Annons
Annons Annons

Nr 45/2017

Inledare

Välkommen till Läkartidningens arrangemang! 1859

Detta seminarium är ett exempel på ett viktigt arbete som bedrivs inom ramen för Läkartidningens verksamhet. Det handlar om att via olika arrangemang sprida kunskap i för läkarkåren viktiga frågor.

(0 kommentarer)

Signerat

God och jämlik hälsa måste vara för alla 1861

»Det personliga ansvaret kräver att man redan mycket tidigt i livet måste få chansen att välja rätt.«

(0 kommentarer)

Debatt

Socialstyrelsens målnivåer signalerar brist på tillit 1872

Socialstyrelsens remissförslag om målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom, som utgår från de nationella riktlinjerna, saknar evidens och signalerar brist på tillit till professionen, skriver Susanne Bejerot och medförfattare. 

(7 kommentarer)

Leg sabotör behåller träskorna på 1872

Framtiden är här nu, konstaterar Carl-Olof Veraeus och Mikael Rolfs. Det är dags att läkare önskar förändring och föregår med gott exempel. Kravställ nya digitala verktyg och stå upp för din legitimation och för patienten.

(0 kommentarer)

Ny klagomålshantering i vården ett juridiskt »kamouflagemål«? 1874

En ny klagomålshantering inom hälso- och sjukvården ska träda i kraft vid årsskiftet. Det ligger frestande nära att göra gällande att lagstiftaren velat öppna upp för en lösning som inte bekostas med statliga pengar utan i stället är landstings- och/eller kommunfinansierad, skriver Lotta Vahlne Westerhäll.

(0 kommentarer)

Nyheter

Facklig protest mot ny organisation på akuten i Arvika 1862

Nyligen klubbade landstingsstyrelsen i Värmland igenom en ny organisation för akutmottagningen vid Sjukhuset Arvika. Enligt politikerna är syftet att förbättra patientsäkerheten och stärka läkarkompetensen – men läkarfacket ser det som ett steg mot en nedmontering av sjukhuset. 

(0 kommentarer)

Läkarstudenter organiserar sig mot psykisk ohälsa 1862

I Linköping har Medicinska föreningen skapat en projektgrupp för att motverka psykisk ohälsa och stötta läkarstudenter som drabbas. Läkartidningen ringde upp Sigrid Waldén, läkarstudent på termin 9 vid Linköpings universitet och en av initiativtagarna.

(0 kommentarer)

Strama och Kry oense om halsfluss 1863

Programråd Strama och den digitala vårdgivaren Kry har olika uppfattning när det gäller kriterierna som föregår antibiotikaförskrivning vid akut faryngotonsillit. Det går inte att göra utan ett fysiskt möte, menar Strama. Kry är av annan åsikt.

(5 kommentarer)

Eftermiddagsoperation av hjärtat tycks ge bättre överlevnad 1863

Öppen hjärtkirurgi på eftermiddagen i stället för på morgonen verkar innebära mindre risker, enligt forskare bakom nya fynd som publiceras i tidskriften Lancet.

(0 kommentarer)

»Det var helt och hållet väntat« - Tidigare Macchiarini-granskaren om expertgruppens beslut: 1864

Professor emeritus Bengt Gerdin, som tidigare granskat de sex vetenskapliga arbeten av Paolo Macchiarini som på måndagen kritiserades för oredlighet i forskning, är föga förvånad över beskedet.

(0 kommentarer)

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar 1864

Det blev inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini – men hans forskning går inte fri från klander. På måndagen konstaterade Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning att forskningsfusk har förekommit i hela sex granskade vetenskapliga artiklar, varav två i Lancet.

(1 kommentarer)

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut 1865

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, anser att det är bekymmersamt att fallet med Paolo Macchiarinis operationer inte fick avgöras i domstol, men understryker samtidigt att beslutet att lägga ner förundersökningen inte ska tolkas som att det nu är fritt fram att experimentera med patienter.

(0 kommentarer)

»Överväg en övre åldersgräns« - HSAN:s ordförande om yrkeslegitimationer: 1865

HSAN:s ordförande Susanne Billum väcker frågan om en övre åldersgräns för legitimerad vårdpersonal. Hon föreslår en åldersgräns med möjlighet till dispens för vårdpersonal som vill och kan arbeta längre.

(19 kommentarer)

Väntetiderna till AT växer 1866

På ett år har väntetiderna för AT ökat i 15 av 21 landsting och den genomsnittliga väntetiden är nu drygt 10 månader. Det visar en rapport som Sylf presenterar i dag. Frustrationen över situationen får nu underläkare att organisera sig i sociala medier.

