Annons
Annons

Inbjudan

Epilepsi

Stockholm, den 23 maj, 2018

Inbjudan

Plats

Stockholm

Preliminärt program den 23 maj, 2018
Moderator:

Torbjörn Tomson, Karolinska institutet

12:00 – 13:00
Registrering och lättare lunch
13:00 – 13:10
Inledning Torbjörn Tomson Karolinska institutet
13:10 – 13:30
Epilepsi: Ny definition och klassifikation Johan Zelano
13:30 – 13:55
Utredning av misstänkt epilepsi Kristina Malmgren, Tommy Stödberg
13:55 – 14:20
Epidemiologi Lars Forsgren
14:20 – 14:50
Kaffe
14:50 – 15:15
Läkemedelsbehandling: när, hur och med vad? Torbjörn Tomson, Olof Rask
15:15 – 15:40
Epilepsikirurgi: Effektivt men underutnyttjat Anna Edelvik, Tove Hallböök
15:40 – 15:50
Bensträckare
15:50 – 16:15
Neurostimulering och kostbehandling vid svårbehandlad epilepsi Eva Kumlien, Maria Dahlin
16:15 – 16:40
Nationella riktlinjer och SBU rapport: Vem gör vad i utredning och behandling av epilepsi? Sten Antilla SBU, Ulla Lindbom, Expertgrupp för nationella riktlinjer, Ingrid Olsson SBU:s expertgrupp
16:40 – 17:00
Sammanfattning och frågor till panelen
Programansvariga:

Torbjörn Tomson, Karolinska institutet samt Läkartidningen

Pris:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Boka plats
Faktureringsinformation: