Annons
Annons Annons

Nr 6/2019

Inledare

Utbildning om etik har en stor betydelse 227

Sonja Kvint, överläkare inom kvinnosjukvården på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är ansvarig för kursen i medicinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. Hon berättar att ST-läkarna har bidragit med kliniska berättelser som skakat om kursledarna.

(0 kommentarer)

Signerat

Vi har ett ansvar att motverka opioidberoende 229

»Vi som läkare bör göra allt vi kan för att läkemedel vi förskriver inte säljs vidare.«

(2 kommentarer)

Debatt

Fluorokinoloner – nu måste vården tänka till 242

Sedan 1980-talet har fluorokinoloner varit ett av de mest använda antibiotikapreparaten, men de har ifrågasatts med tanke på risken för resistens. Vi vill nu uppmärksamma förskrivare på de många och allvarliga biverkningar som patienten kan drabbas av, skriver Martina Wahnström et al.

(3 kommentarer)

Felaktig bild av läkarstudenter i utlandet 243

Jag hoppas att fler arbetsgivare i vården kommer att välja framtida kandidater efter meriter och inte exkluderar någon beroende på studieland. Det skriver Alexandra Munteanu, läkarstudent på termin 10 i Rumänien.

(15 kommentarer)

Nyheter

Nu utreds om akutkirurgi kan utföras i Sollefteå igen 230

Nu ger regionpolitikerna i Västernorrland grönt ljus för att utreda om cytostatikabehandling och viss akutkirurgi kan utföras dagtid vid Sollefteå sjukhus.

(1 kommentarer)

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell 230

En utvärdering av Karolinskas nya verksamhetsmodell pekar på att det blivit fler stuprör och oklarheter kring ansvar och beslutsfattande. Nu ska sjukhusdirektören vidta åtgärder – men en återgång till traditionella kliniker är inte aktuell.

(1 kommentarer)

Läkarföreningen om utvärderingen av Karolinska universitetssjukhuset: - »Bra att sjukhuset har erkänt riskerna« 230

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är positiv till att sjukhuset nu identifierat flera av riskerna som tidigare påtalats kring den nya verksamhetsmodellen. Nu efterlyser hon förändrade beslutsvägar och att specialiteterna får ett tydligare ansvar.

(0 kommentarer)

Karolinskas nya sjukhusdirektör Björn Zoëga: - »Värdebaserad vård är ingen ideologi som man behöver följa« 231

En fortsatt högklassig vård, en ekonomi i balans samt att få till en bra arbetsplats. Det är frågorna som den tillträdande sjukhusdirektören Björn Zoëga vill fokusera på när han kommer på plats i vår. Samtidigt öppnar har för att se över sjukhusets kritiserade verksamhetsmodell. 

(0 kommentarer)

Sjukhus i Stockholm ansöker om 200 kameror 231

Men det är ett slag i luften om man inte får spela in, menar säkerhetsexpert.

(0 kommentarer)

Sjukvården i Dalarna ska spara sju miljoner på »allmänt gnet« 232

Sjukvårdspolitikerna i Region Dalarna har lagt fram en handlingsplan för att få ekonomin i balans. Men en av besparingspunkterna väcker frågor: Sju miljoner kronor ska sparas på »allmänt gnet«.

(0 kommentarer)

»Vi har förberett oss för VM i tre år« - Alf Lerner är tävlingsläkare under VM i Åre: 232

På måndag inleds alpina VM i Åre. Det sätter sjukvården på prov. Åre hälsocentral har öppet dygnet runt. Och hälsocentralens verksamhetschef, distriktsläkaren Alf Lerner, har en nyckelroll som medicinskt ansvarig läkare under mästerskapen.

(0 kommentarer)

Västerbotten vill starta virtuell »filial« i Spanien 233

Läkare som arbetar för Region Västerbotten – men som sitter i Spanien. Det skulle kunna locka ny kompetens och göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare. Nu ska  möjligheten undersökas.

