diagnostik vid osteoporos syftar till att identifiera högriskpatienter för framtida osteoporosfraktur. Riskvärdering är första steget och kan göras med etablerade metoder såsom frakturriskinstrumentet FRAX i kombination med patientens hälsostatus.

(0 kommentarer)

Bisfosfonater förstahandsval vid farmakologisk behandling - Parenteral adminstration bör alltid övervägas – denosumab ges i andra hand 1938

Många patienter med osteoporos och hög frakturrisk underbehandlas i dag, trots att evidensen är stark för de läkemedel som rekommenderas.

(0 kommentarer)

Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd - Flera stora patientgrupper i riskzonen 1942

Sekundär osteoporos innebär att en tydlig orsak annan än hög ålder eller menopaus har identifierats. Flera stora grupper av patienter löper risk att utveckla sekundär osteoporos, vilket gör det nödvändigt att kunskap finns hos läkare inom både primärvård och sjukhusbaserad specialistsjukvård. 

(1 kommentarer)

Fragilitetsfrakturer är fortfarande en utmaning - Trots stora behandlingsframsteg återstår mycket utvecklingsarbete 1946

Det är frakturerna som spelar roll för patienter med osteoporos, och det är frakturerna som medför de stora kostnaderna för samhället och individen.

(0 kommentarer)

Specifik träning hos äldre minskar risken för fall 1950

Äldre bör få specifik balans- och styrketräning och individuell översyn av riskfaktorer för fall och frakturer.

(0 kommentarer)

»Frakturkedjor« är den mest effektiva sekundärpreventionen 1954

Varannan frakturpatient får nya frakturer alternativt drabbas av refrakturering. Vårdkedjor med en dedikerad koordinator är den mest effektiva sekundärpreventionen, både i patientperspektiv och för samhällets vårdkostnadsutveckling.

(0 kommentarer)

Fler utreddes för osteoporos efter införande av frakturkedja 1958

Ett förändrat arbetssätt är nödvändigt för att upptäcka och behandla osteoporos. Resultaten i denna studie talar för att en frakturkedja har åstadkommit en betydande förbättring. 

(0 kommentarer)

Nationella riktlinjer ska förebygga frakturer 1961

Årligen inträffar ca 70 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige. Nationella riktlinjer är ett viktigt verktyg för att förbättra prevention och behandling av osteoporos och därigenom långsiktigt minska frakturrisken.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!