Annons Annons

Nr 5/2019

Inledare

Skåne lockar läkare att bli specialist igen 175

– Vi har två huvudspår. Dels försöker vi få in fler dubbelspecialister i allmänmedicin, dels försöker vi få fler ST-läkare att sidotjänstgöra i primärvården, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef för primärvården inom Region Skåne samt ordförande i expertgruppen för allmänmedicin i Skåne.

(0 kommentarer)

Signerat

Det är bråttom med reformer! 177

»Deras förhållningssätt sticker i ögonen när läkarna samtidigt dag­ligen måste hantera överfulla väntrum och  vårdavdel­ningar.«

(1 kommentarer)

Debatt

Hjärt–kärlsjukdom ofta underbehandlad vid schizofreni 186

Många patienter med psykisk ohälsa är såväl underbehandlade som odiagnostiserade avseende hjärt–kärlsjukdom. Ökad medicinsk behandling av riskfaktorer, livsstilsförändringar och aktiva försök att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa kan förbättra situationen, skriver Rubina Attar.

(5 kommentarer)

Apropå! Läkare, anhöriga och behovet av entusiasm 186

Anhöriga är en viktig resurs i vården och kontakten med anhöriga är därför en viktig del av läkaryrket, skriver Ingela Fehrman Ekholm. Samtidigt efterlyser hon ett större mått av såväl empati som entusiasm i läkarkåren.

(1 kommentarer)

Nyheter

Cancerpatienter betalar dyr immunterapi ur egen ficka 178

I väntan på klartecken att ge checkpointhämmare vid fler cancerformer skickar den offentliga sjukvården svårt sjuka patienter till Aleris Christinakliniken i Stockholm. Men bara patienter som kan betala 70 000 kronor i månaden för behandling.

(2 kommentarer)

Läkarförbundets fortbildningsenkät: - Ingen förbättring vad gäller läkarnas tid för fortbildning 178

Enligt en enkätundersökning som Läkarförbundet gjort ligger antalet fortbildningsdagar för läkare fortsatt långt under förbundets rekommendationer. Nu vill man att staten tar ett större ansvar för att läkares fortbildning regleras i föreskrift.

(0 kommentarer)

Nya socialministern: Vårbudgeten kommer ge mer konkreta svar 179

Tillgängligheten till vården är en viktig fråga. Det sa Sveriges nya socialminister Lena Hallengren (S) när hon gästade Läkarförbundets »januarimingel« på onsdagen. Temat för kvällen var vidareutbildning för läkare.

(0 kommentarer)

Så ska IVO granska digitala vårdtjänster 180

Nu inleder Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tvåårig nationell tillsyn av digitala vårdtjänster. Myndigheten har bland annat identifierat remisshantering, bedömning och medicinsk handläggning samt läkemedelsförskrivning som riskområden.

(0 kommentarer)

Nätläkarnotan har ökat kraftigt 180

Förra året gjordes över 600 000 besök till privata digitala vårdgivare för mer än 275 miljoner kronor. Det är en ökning med över 100 miljoner.

(1 kommentarer)

AT-samarbete mellan Vasa och Umeå utreds 181

Finska Vasa vill gärna ta emot svenska AT-läkare – och flera svenska läkarstudenter är intresserade. Nu undersöker Region Västerbotten om ett framtida AT-samarbete mellan Norrlands universitetssjukhus i Umeå och centralsjukhuset i Vasa är möjligt.

(0 kommentarer)

Svensk forskare: Sluta rispa livmodern inför IVF 181

Rispning av livmoderslemhinnan gjorde inte att fler barn föddes efter provrörsbefruktning, enligt en stor studie i New England Journal of Medicine. Nu hoppas en av de svenska forskarna att alla IVF-kliniker slutar använda metoden.

(0 kommentarer)

Så lockar Region Skåne sjukhusspecialister till primärvården 182

Genom att erbjuda sjukhusspecialister att få gå en kompletterande specialistutbildning i allmänmedicin med full betalning håller Region Skåne på att skaffa sig ett antal dubbelspecialister i primärvården.

(4 kommentarer)

Krönika

»I min värld är talet något exakt. Det är hur vi kommunicerar med varandra, och det kan missförstås.« 189

Talets gåva är inte det enda som gör oss till människor, vårt språk har inte kommit till oss från ingenstans. Talet är grundläggande för vårt sätt att kommunicera, men kan missförstås. Afatiska och dysfatiska patienter skiljer sig åt något enormt men det verkar som att strokeläkarna förstår det här med tal, skriver Evelina Rosenqvist i sin krönika.

