Annons
Annons Annons

Nr 46/2019

Inledare

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt 1799

Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden.

(0 kommentarer)

Signerat

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar 1801

Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund.

(0 kommentarer)

Debatt

Patientens tillit börjar med ledningens tillit till professionen 1812

Tillit till läkarna och andra vårdprofessioner är sjukvårdssystemets största tillgång. Dess betydelse kan inte överskattas. Antalet studier om tillit har ökat explosionsartat, och en ny insikt är att tilliten måste börja inom politiken, i chefsleden och i staber, skriver Louise Bringselius och Björn Eriksson.

(3 kommentarer)

Apropå! Livslångt lärande och kortad läkarutbildning 1812

Tord Bergmark ställer sig frågan om huruvida den nu starka betoningen av livslångt lärande ses som en kompensation för den förkortade läkarutbildningen.

(4 kommentarer)

Nyheter

Anna Starbrink: Karolinska borde ha krympt kostymen tidigare 1802

Karolinska universitetssjukhuset borde ha dragit ned på läkare och annan personal tidigare. Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, apropå sjukhusets varsel.

(1 kommentarer)

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården« 1802

Reaktionerna är starka efter beskedet om att 250 läkartjänster ska bort på Karolinska universitetssjukhuset. »Det här kommer att få väldigt stora konsekvenser för vården«, säger Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen på sjukhuset.

(3 kommentarer)

Fler platser behövs på landets läkarutbildningar 1803

För att täcka behovet av läkare behöver platserna på läkarutbildningarna öka kraftigt fram till 2035. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Betydligt fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor behöver också utbildas.

(7 kommentarer)

Nätverk ska lyfta forskningen om digital vård 1803

Ett nytt nationellt nätverk ska samla forskare vars arbeten på olika sätt berör digitala vårdtjänster. Det ska koordinera och förbättra forskningen på området. Och kanske lugna en ibland hetsig debatt. 

(0 kommentarer)

Professorn som går till attack mot dålig forskning 1804

Läkaren och Stanfordprofessorn John Ioannidis har nått stjärnstatus genom att rikta strålkastarljuset mot problemet med felaktiga forskningsresultat. Andra talar om en kris – själv ser han en chans att göra forskningen bättre.

(0 kommentarer)

Omplacerad överläkare kräver att få tjänst tillbaka 1805

Överläkaren som omplacerats efter anklagelser om antisemitism överväger att stämma Karolinska universitetssjukhuset. Han kräver nu att få återgå i klinisk tjänst, enligt SVT.

(0 kommentarer)

Läkarstudenter uppskattar träning över yrkesgränsen 1806

I den nya sexåriga läkarutbildningen finns tydligare mål för interprofessionellt lärande (IPL). Tidigare fick tre läkarutbildningar backning på just detta. Läkartidningen var med när läkar- och sjuksköterskestudenter i Örebro övade tillsammans.

(0 kommentarer)

Mer interprofessionellt lärande i den nya läkarutbildningen 1811

Gemensamma moment för studenter från olika vårdutbildningar ser ut att få mer utrymme på flera utbildnings­orter framöver. Längst har man kommit i Linköping.

(1 kommentarer)

Krönika

»Under AT har vi fått förmånen att arbeta inom olika områden och öva på olika kompetenser.« 1815

Bra ändå med AT, tänker Mia Lind och skriver om förmånen att ha fått arbeta inom olika områden och öva på olika kompetenser på vägen till legitimation, kvittot på att man är »en hel läkare«. Men nu ska allmäntjänstgöringen fasas ut och bastjänstgöringen fasas in.

(1 kommentarer)

Kultur

Neurokirurgernas strid – en bromskloss för vetenskapen 1856

Den ena konservativ och riskaversiv, den andra radikal och risktagande. De amerikanska neurokirurgerna Harvey Cushing och Walter Dandy blev under förra seklets förra hälft livslånga antagonister inom sin specialitet. Deras konflikt fördröjde tillfälligt neurokirurgins utveckling. 

(7 kommentarer)

Människor & möten

»Man kan bli helt fascinerad av en ultraljudsbild – som ett konstverk« 1861

Lil Valentin, professor, överläkare och forskare inom gynekologisk ultraljudsdiagnostik, belönades nyligen med Ian Donald Gold Medal, en prestigefylld internationell utmärkelse för framstående vetenskapliga bidrag inom specialiteten.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Enrico Baraldi 1817

Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens.

(0 kommentarer)

Reflexion

Patienters personlighet utmanar läkekonsten 1817

»… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist - Nuvarande analysmetoder ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare – andra beslutsgränser behövs 1818

Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion.

(0 kommentarer)

Nya rön

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn 1820

En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design.

(2 kommentarer)

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen 1820

Man bör överväga att ta hänsyn till belastningen vid tolkning av blodtrycksreaktionen under arbete. Den slutsatsen dras i en studie där drygt 7 500 amerikanska män genomgått arbetsprov på gångmatta under åren 1987–2007.

(0 kommentarer)

Temainledning

Möjligheter och utmaningar för läkare 1823

Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas. 

(1 kommentarer)

Temaartikel

Innovationssystem för framtidens sjukvård - En förändrad hälso- och sjukvård kräver nya sätt att driva innovation 1824

Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. 

(0 kommentarer)

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop 1828

Implementering kräver noggrann reflektion kring om den aktuella lösningen är den bästa, vad som konkret behöver göras annorlunda när innovationen används och hur beteendeförändring ska vara möjlig och önskvärd på både kort och lång sikt.

(0 kommentarer)

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt 1832

Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor.

(0 kommentarer)

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens - Komplext problem som kräver komplex uppsättning lösningar 1836

För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna.

(0 kommentarer)

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad - Det visar en genomgång av 85 HTA-rapporter med medicinska utvärderingar i Västra Götaland 1840

En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!