Annons
Annons Annons

Nr 47/2019

Inledare

Litet intresse för att bli chef väcker en oro 1867

Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren.

(0 kommentarer)

Signerat

Mamma, varför gråter du? 1869

Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat.

(1 kommentarer)

Debatt

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen 1882

Inom det nya SIR-systemet bör klinikern lita på preparat i I-gruppen. »I« bör tas som en uppmaning att inte välja bort preparatet utan att i stället öka exponeringen, skriver Robin Razmi och medförfattare.

(0 kommentarer)

Tio »väsentliga aktiviteter« framtagna för läkarprogrammen 1882

Den nationella arbetsgruppen för förtroende­baserade professionella aktiviteter inom läkarprogrammen redogör på debattplats för tio nya så kallade EPA, väsentliga aktiviteter, som studenterna ska träna på under framför allt den patientnära delen av utbildningen.

(0 kommentarer)

Nyheter

Stor risk att BT-platserna inte räcker till 1870

Cirka 400 utlandsutbildade behöver göra bastjänstgöring nästa höst, enligt Läkarförbundet. Men regionerna ser ut att erbjuda betydligt färre tjänster. »Det luktar BT-flaskhals lång väg«, säger Gustaf Kallryd från SLF student utland.

(3 kommentarer)

Ny central enkät ska stärka förbundets lönearbete 1870

Läkarförbundet har tagit fram en ny löneenkät som nu skickats ut till medlemmarna. Förhoppningen är att enkäten ska bidra till en mer pålitlig, detaljerad och användbar lönestatistik.

(0 kommentarer)

Rekordmånga anmälningar under Donationsveckan 1871

Socialstyrelsens donationsregister fick över 21 000 anmälningar under årets donationsvecka. Det innebär nytt rekord för antalet anmälningar under kampanjveckan.

(0 kommentarer)

Regelverket för läkarnas AT ses över 1871

Socialstyrelsen ska se över sin reglering av allmäntjänstgöringen. Något som både SKL och Läkarförbundet välkomnar. En förhoppning är att det ska bli enklare att få fram AT-platser.

(2 kommentarer)

Svenonius medger fel i planeringen av Nya Karolinska 1872

Det var ett stort misstag att bygga Nya Karolinska Solna utan att involvera sjukhusets medarbetare. Det säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i samband med att hon kommer ut med en ny bok.

(7 kommentarer)

Färre flygresor i regioner som infört klimatväxling 1872

Flera regioner gör personalens flygresor dyrare och använder pengarna grönare alternativ. Denna interna klimatväxling har till exempel kapat korta flygresor med en tredjedel i Uppsala och hälften i Västra Götaland.  

(0 kommentarer)

Tre smittade av zikavirus i Frankrike 1873

Ett tredje fall av zikavirusinfektion har rapporterats i Frankrike. Enligt EU:s smittskyddsenhet ECDC är de tre fallen de första där smittspridning skett via myggor i Europa.

(0 kommentarer)

Lokalförening: Sätt fasta belopp för förbundsstyrelsens utbildning 1873

Fastställ belopp som ska gå till kompetensutveckling för Läkarförbundets styrelsemedlemmar. Det föreslås i en motion till årets fullmäktigemöte. Upprinnelsen är höstens debatt om den MBA-utbildning som förbundets ordförande Heidi Stensmyren går.

(0 kommentarer)

Lunds universitet: »Reglerna för avskiljande måste ses över» 1874

Lunds universitet har ännu inte bestämt om de ska överklaga förvaltningsrättens dom om att en våldtäktsdömd läkarstudent får fortsätta sina studier. »Vi måste sätta oss in domen«, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten.

(0 kommentarer)

Macchiarini döms till fängelse i Italien 1874

Kirurgen Paolo Macchiarini har dömts till fängelse i Italien för att ha missbrukat sin ställning som läkare. 

(0 kommentarer)

Läkare och chef – långt kvar till målet 1875

Läkarförbundet vill att fler läkare ska bli chefer. Men det går trögt. Målet att fördubbla antalet läkare som är chefer till 2020 kommer inte att uppfyllas.

(0 kommentarer)

»Vi måste peppa unga kollegor som vill bli chefer« 1878

Ledarskaps-ST lyfts ofta fram som ett bra initiativ för att fånga upp ST-läkare som är intresserade av chef- och ledarskap. Och utbildningen har varit till stor nytta. Det säger i alla fall två läkare som gått ledarskaps-ST och som i dag är chefer.

(0 kommentarer)

Krönika

»På vägen hem i bilen tänker jag att så går livet i staden som blev min.« 1885

Efter trettio år i en mindre stad, fint belägen vid Vätterns södra strand, är det inte ovanligt att man stöter på bekanta mitt under lilla livets bestyr. Hans Olsson berättar om obokade »patientmöten« utanför jobbet i staden som blev hans.

(0 kommentarer)

Kultur

35 år av forskarmöda gav ett vaccin mot rotavirus 1915

Sedan september 2019 ingår rotavirusvaccin i det svenska nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Viruset orsakar hos små barn svår magsjuka med kräkningar, vattentunna diarréer och ibland uttorkning. Leif Gothefors, barnläkare, professor emeritus, berättar om den mödosamma vägen som efter 35 år lett fram till ett fungerande vaccin.

(0 kommentarer)

Det kom ett brev … - Att bli storasyster är ett stort ansvar 1918

Att bli storasyster när man själv bara är 5 år förändrar livet på sätt som man kanske inte har räknat med. Och då är det bra att prata med doktorn.  

(8 kommentarer)

Människor & möten

»Jag har lärt mig att leva med sorgen som en del av mitt liv« 1921

Lina Schollin Asks dotter Ingrid dog oförklarligt en kväll hemma i sin säng, bara ett och ett halvt år gammal. Som barnläkare har Lina Schollin Ask funderat mycket på vad som hände och om hon hade kunnat göra något annorlunda den där natten. Nu har hon skrivit en bok om en sorg som aldrig går över och hur man klarar sig igenom den.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ingen verkstad utan verktyg 1887

»Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Susanne Sütterlin 1887

Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter.

(3 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård - Ger insikter om vårdmiljön, kontinuitet, patientmötet och ospecifika effekter 1888

Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården.

(0 kommentarer)

Nya rön

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär 1891

En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn.

(0 kommentarer)

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys 1891

v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder - Genomgång av Ivo-anmälningar visar att fördröjd handläggning kan ge allvarliga restsymtom 1893

En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige 1898

Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus.

(1 kommentarer)

Rapport

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol - Giftinformationscentralen ändrar sin doseringsanvisning för N-acetylcystein 1900

Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen.

(0 kommentarer)

Översikt

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt 1902

För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning.

(4 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!