Annons
Annons Annons

Nr 6/2018

Inledare

Videomötet har en given plats inom sjukvården 219

I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.«

(2 kommentarer)

Signerat

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet 221

»Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …«

(0 kommentarer)

Debatt

Ingen vårdrelation? Ingen rätt att logga in i patientens journal 229

Det är olagligt för vårdpersonal att utan vårdrelation till patienten logga in och läsa dennes journal. Förbudet är strikt och relevant, skriver Maria Pettersson och medförfattare apropå en krönika av Christian Unge i Läkartidningen.

(15 kommentarer)

Ny lag blir tandlös utan stärkt primärvård 230

Den nya lagen om utskrivningsklara patienter blir tandlös om inte primärvården förstärks och får förändrat uppdrag, skriver Per Malm.

(4 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Jan Hedenmark 233

Jan Hedenmark, chefläkare, Hudiksvalls sjukhus, har tillsammans med Karin Holm, Fredrik Moberger och Erik Torell utifrån en fallbeskrivning skrivit en artikel om "den glömda sjukdomen" Lemierres syndom.

(0 kommentarer)

Reflexion

För högt blodtryck hos hälften av befolkningen? 233

»Detta innebär att närmare hälften av befolkningen i USA lider av hypertoni!«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken - Recessiva sjukdomsanlag kan kartläggas hos friska personer inför planerad graviditet 234

Så kallad utvidgad anlagsbärartestning ger föräldrapar möjlighet till fosterdiagnostik redan innan de fått ett barn med svåra funktionshinder. Det är viktigt att ett sådant test introduceras i den svenska hälso- och sjukvården på ett samordnat och etiskt godtagbart sätt.

(0 kommentarer)

Nya rön

Hälsolitteracitet var kopplad till upplevd hälsa bland nyanlända 236

En ny avhandling visar på samband mellan hälsolitteracitet, hälsostatus, vårdsökandebeteende och upplevelser av hälsoundersökningen för asylsökande bland nyanlända flyktingar.

(0 kommentarer)

Föda barn påverkade inte tidigare resultat av inkontinensoperation 236

I en svensk studie sågs ingen ökad förekomst av ansträngningsinkontinens eller övriga nedre urinvägssymtom bland kvinnor som fött barn efter en intravaginal slyngoperation jämfört med kvinnor som inte fött barn efter sin operation.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Lemierres syndrom – en påminnelse om »den glömda sjukdomen« - God kunskap under hela vårdkedjan viktigt för att i tid väcka misstanke 237

Lemierres syndrom är ett allvarligt tillstånd med ibland långvarigt och komplicerat förlopp. God kunskap om sjukdomen är viktig för att möjliggöra tidig misstanke, diagnostik och behandling, och vid septisk påverkan ges antibiotika snarast. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav? 240

Det nya betygssystemet från 2011 ställer högre krav på kognitiva förmågor än tidigare läroplaner. I en originalstudie visas att det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer. 

(0 kommentarer)

Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser - En studie av traumasimuleringar inom ambulanssjukvården 247

I en obervationsstudie undersöktes följsamheten till konceptet »prehospital trauma life support« hos sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Resultatet visar på brister i det systematiska omhändertagandet och ett ineffektivt omhändertagande på skadeplats.

(0 kommentarer)

Översikt

Ondansetron minskar kräkningar hos barn med akut gastroenterit - – Kan minska antalet sjukhusinläggningar 244

Gastroenterit med påföljande dehydrering orsakar upp till 20 procent av akuta inläggningar på barnkliniker i Sverige. En litteraturgenomgång visar att ondansetron kan minska antalet kräkningar och därmed öka toleransen för per oral rehydrering hos barn med gastroenterit. 

(0 kommentarer)

Nyheter

Utmaningar även för »grön ö« i primärvården 222

Läkarförbundet bjöd med socialminister Annika Strandhäll (S) till Centrumkliniken i Uppsala – en vårdcentral som förbundet beskriver som en av primärvårdens nyskapande gröna öar. Men det var tydligt att även den tampas med svårigheter.

(8 kommentarer)

Karolinska universitetssjukhuset: - »Vi har brustit i våra rutiner« 223

Karolinska universitetssjukhuset har avslutat sin interna översyn av rutinerna för inköp av externa konsulttjänster. »Rapporten visar på att vår interna kontroll och våra processer tyvärr inte alltid fungerar som de borde«, konstaterar sjukhusdirektör Melvin Samsom.

(2 kommentarer)

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom 223

Karolinska universitetssjukhusets egen översyn visar på flera allvarliga brister gällande inköp av konsulttjänster. Sjukhusets styrelse uppger dock att man har fullt förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom.

(0 kommentarer)

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård 223

Överbeläggningar och väntetider till operation lyfts fram som allvarliga och växande problem i en rapport från Socialstyrelsen. Mest överbeläggningar och utlokaliseringar förra året hade Landstinget Sörmland.

(1 kommentarer)

Experter öppnar för trombektomi även vid sen stroke 223

Nya amerikanska riktlinjer för stroke vidgar tidsfönstret för trombektomi upp till 24 timmar hos vissa patienter. Nu höjs röster för att svenska riktlinjer så fort som möjligt ska följa efter. Men det blir en utmaning för sjukvården att leva upp till dem.

(0 kommentarer)

Landstingen tar upp kampen om digital vård 224

Aktörer som Kry och Min Doktor har fått landstingen att växla upp det egna arbetet med digitala vårdmöten. Än finns bara ett fåtal tjänster som liknar de privata, men redan i år kan flera projekt bli verklighet, visar Läkartidningens kartläggning.

(3 kommentarer)

Krönika

»Om man ska bry sig om människor måste man bry sig om hela människor.« 231

Själva läkarjobbet är allt hon har drömt om, men människan visar sig vara helt annorlunda än hon hade trott. »Det känns som en oändligt tung börda, och jag blir rädd för vad jag ser«, berättar ST-läkaren Evelina Rosenqvist i sin krönika. 

(4 kommentarer)

Kultur

Häng en Ringer – varför inte? 264

Om jouren på medicinakuten ordinerar »en liter Ringers acetat« till en patient är det få som höjer på ögonbrynen. Men Marcus Lindsköld, AT-läkare på Skånes universitetssjukhus Malmö, valde att gå till botten med elektrolytblandningen – och mannen vars namn den bär.

(4 kommentarer)

Människor & möten

»Jobbar man med idrottsmedicin får man upp ögonen för dopning« 265

Åke Andrén Sandberg, spe­cialist i kirurgi, har varit med i Riksidrottsförbundets dopingkommission i 14 år. I maj 2017 valdes han till ordförande.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!