Annons Annons

Nr 46 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Svårt men hoppfullt i tillväxtland 2007

»Trots enorma skillnader mellan Vietnam och Sverige har vi mycket att inspireras och att lära av.« 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Behandling av akalasi – från valben till poem - Den transluminala kirurgins största framgång hittills 2022

Vid akalasi ses ingen spontan utläkning. De två äldsta behandlingsmetoderna, dilatation och myotomi av kardiaområdet, dominerar terapin 340 respektive 101 år efter introduktionen. POEM (peroral endoskopisk myotomi) innebär ett paradigmskifte för myotomi i kardiaområdet och är en stor framgång hittills.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ny modell för att studera alzheimer 2024

I tidskriften Nature presenteras en ny forskningmodell för demenssjukdomen alzheimer. Den aktuella metoden visar att det sannolikt finns en gemensam patogenes bakom plack och nystan mellan och i cellerna. Författarna lyckades bromsa utvecklingen av de båda genom att tillsätta läkemedelskandidater mot sjukdomen.

(0 kommentarer)

Gifta män har lägre blodtryck på natten 2024

Gifta har lägre genomsnittligt systoliskt blodtryck nattetid än ogifta, men inte under dagen, framkom det av en kostintervensionsstudie. Och gifta män har signifikant lägre nattligt blodtryck än ogifta män.

(0 kommentarer)

Samma risk med laparoskopisk och öppen kirurgi vid ändtarmscancer 2024

Sexuell dysfunktion och urininkontinens är kända risker efter kirurgisk behandling av ändtarmscancer. En studie presenterad i British Journal of Surgery pekar på att det inte föreligger någon skillnad i risk med laparoskopisk kirurgi.

(0 kommentarer)

Ingen effekt av akut blodtrycksbehandling vid stroke 2025

Vilken effekt ger blodtrycksbehandling i akutfasen vid stroke? En jämförande kontrollstudie visar att behandling visst gav blodtryckssänkning, men några skillnader i resultat på Rankin-skalan mellan de patienter som avslutat behandlingen och de som fortsatt kunde inte ses.

(0 kommentarer)

Snabbantning inte sämre än en långsam metod 2025

Forskare har undersökt om det är vanligare att individer som snabbantar går upp i vikt efter bantningskuren jämfört med personer som bantar under en längre period. Ingen skillnad märktes – de allra flesta återgick till sin startvikt.

(0 kommentarer)

Översikt

Ny metod att behandla akalasi prövas nu - Minimalinvasiva POEM har gett lovande resultat hittills 2026

Akalasi är en motorikstörning i esofagus och nedre esofagussfinktern; kardinalsymtom är sväljningssvårigheter (dysfagi). En ny minimalinvasiv behandlingsteknik, POEM (peroral endoskopisk myotomi), har nyligen introducerats i Sverige. Metoden jämförs nu med laparoskopisk esofagogastromyotomi inom ramen för en europeisk randomiserad multicenterstudie.

(2 kommentarer)

Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården 2031

Kommunikationsträning av sjukvårdspersonal tycks resultera i ökad patienttillfredsställelse. Men vilka kunskaper träningen fokuserar på varierar och heterogeniteten i träningsprogrammens metod och längd är stor.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Akut buk hos barn 2036

Noggrann anamnes och status, indicerade röntgenundersökningar och riktad provtagning ger möjlighet att bedöma barnets tillstånd och, utifrån barnets ålder, skapa en helhetsbild för att skilja farliga diagnoser från harmlösa tillstånd vid akut buk.

(5 kommentarer)

Signerat

Tidstjuvarna problemet – inte läkares arbetstider 2011

»De problem vården brottas med beror knappast på läkares nuvarande schemaläggning.«

(0 kommentarer)

Debatt

Utmaningar och möjligheter för nästa generation inom global hälsa 2012

Trots att intresset för global hälsa är stort bidrar Sverige med en mycket liten andel personal vid katastrofer och humanitära kriser. Svenska läkare bör uppmuntras att söka tjänster inom Sida och internationella organisationer, skriver en grupp författare.

