Annons
Annons Annons

Nr 46/2016

Inledare

Skidläkare ett exempel på val som kan göras 1983

Per Andersson, som tidigare varit elitidrottare, tränare och lärare, är sedan tre år läkare för landslaget i längdskidåkning.

(0 kommentarer)

Signerat

Det är en lång väg kvar för en effektiv vård 1985

»Bristen på vårdplatser behöver rättas till för en effektiv vård.«

(1 kommentarer)

Debatt

Ny modell för diagnostik av urinvägsinfektion föreslås 2002

Riktlinjerna för handläggning av nedre urinvägsinfektion bör revideras. Nitrittest kombinerat med sediment kan minska onödig antibiotikabehandling, skriver Sven A Ferry och Tor J Monsen. 

(0 kommentarer)

Värna patientsäkerheten vid estetiska behandlingar 2002

Heidi Stensmyrens förslag att reglera estetiska behandlingar i ett tillägg till hälso- och sjukvården är det enda rätta ur ett patientsäkerhetsperspektiv, skriver representanter för Svensk plastikkirurgis förening och ytterligare fem föreningar. 

(0 kommentarer)

Satsa på regionala kurser i medicinsk vetenskap 2004

Samordningen av utbildningen i medicinsk vetenskap under ST stärks genom regionala kurser, skriver Ulf Strömberg och Anna Nilsdotter.

(0 kommentarer)

Apropå! Primärvård i glesbygd 2004

Tätt teamarbete med läkare och sjuksköterskor kan vara rätt »överlevnadsstrategi« för att allmänmedicinen i glesbygden återigen ska bli attraktiv, menar Niels West.

(5 kommentarer)

Nyheter

Svenska priser på generiska läkemedel bland de lägsta i Europa 1986

Det svenska utbytessystemet för läkemedel är ett av de mest effektiva i Europa. Varje år frigörs miljardbelopp som kan användas för att förbättra vården och behandla fler patienter. Det visar en färsk rapport från TLV.

(1 kommentarer)

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna« 1987

Magnus Hultin, läkare och lektor vid Umeå universitet, som har tagit fram det medicinska kunskapsprovet svarar på kritiken.

(3 kommentarer)

SLF: »Välfärdsutredningen åsidosätter patienternas behov« 1988

Sveriges läkarförbund avvisar bestämt förslaget om ett vinsttak för offentligt finansierade privata välfärdsföretag. »Politisk ideologi har fått styra agendan i stället för vårdkvalitet«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

(15 kommentarer)

Nya rekommendationer för sjukskrivning 1988

I januari börjar nya rekommendationer gälla för sjukskrivning i psykiska diagnoser. Den största förändringen i beslutsstödet är att läkare bör undvika sjukskrivning – eller sjukskriva patienter på deltid – i högre utsträckning än tidigare. 

(2 kommentarer)

Välfärdsutredningen: Inför vinsttak på sju procent 1988

Inför ett vinsttak på sju procent plus statslåneräntan på operativt kapital för företag som bedriver offentligt finansierad välfärd. Det förslår regeringens särskilda välfärdsutredare Ilmar Reepalu i dag.

(4 kommentarer)

Riksrevisionen ska granska läkares bedömningar vid sjukskrivning 1988

Riksrevisionen ska granska läkares försäkringsmedicinska uppdrag. Frågan är om läkare har tillräckliga förutsättningar att bedöma patienternas arbetsförmåga inför beslut om sjukskrivning. 

(14 kommentarer)

Macchiarinis medförfattare: Orimligt att fälla oss för fusk 1990

Samtliga medförfattare till två kritiserade vetenskapliga artiklar kopplade till Paolo Macchiarini riskerar att bli fällda för oredlighet i forskning. Nu begär flera av dem att Karolinska institutet inte ska bedöma deras agerande som forskningsfusk.

(5 kommentarer)

Sahlgrenska vill ha svar om livmodertransplantationer 1992

Bromsa eller gasa? Det är frågan för livmodertransplantationerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjukhuset efterlyser vägledning från regionpolitiker och medicinska etiker.

(0 kommentarer)

Var det du som räddade livet på norska Lise? 1992

En svensk barnläkare räddade 1985 livet på ett norskt barn. Nu hoppas familjen få kontakt med läkaren igen – för att tacka ordentligt. »Det hade varit rätt och slätt fantastiskt«, säger pappan till Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Från elitroddare till landslagsläkare 1994

Han har deltagit i sex OS. Två som elitroddare, två som tränare och två som läkare. Sedan tre år är Per Andersson läkare åt landslaget i längdskidor – en sport som just nu skakas av dopningsskandaler.

