Annons Annons

Inbjudan

Avancerad demenssjukdom

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm, den 5 april, 2017

Inbjudan

Medelåldern i vår befolkning har ökat och antalet människor som drabbas och lever länge med demenssjukdomar blir allt fler. Hur ska man tänka kring nutrition, behandling av beteendeproblem och omhändertagande i livets slut? Hur får man det bästa omhändertagandet i akutsjukvården respektive primärvården?


Detta är frågor som kommer att belysas denna eftermiddag.


Välkomna!

Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Preliminärt program den 5 april, 2017
Moderator:

Professor Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet

12:00 – 13:00
Registrering och lunch
13:00 – 13:05
Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund, Läkartidningen
13:05 – 13:30
Klinisk bild och nationella riktlinjer Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet
13:30 – 13:55
Epidemiologi, kostnader samt omhändertagande i primärvården Professor Anders Wimo, primärvården Hälsingland och Karolinska Institutet
13:55 – 14:20
Behandling av beteendesymptom Docent Lena Kilander, Minnesmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
14:20 – 14:40
Kaffe
14:40 – 15:05
Nutrition vid demenssjukdom Professor Tommy Cederholm, Uppsala universitet  
15:05 – 15:30
Omhändertagande i akutsjukvården Specialistläkare Johan Herlin Ejerhed, Danderyds Sjukhus, Stockholm
15:30 – 15:45
Bensträckare
15:45 – 16:10
Demenssjukdom i livets slut Överläkare Wilhelmina Hoffman, Silviahemmet, Bromma
16:10 – 16:35
Hur kan kvalitetsregister förbättra vården? Docent Katarina Nägga, Skånes universitetssjukhus, Professor Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet
16:35 – 17:00
Avslutning och frågor till panelen
Programansvariga:

Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund, Läkartidningen

Pris:

Ordinarie pris 1 995 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.

Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: