Annons
Annons Annons

Nr 5 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tala om risk för patient­inflytande 123

»Att inte adekvat kommunicera potentiell nytta och eventuella faror riskerar  att urholka begreppet patientinflytande.« 

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

»Det finns en ’app’ på vänt« … och andra exempel på språkmissbruk - Läkares språk bör spegla den läkaretiska hållningen 139

Medicinsk jargong är många gånger avhumaniserande. Läkare bör använda ett språk som speglar det läkaretiska förhållningssättet, dvs att det är personer – inte tillstånd – vi förhåller oss till och som vi botar, ger lindring och tröstar.

 

(3 kommentarer)

Nya rön

Miljö viktigare än arv för variation mellan individers immunförsvar 142

Människors immunförsvar varierar mer som konsekvens av miljöinflytande än av arv, visar en ny studie. Fynden pekar även på att miljöns inflytande på immunförsvaret blir allt större under livets gång, troligen som konsekvens av kontinuerliga interaktioner med mikrober och födoämnen med mera.

(0 kommentarer)

Nyupptäckt antibiotikum dödar grampositiva bakterier 142

Amerikanska och tyska forskare har upptäckt ett nytt antibiotikum, teixobactin, med förmåga att slå ut de totalresistenta bakteriestammar som är ett växande hot mot världshälsan. Forskarna anser att det är en lovande kandidat för ett nytt antibiotikum i kliniskt bruk.

(0 kommentarer)

Musklernas epigenetik påverkas av uthållighetsträning 143

Regelbunden uthållighetsträning under tre månaders tid påverkade det epigenetiska mönstret och förändrade aktiviteten hos nästan 4000 gener i skelettmuskulaturen hos friska försökspersoner, visar en studie presenterad i tidskriften Epigenetics.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos - Belastning av cirkulationsapparaten i form av cykling gav bra effekt 144

Cirka 4 000 patienter opereras årligen för lumbal spinal stenos i Sverige; en tredjedel av dem är inte nöjda med resultatet. Även konservativ behandling kan förbättra de gångrelaterade benbesvären; hälften av patienter som fullföljde cirkulationsbelastande träning förbättrades så pass att operation inte var aktuell.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kraftigt svängande blodtryck var symtom på feokromocytom 148

Feokromocytom är en ovanlig tumör som ofta förblir oupptäckt under patientens livstid. En fallbeskrivning belyser de varierande symtom ett feokromocytom kan uppvisa. Tidig diagnos är betydelsefull eftersom behandlingen inte bara är symtomlindrande utan också livräddande.

(0 kommentarer)

Översikt

Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet 152

2014 kom Regionala cancercentrum i samverkan med det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer, med en särskild kortversion för allmänläkare. Samtidigt uppdaterade Socialstyrelsen sina riktlinjer för prostatacancervården. Nu måste de föras ut till sjukvårdens olika nivåer.

(1 kommentarer)

Rapport

Behandlade patienter i enkätundersökning: - Hög nöjdhet med botulinumtoxin vid palmar hyperhidros 156

De flesta patienter med palmar hyperhidros som behandlades med botulinumtoxin, i en studie vid Karolinska universitetssjukhuset, fick god effekt som varade i 2 till 5 månader. 

(0 kommentarer)

Signerat

Läkemedel är inte vilka piller som helst 127

»Frågan om nya regler för godkännande av homeo-patiska och antroposofiska preparat måste få en allmän beredning innan förslag läggs till riksdagen.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Kritik från IVO ifrågasätter praxis 128

Måste gällande praxis för handläggning av luftvägsinfektion inom primärvård och andra öppna vårdformer nu överges, undrar Björn Widlund efter kritik från IVO.

(23 kommentarer)

Apropå! Debatten om värdebaserad vård - De ä bar å åk 129

Att skapa värdebaserad vård för patienter låter sig inte göras genom allmänna diskussioner och teoretiserande. Det ä bar å åk, tycker Lars Breimer.

(2 kommentarer)

Från Hippokrates till IT-synergi: - »Tystnadsplikten avskaffas i vårdens IT-system« 158

Vart tog patienternas rätt till integritet och sekretess vägen i vårdens IT-system? Den frågan diskuterar Hans Wingstrand och medförfattare.

(8 kommentarer)

Spara inte in på bilddiagnostiken vid demens 159

Bilddiagnostik vid demensutredning bör utföras rutinmässigt såvida inte patientens tillstånd talar starkt emot det, skriver denna författargrupp apropå SFAM:s »Onödiga lista«.

(0 kommentarer)

Slutreplik från Bengt Järhult och medförfattare: - Värdebaserad vård – varför så bråttom? 159

Om medlemmarna vill att vi avlägsnar oss från synen på sjukvården som en marknad och övertygelsen om att allt kan mätas är det den linjen Läkarförbundet ska driva, nedifrån och upp, skriver Bengt Järhult (bilden), Eric Secher och Gunnar Akner.

(4 kommentarer)

Nyheter

Nu kommer biosimilarerna på riktigt 130

Biosimilarer har funnits godkända i EU sedan 2006. Men först nu kommer det biologiska kopior på några riktiga storsäljare – Sveriges största slutenvårdspreparat Remicade och Lantus.

(1 kommentarer)

»Enskilda forskare får ta striden mot förlagen«  134

Ansvaret för open access kan inte ligga på enskilda forskare, menar barnläkaren Jonas F Ludvigsson, som vill att forskningsfinansiärerna tar diskussionen med förlagen.

(0 kommentarer)

Vetenskapsrådet: - Bara open access-publicering från 2025 134

2025 ska alla vetenskapliga publikationer publiceras i open access-tidskrifter och därmed vara fritt tillgängliga direkt efter publicering. Det menar Vetenskapsrådet som har tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets ordförande: - Jourer är ett kostnadseffektivt system 135

Joursystemet hindrar inte att läkarresurserna används effektivt, enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som hellre vill se en diskussion om arbetssätten i vården.

(0 kommentarer)

Regeringens samordnare: - Läkares jourer hinder för effektiviteten 135

Läkarnas joursystem försvårar en effektiv planering av personalresurserna. Det är en av slutsatserna från regeringens särskilde samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

(14 kommentarer)

Hans Rosling: Lagbrott att inte erbjuda alla hepatit C-behandling 136

Professor Hans Rosling protesterar i ett mejl till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström mot beslutet att inte alla patienter med hepatit C kommer att få tillgång till nya effektivare läkemedel. Beslutet från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bryter enligt honom mot smittskyddslagen.

(3 kommentarer)

Patientsäkerhet

Patient med tjocktarmscancer fick vänta i 303 dagar på behandling 136

Enligt Socialstyrelsens sammanställning är den genomsnittliga tiden från remiss till specialist till dess att behandling påbörjas 52 dagar för tjocktarmscancer. I ett fall som IVO har granskat dröjde det hela 303 dagar, och nu får vårdgivaren kritik.

(0 kommentarer)

Kultur

Kejsarsnitt i en torparkoja 1861 - En provinsialläkares berättelse 161

Det första kejsarsnittet i Sverige där både mor och barn överlevde utfördes av Mauritz Salin år 1885. Tjugotre år tidigare, i Torps distrikt i Västernorrlands län, kämpade provinsialläkaren Carl Reuterman förgäves att uppnå samma resultat. 

(1 kommentarer)

Recension

Vältäckande helhetsbild av en specialitet 163

En ny referensbok om gynekologi och obstetrik faktafyllda sidor lyckats ge en vältäckande helhetsbild av en omfattande specialitet, skriver anmälaren Katri Nieminen, överläkare och specialist i obstetrik och gynekologi.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!