(3 kommentarer)

Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård: - Förlossningsvård kräver direkt tillgång till intensivvård 2043

Intensivvård ska finnas omedelbart tillgänglig vid ett förlossningssjukhus, utan behov av extern transport, skriver styrelsen för Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

(4 kommentarer)

Replik från BB Sophia: - Patientsäkerheten i fokus 2044

Vi finner det anmärkningsvärt att styrelsen för SFOAI med sådan emfas kan uttala sig om förhållandena på BB Sophia, skriver företrädare för BB Sophia i denna replik.

(0 kommentarer)

Replik från SLL: - »Vi hänvisar till den samlade bedömningen« 2044

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting hänvisar till den samlade bedömningen som redovisas i underlaget för beslut, som togs fram inför starten av förlossningsverksamheten på BB Sophia. 

(1 kommentarer)

Sverige bör begrunda utspel i PNAS 2045

Svenska politiker står inför stora avgöranden om hur vi ska satsa på våra universitet och vår forskning, skriver Lars Breimer och Torbjörn Nilsson.

(0 kommentarer)

Nyheter

Nu tar han greppet om Karolinska 2014

När Melvin Samsom ledde sitt gamla sjukhus i Nederländerna från skandalrubriker till en nationell tätposition var ledorden transparens och patientsamverkan. Som ny direktör för Karolinska universitetssjukhuset vill han använda samma recept för att sjukhuset ska förbli ett internationellt toppsjukhus.

(0 kommentarer)

Ny standard för kvalitet i äldreboenden på gång: - Men läkarna hade glömts bort 2017

Var är läkarna? Det undrar specialister i geriatrik och allmänmedicin efter att ha läst förslaget om en svensk standard för kvalitet i äldreboende och hemtjänst. Deras protester har nu fått effekt.

(4 kommentarer)

Slopad LOV kan falla i riksdagen 2017

Regeringens planer på att slopa det obligatoriska vårdvalet i primärvården kan gå om intet. Sverigedemokraterna är beredda att fälla förslaget tillsammans med de borgerliga partierna, rapporterar Dagens Nyheter.

(1 kommentarer)

Så påverkas läkare vid förskrivning av antibiotika - Ny rapport från Folkhälsomyndigheten: 2018

Hur väl en vårdcentral fungerar påverkar hur mycket antibiotika läkaren skriver ut. Ledarskap, fortbildning och triagering är nyckelfaktorer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

(1 kommentarer)

JK kritiserar visselblåsarlag 2018

Förslaget till stärkt skydd för visselblåsare kan få motsatt effekt, menar Justitiekanslern, JK, i ett remissvar. Även Läkarförbundet har invändningar mot förslaget.

(0 kommentarer)

Så ska landstingen styras 2019

Det blir ett svagt styre i många landsting, visar Läkartidningens genomgång. 

(0 kommentarer)

Skattesmäll hotar Praktikertjänst 2020

Skatteverket anser att delägarna i Praktikertjänst – läkare, tandläkare med flera – har fått köpa sina aktier till rabatterat pris och planerar en rejäl upptaxering. Enligt Praktikertjänst hotas den personalkooperativa modellen om Skatteverkets linje vinner.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Personal på SÄS oroliga för patientsäkerheten 2020

När Inspektionen för vård och omsorg bad personalen på Södra Älvsborgs sjukhus bedöma patientsäkerheten, sa drygt hälften att den inte kunde garanteras. »Allvarligt«, enligt IVO som nu sätter sjukhusets kirurgklinik under lupp. 

(0 kommentarer)

Kultur

De gröna sjukhusparkerna – vart har de tagit vägen? 2046

Vart tog alla sjukhusparker vägen? På Kungsholmen i Stockholm stod de en gång för en stor del av stadsdelens grönska. Professor Lars Räf undersöker vad som är kvar av dem. 

(5 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!