Annons Annons

Inbjudan

Diagnostiska fel och misstag

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, den 15 mars, 2017

Inbjudan

Ett område som får alltmer uppmärksamhet i patientsäkerhetsarbete är diagnostiska fel och misstag. Det finns inga pålitliga siffror över hur vanliga de är, främst beroende på bristande enhetlighet i definitioner, och också bristande dataunderlag. Dock uppgår andelen diagnostiska fel och misstag till mellan 10 och 20 % av vårdskador. Att ställa en korrekt diagnos, definierat som att på rätt sätt tolka patientens symptom och i rätt tid komma fram till ett korrekt underlag som ger möjlighet att ge rätt behandling, är en komplex process. Symposiet kommer att belysa olika aspekter på diagnostiska fel och misstag; hur vanliga de är, varför och var de uppkommer, men också ge förslag till motåtgärder.

Plats

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Preliminärt program den 15 mars, 2017
Moderator:

Pelle Gustafson, Läkartidningen

12.00 – 13.00
Registrering och lunch
13.00 – 13.05
Inledning
13.05 – 13.35
Diagnostiska fel och misstag, hur vanliga är de och varför sker de? Anders von Heijne, överläkare, Danderyds sjukhus
13.35 – 14.05
Diagnostiska fel och misstag, hur ser det ut vid konsultation på distans? Charlotta Nelsson, chefläkare Landstinget i Värmland
14.05 – 14.35
Diagnostiska fel och misstag, hur ser det ut i primärvård och på sjukhusens akutmottagningar? Rita Fernholm, med.lic., distriktsläkare Boo Vårdcentral, Nacka
14.35 – 15.05
Kaffe
15.05 – 15.35
Diagnostiska fel och misstag, var och varför missas diagnoser vid vanliga sjukdomstillstånd? Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus, Karolinska institutet Stockholm
15.35 – 16.05
Diagnostiska fel och misstag, vad kan och bör vi göra åt problemet? Anders von Heijne, överläkare, Danderyds sjukhus
16.05 – 16.45
Sammanfattning och frågor till panelen
Programansvariga:

Läkartidningen

Pris:

Ordinarie pris 1 995 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.

Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: