Annons
Annons Annons

Nr 9–10/2018

Inledare

Fina förslag men de ska också bli verklighet 399

»Svaren är djupt samstämmiga: partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården.«

(0 kommentarer)

Signerat

Mer stöd till läkare med utländsk legitimation 401

»Vägen till svensk legitimation och specialistbevis ska bli tydligare och smidigare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! Att ha råd med en mänskligare vård 412

I dag marginaliseras allt fler med »oklara« diagnoser, med ökad ohälsa och i vissa fall självmordsrisk som följd, skriver Birgitta Peilot. Hon efterlyser en mänskligare vård, en ny helhetssyn i vården och en förändrad sjukdomssyn.

(2 kommentarer)

Vårdpersonal bör vara öppna för att dra nytta av e-hälsa 412

E-hälsa kan ge bättre vård och stärka patientens ställning. Hälso- och sjukvårdspersonal bör engagera sig i debatten och i utveckling av nya möjliga arbetssätt, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare.

(1 kommentarer)

Nyheter

Så ska regeringen granska NKS-projektet 402

På torsdagen beslutade regeringen hur utredningen om Nya Karolinska Solna, NKS, ska se ut. Det handlar om hur avtalen slutits, men därtill ska även modellen med värdebaserad vård granskas.

(1 kommentarer)

Kraftig ökning av antalet överbeläggningar 402

Förra året fortsatte antalet överbeläggningar och utlokaliseringar inom den somatiska vården att öka kraftigt, enligt färska siffror. Nu kräver Läkarförbundet tydliga åtgärder för att få bukt med vårdplatsbristen.

(0 kommentarer)

Fler skadeanmälningar – men ökningen är blygsam 402

2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark.

(0 kommentarer)

Skillnader i effekt mellan antidepressiva preparat 403

Antidepressiva substanser skiljer sig åt när det gäller effekt och tolererbarhet hos vuxna med akut depression enligt en omfattande metaanalys i Lancet. Alla substanser som ingår i analysen är dock mer effektiva än placebo.

(9 kommentarer)

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt: - »Den ska vara en blinkning i vardagen« 404

Med en pin i form av en stiliserad daggkåpa. Så ska de som står bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt fortsätta att stötta varandra i vardagen.

(3 kommentarer)

Klubbat: Västerås får nytt akutsjukhus 404

På onsdagen tog regionfullmäktige i Västmanland det slutliga beslutet att låta bygga ett nytt akutsjukhus. Den första etappen beräknas kosta 6,8 miljarder kronor.

(0 kommentarer)

Han är Doktor Glad: - »Jag ville göra något roligt av de uppenbara överdrifterna« 404

Den senaste tiden har Twitter fyllts med tillspetsade formuleringar från det fiktiva nätläkarbolaget Doktor Glad AB. Nu har Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna, avslöjat att det är han som står bakom satirkontot.

(1 kommentarer)

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna 404

Nära hälften av medarbetarna vid Karolinska universitetssjukhuset uppger att de har lågt förtroende för sjukhusledningen. Det framgår av den senaste medarbetarundersökningen.

(0 kommentarer)

BT får tummen upp 405

Stödet för att införa bastjänstgöring, BT, för läkare – och därmed även en ny läkarutbildning – är mycket stort. Det visar svaren från remissinstanserna. Men det råder delade meningar om hur tjänstgöringen ska utformas.
 

(1 kommentarer)

Han skrev Årets artikel i Läkartidningen 2017 405

På torsdagskvällen prisas vinnarna i Årets artikel i Läkartidningen 2017. En inlaga om digital vård, författad av bland andra Rurik Löfmark, vann i kategorin debatt.

(0 kommentarer)

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018 407

Kortare vårdköer och en utbyggnad av primärvården. Det är frågorna som står i centrum när riksdagspartierna pekar ut sina viktigaste sjukvårdspolitiska frågor inför höstens val.

(0 kommentarer)

Krönika

»Och sedan, prick kl 12, är det över. Kaoset av pusselbitar har mirakulöst fallit på plats – igen!« 415

Först är man ute och cyklar, på väg till sin överläkartjänst på den överbokade ultraljudskliniken. Med ett flertal extra akutpatienter att ta hand om blir kaoset fulländat – men så faller alla bitar mirakulöst på plats, liksom av sig själva, och snart cyklar man samma väg tillbaka. Joanna Ahlkvist berättar i sin krönika.

(1 kommentarer)

Kultur

Mitt första jobb på Frösö sjukhus juni–augusti 1949 - »Chockerande för en ung student att landa på detta mentalsjukhus« 450

Läkaren Merete Brattström, specialist i rehabiliteringsmedicin, minns sitt första vikariat som underläkare på Frösö sjukhus i Östersund 1949. Läkartidningen återger utdrag av hennes berättelse i minnesboken »Stöpsleven 2«. 

(0 kommentarer)

Sagan om en häxa, en lång näsa, och ett sjukhus där allt blev bra 452

Dags att återberätta en välkänd saga om en långnäst häxa som genom sin trollkonst ställer allt till rätta. Till och med inom sjukvården. Sagoberättare denna gång är Olle Svensson, professor i ortopedi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

(7 kommentarer)

Människor & möten

ST-läkare skapade kunskapsbas på nätet för ortopeder 453

Carl Mellner och Marsel Toplic är ST-läkare i ortopedi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De arbetar med en webbsida innehållande aktuella baskunskaper för kolleger inom specialiteten. Syftet är att ha det det senaste av ortopedisk kunskap samlat på ett ställe.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Malin Säflund 417

Malin Säflund, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om HaNDL, ett gåtfullt tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk.

(0 kommentarer)

Reflexion

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård 417

»… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya riktlinjer för behandling av perifer artärsjukdom - Multidisciplinära kärlcentrum rekommenderas 418

I de nya europeiska riktlinjerna för diagnos och behandling av perifer artärsjukdom finns en klar rekommendation om multidisciplinära kärlcentrum, riktlinjer kring behandlingstid med dubbel trombocythämning, restriktiv hållning till revaskularisering av njurartärstenos och ett nytt klassifikationssystem för kronisk extremitetshotande ischemi.

(4 kommentarer)

Nya rön

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas 420

Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet.

(0 kommentarer)

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid 420

Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning.

(0 kommentarer)

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier 421

En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras.

(1 kommentarer)

Sjukintyg visade stora brister 421

Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling.

(2 kommentarer)

Översikt

HaNDL – viktig men gåtfull differentialdiagnos med svår migränliknande huvudvärk - Förknippat med neurologiska symtom och lymfocytär pleocytos 422

HaNDL är ett tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk associerade med övergående neurologiska bortfallssymtom och lymfocytär pleocytos i likvor. De vanligaste neurologiska symtomen är hemipares, hemisensoriska störningar och afasi. En grundlig utvärdering är nödvändig för att utesluta mer allvarliga orsaker. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Så ville patienter förbättra vårdmötet för att få säkrare vård 426

I en enkätstudie hade patienterna många förslag på hur möten i vården kan förbättras för att öka patientsäkerheten. Förslagen rörde både individ- och systemnivå.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Perikardit och myokardit 430

Perikardit (hjärtsäcksinflammation) och myokardit (hjärtmuskelinflammation) kan vara okomplicerade, självläkande och ofta asymtomatiska sjukdomar. Ibland krävs dock avancerat omhändertagande och intensivvård. Perikardit recidiverar ofta och kan i svåra fall kräva operation där hjärtsäcken avlägsnas. Myokardit kan leda till hjärtsvikt eller i sällsynta fall till plötslig hjärtdöd. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!