(0 kommentarer)

Utbildning i etik blottar ST-läkarnas svåra dilemman 235

I Skaraborg utgår ST-läkarnas etikundervisning från läkarnas självupplevda etiska problem. Situationerna de beskriver chockar kursledarna. »Herregud, händer detta på mitt sjukhus? Det var som ett nödrop«, säger överläkaren Sonja Kvint.

(2 kommentarer)

Krönika

»Det finns få enkla medicinska sanningar, och det kanske även gäller hur man organiserar sjukvården.« 245

En graf som väcker tankar och kanske en smula oro. Antalet administratörer i sjukvården ökar dubbelt så fort som antalet läkare. Är det bra eller dåligt? Kan det vara bra? Läkaren Jonathan Ilicki har grubblat på frågorna i sin krönika.

(5 kommentarer)

Kultur

Förväntan, verklighet och läkarroll vid kronisk smärta - »Man ska ju inte behöva ha ont« 278

Patienter som besväras av kronisk smärta förväntar sig att läkaren ska »göra något«. Läkaren å sin sida, som vet att förväntan och verklighet sällan överlappar, kan få besvär av emotionell utmattning och andra stressrelaterade symtom när de begränsade terapeutiska möjligheterna är uttömda – och utan effekt. Smärtläkaren Emmanuel Bäckryd berättar om smärtbehandlingens villkor.  

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna« 281

Birgitta Essén, specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har fått 18 miljoner kronor att använ­da i sin tvärvetenskapliga forskning kring mödravård och kvinnohälsa i invandrargrupper i Sverige.

(4 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ny lag om forskningsdatabaser på gång 247

»Vilket knastertorrt sömnpiller, tänker kanske någon. Möjligen, men absolut inte oviktigt.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Kjell Larsson 247

Kjell Larsson, professor emeritus, är en av författarna till en artikel om betydelsen av val av inhalator vid astma och KOL.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras - »I« betyder nu »känslig vid ökad antibiotikaexponering« 248

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras. Huvudändringen är att »I« nu betyder »känslig vid ökad antibiotikaexponering«. Det innebär att medlet behöver inte undvikas, men doseringen måste anpassas för den lägre känsligheten.

(0 kommentarer)

Nya rön

Antidepressiva associerades med höftfraktur – även före insatt behandling 250

I en matchad kohortstudie sågs starka associationer mellan antidepressiva läkemedel och höftfraktur, både före och efter insatt behandling. Tolkningen kan vara att sambandet mellan antidepressiva och höftfraktur i första hand beror på andra faktorer än antidepressiva läkemedel.

(9 kommentarer)

Ny metaanalys fastslår den skyddande effekten av fysisk träning 250

Långvarig fysisk träning är förknippad med minskning av fall, fall med skada och sannolikt frakturer hos äldre. Den slutsatsen drar författarna till nypublicerad översiktsartikel. 

(0 kommentarer)

Översikt

Val av inhalator är av stor vikt vid behandling av astma och KOL 251

Olika inhalatorer passar olika patienter och val av inhalator har stor betydelse för behandlingsresultatet. Kombination av olika inhalatortyper ökar risk för handhavandefel.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

ADHD hos äldre är ett förbisett fenomen - Fallet »Nils« visar ett livsloppsperspektiv 256

ADHD är en prevalent funktionsnedsättning som ofta inte växer bort i vuxen ålder. Med rätt kompetens och erfarenhet kan ADHD behandlas framgångsrikt, säkert och effektivt även långt upp i åldrarna.

(2 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Infektiös endokardit 258

Infektiös endokardit är en förhållandevis ovanlig dia­gnos med cirka 500 fall årligen i Sverige. Endokardit engagerar hjärtats innersta hinna, endokardiet, företrädelsevis klaffarna. Sjukdomen uppstår i samband med bakteriemi framför allt hos predisponerade individer. 

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!