(4 kommentarer)

Valkampanj i vården: - »Vi kan inte göra skillnad mellan olika partier« 1868

Under valrörelsen 2014 väckte sverigedemokratiska politikers besök i vården stor uppståndelse, inte minst vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 2018 ser sjukvården åter ut att bli en av valets viktigaste frågor – hur resonerar landstingen den här gången?

(0 kommentarer)

Olika regler i olika landsting 1871

De flesta regioner har riktlinjer kring partipolitiska besök, med allmänna bestämmelser och i regel mandat för en kliniks verksamhetschef att fatta beslut. Få har helt och hållet gått efter SKL:s rekommendationer.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag är en människa som har rätt att säga ja eller nej. Även om jag råkade få två X och bli en kvinna.« 1877

Jag är visst någon – även om jag är kvinna. Och säger jag som kvinna nej så behöver inte det recenseras, skriver överläkaren Jenny Persson i sin krönika, apropå ovälkomna händer vid besök på dansrestaurang – och hos gynekologen.

(23 kommentarer)

Kultur

Gör-det-själv-medicin med hälsan som insats 1916

Läkare som infekterar sig själva med smittoämnen, amputerar egna extremiteter eller opererar bort sin egen blindtarm. Exemplen är många på »gör-det-själv«-medicinare som med den egna hälsan som insats kämpade för att främja vetenskapen. Seniorprofessor Stephan Rössner har sammanställt en lista.

(3 kommentarer)

En fransk läkare och hans användbara lösning 1919

Arbetet med en vetenskaplig artikel om »Lugols lösning« gav endokrinologen Jan Calissendorff anledning att intressera sig för läkaren bakom en 1800-talsuppfinning som visar sig ha flera användningsområden än i dag.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Mentor och adept med kärlkirurgi på programmet 1921

Kärlkirurgi är en numera en egen specialitet som kan väljas av läkare i början av karriären. Svensk kärlkirurgisk förening (SSVS) har ett mentorsprogram som låter en mentor och en adept följas åt under en tid i utbildningssyfte. Kärlkirurgen Joy Roy var mentor och läkarstudenten och underläkaren Darko Bogdanovic adept i en sådan konstellation. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vad betyder en ursäkt? 1879

»En säker verk­samhet vill att medarbetarna berättar vad de vet.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Pontus Jonsson 1879

Pontus Jonsson, ST-läkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, är en av författarna till en översiktsartikel om skabb.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Pulmonell metastasektomi bör sättas under luppen - Klinisk praxis utan bevisad effekt på överlevnad 1880

Pulmonell metastasektomi för solitär lungmetastas är i dag accepterad klinisk praxis. De solitära metastaser som uppfyller operations­krite­rierna är starkt selekterade från den mindre aggressiva delen av tumörspektrumet. Överlevnadseffekten beror därför på selektion och inte på den kirurgiska behandlingen. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Diabetes innebar ökad frakturrisk 1882

Etablerade screeningmetoder predicterade inte framtida fraktur vid diabetes. Det gjorde däremot låga värden vid ultraljudsmätning av hälbenet, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Plasmakoncentrationer tycks kunna visa hjärnpåverkan vid preeklampsi 1882

Stegrade plasmakoncentrationer av hjärnskademarkörerna NSE och S100B sågs vid preeklampsi, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Svenska gränsvärden för bedömning av kognitiv nedsättning framtagna 1883

Svenska normativa data och en kalkylator för att bedöma en individs kognitiva svikt med hjälp av verktyget Montreal cognitive assessment (MoCA) har tagits fram.

(1 kommentarer)

Samband mellan sulfasalazin-inducerad agranulocytos och HLA-typer 1884

Hos bärare av vissa HLA-typer bör man överväga alternativa behandlingar eller, där detta inte är möjligt, planera för täta kontroller av neutrofila granulocyter, skriver författarna.

(0 kommentarer)

Översikt

Vid klåda, tänk alltid på skabb! 1886

Skabb är en i många fall svårdiagnostiserad och för patienten påtagligt besvärande sjukdom som kräver en hög grad av misstänksamhet och envishet hos utredande läkare.

(3 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Misstänkt kardiell bröstsmärta på akuten 1892

Bröstsmärta står för cirka 5 procent av alla akutbesök och kan orsakas av ett flertal olika tillstånd. En strukturerad handläggning kan sannolikt bidra till minskad belastning på sjukhusets vårdavdelningar och förhindra onödiga utredningar.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!