(0 kommentarer)

Krönika

»Och jag har börjat inse att även jag, inte bara IT-systemen, ödslar tid på onödiga saker.« 2007

Förvirrande IT-system kan göra sjukvården ineffektiv ibland. Men hur är det med vårdpersonalen själv, som kanske också bidrar till en mindre effektiv sjukvård – utan att ens tänka på det. Jonathan Ilicki diskuterar mer än en Kafkaartad situation på akuten.

(0 kommentarer)

Kultur

Du sköna nya vård 2051

Framtidens sjukvård erbjuder hisnande perspektiv, med patienters besvär rangordnade i datorn efter en övergripande algoritm, utredda av vars och ens personliga »augmented reality«-sjuksköterska – allt för bästa möjliga rationella utfall. Distriktsläkare Klaus Stein ser framtiden an med digitaliserad tillförsikt.

(1 kommentarer)

Persistensen av faktaresistens 2052

»Faktaresistens« var ett nytt ord i språkrådets nyordlista år 2015. Fenomenet som det betecknar breder ut sig på flera håll, och kan bara hejdas genom att stå fast vid den vetenskapliga metoden, noterar Åke Thörn, specialist i yrkes- och miljömedicin, Luleå.  

(0 kommentarer)

Människor & möten

Matildas dröm – att bli både läkare och författare 2053

Matilda Stjernqvist läser på läkarlinjens första termin i Lund. Hon är också nominerad till Lilla Augustpriset 2016 med sin novell »Samklang«. Får hon drömma är hon både läkare och författare om ett par år.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tro som försätter berg 2009

»Är ’Jag tror verkligen på den här behandlingen’ måhända ett budskap med läkande egenskaper?«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Attila Frigyesi 2009

Attila Frigyesi presenterar tillsammans med två kollegor en originalstudie av intensivvårdsöverlevnad.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Överlevare efter barncancer behöver särskild uppföljning - Nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning har publicerats – nu krävs implementering och utveckling 2010

Ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer har publicerats. I dag lever drygt 80 procent fem år efter diagnos. Antalet biverkningar ökar med tiden efter avslutad behandling, och totalt drabbas 60–80 procent av minst en typ av biverkan.

(0 kommentarer)

Nya rön

Nya mekanismer som påverkar spridning av medulloblastom kartlagda 2012

Proteinet SOX9 orsakar metastaser när det blir mer stabilt till följd av mutationer eller hämning av enzymet FBW7 i medulloblastom. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Placeboeffekt inträdde trots kännedom om brist på aktiv substans 2012

Patienter med kronisk smärta i ländryggen upplevde mindre smärta när de gavs placebo trots att de kände till att tabletterna saknade aktiv substans. Det visar en portugisisk studie publicerad i tidskriften Pain.

(0 kommentarer)

Biomarkörer kunde förutsäga sjukdomsaktivitet vid MS 2013

Enligt en nyligen publicerad studie kan en utvald uppsättning genprodukter utgöra en potentiellt kliniskt användbar markör för individualiserad behandling av MS. Fynden bör dock utvärderas i en större, oberoende kohort.

(0 kommentarer)

Paleolitisk kost påverkar riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom 2013

Stenåldersdieten kan minska risken för övervikt, fettansamling i levern, insulinresistens och högt blodtryck – viktiga riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

(0 kommentarer)

Läkemedel mot depression och rökning kan sänka alkoholkonsumtion 2013

I en ny avhandling undersöks alternativa läkemedelsbehandlingar vid alkoholberoende i tre randomiserade kontrollerade studier.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Män har bättre intensivvårds­överlevnad än kvinnor - Gäller främst diagnoser som hjärtstopp och septisk chock 2015

Totalt 11 764 intensivvårdstillfällen vid Skånes universitetssjukhus analyserades avseende morbiditet och mortalitet. Fler män hade intensivvårdats, och männen var sjukare vid inläggning. Män hade lägre riskjusterad mortalitet än kvinnor. Detta var framför allt tydligt för diagnoserna hjärtstopp och septisk chock men även för malignitet.

(0 kommentarer)

NOAK-behandling ökar risken för gastrointestinal blödning - Kan avslöja allvarlig sjukdom – strukturerad uppföljning viktig 2024

Hemoglobinvärdet är, tillsammans med S-kreatininvärdet, fortsatt det viktigaste blodprovet i uppföljningen av NOAK-behandling. Anamnes med kontrollfrågor avseende gastrointestinal blödning ska ingå. Kontroll av F-Hb kan övervägas, men en sådan regim bör utvärderas i större prospektiva undersökningar före generell implementering.

(2 kommentarer)

Rapport

Hypernatremi – vanligt tillstånd vid kritisk sjukdom associerat med hög mortalitet - Men behandlingsarsenalen är otillräcklig 2020

Hypernatremi är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningen. Tillståndet ökar mortalitet och morbiditet med förlängd vårdtid och ökad risk för komplikationer.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!