(1 kommentarer)

Kultur

Doktorns vampyr – en nidbild av Lord Byron? 218

Läkaren John William Polidori var med i salongen där Frankensteins monster föddes en dunkel afton 1816. Själv blev doktorn far till en vampyr som i Lord Byrons insinuerade skepnad gjorde litterär succé och fortsätter än i dag att överleva sina dagars upphov.

(0 kommentarer)

Fredag när det skymmer 220

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Med rätt pedagogik bör man kunna forma en ny kirurg mer effektivt« 221

Margareta Berg, ortopedkirurg och forskare, har ansvaret för att organisera de kliniska kurser som ges vid Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) i Göteborg, en resurs för träning och vidareutbildning av kirurger.  

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Patientmedverkan för bättre vård 191

»Patienter som fick se ultraljudsbilder  av sin egen halspulsåder … fick en förbättrad risk­profil …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Elin Economou Lundeberg 191

Elin Economou Lundeberg, ST-läkare på infektionskliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad, har tillsammans med Josefin Frisk skrivit om det första fallet av skånsk sorkfeber, dvs patienten hade inte vistats i endemiskt område.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

PCSK9-hämmare kan minska total dödlighet - Resultat och konsekvenser av ODYSSEY-studien 192

Resultaten från ODYSSEY-studien visar positiva kliniska resultat på kardiovaskulär kärlsjukdom i sekundär prevention. Jämfört med den tidigare publicerade FOURIER-studien visade resultaten i ODYSSEY även på minskad total dödlighet.

(8 kommentarer)

Nya rön

Ändrat förskrivningsmönster vid epilepsi efter stroke 194

Läkare i Sverige har förändrat sitt förskrivningsmönster av antiepileptiska läkemedel vid epilepsi efter en stroke. Det visar en studie av nästan 5 000 patienter som drabbats av stroke och senare diagnostiserats med epilepsi.

(0 kommentarer)

Muskelmassa ökade hos äldre efter lättare styrketräning 194

Efter 10 veckor av styrketräning hos 70–72-åringar sågs en märkbar ökning av muskelmassa hos deltagarna i en studie. Muskelmassan ökade med 1,2 kg och fettmassan minskade med 0,5 kg i medelvärde.

(0 kommentarer)

Primärprofylaktisk acetylsalicylsyra vid diabetes ökar blödningsrisk 195

Evidensen bakom nuvarande europeiska riktlinjer stärks efter ASCEND-studien – ASA har ingen plats i primärpreventionen av kardiovaskulär händelse, vare sig vid diabetes eller vid andra sjukdomar.

(0 kommentarer)

Visualisering av tidig ateroskleros gav minskad kardiovaskulär risk 195

Bildbaserad presentation av tyst ateroskleros kan bidra till bättre prevention av kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie inkluderande 3 532 deltagare från Västerbottens hälsoundersökningar.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Första fallet av skånsk sorkfeber - Ytterst sällsynt söder om Mälardalen – men nu tycks Puumalavirus spridas till nya områden i Sverige 197

I slutet av maj 2018 insjuknande en patient i nordöstra Skåne, utan anamnes på resa till endemiskt område, med symtom på sorkfeber. Sorkfeberinfektion bekräftades genom påvisning av Puumalavirus-RNA och IgM-antikroppar i serum. Sorkfeber bör vara en differentialdiagnos på akut­mottagningar och infektionskliniker även i södra Sverige.

(3 kommentarer)

Bilateralt bortfall av horisontell vestibulo-okulär reflex - Ett tidigt och specifikt kliniskt tecken vid Wernickes encefalopati 204

Wernickes encefalopati är ett behandlingsbart och reversibelt tillstånd orsakat av brist på tiamin (vitamin B1). Den på senare tid beskrivna, för tillståndet typiska bilden med bilateralt bortfall av horisontell vestibulo-­okulär reflex testas lämpligen med kliniskt vestibulärt impulstest (head impulse test; HIT) eller ännu hellre video-HIT (vHIT).

(2 kommentarer)

Rapport

Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni - Lyfter fram »återhämtningsperspektivet«: Rehabilitering i kombination med läkemedel kan ge bättre livskvalitet 200

Schizofreni är en kronisk sjukdom som drabbar ca 0,7 procent av befolkningen. Sjukdomen går i skov och karakteriseras av hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!